Sam Ghandchiسام قندچي حسین رونقی و یادداشتی از روزهای آبان 98 به یاد باستیل

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4257-bastille.htm

پی نوشت دوازدهم اسفند ماه 1400: یادداشت امروز حسین رونقی

پی نوشت دوازدهم اسفند ماه 1400: حسین رونقی قربانی مصاف با لابی های رژیم اسلامی در خارج کشور

پی نوشت دوازدهم اسفند ماه 1400: #حسین_رونقی

پی نوشت دوازدهم اسفند ماه 1400: یادداشت سپاسگزاری حسن رونقی برادر حسین

پی نوشت دوازدهم اسفند ماه 1400: کیانوش سنجری: از بیمارستان برایتان می‌نویسم... #حسین_رونقی با افت فشار روبرو شده. حال عمومی او خوب است. مقاوم و شجاع

پی نوشت یازدهم اسفند ماه 1400: توییت چند لحظه پیش آقای حسن رونقی مبنی بر آزاد شدن برادرشان آقای حسین رونقی به قید وثیقه

پی نوشت یازدهم اسفند ماه 1400: کیانوش سنجری

پی نوشت یازدهم اسفند ماه 1400: پدر حسین رونقی: علی‌رغم تودیع وثیقه #حسين_رونقی را آزاد نکردند. لرزش صدای این پدر تلخ‌ است تلخ...

مطالب مرتبط: 1     2     3

 

bastille

 

در روزهای خیزش آبان 98، در هشتم آذرماه 98، مطلبی از این نگارنده منتشر شد تحت عنوان «تسخیر باستیل را به یاد آوریم، یا رژیم زندانیان سیاسی را فوراً آزاد می کند و یا.....». واقعیت این است که تا وقتی خشونت پلیس که دوباره در چند روز اخیر علیه آقای حسین رونقی شاهد آن بودیم، و همچنین تا بساط زندان و شکنجه در زندانهای ایران ادامه دارد، در برابر جامعه همین دو گزینه وجود خواهد داشت! امیدوارم که راه اول را رژیم انتخاب کند که به نفع سران رژیم نیز بعد از تحول آینده در ایران خواهد بود تا که وقتی ورق برگشت، دوباره شاهد تکرار روزهای بعد از انقلاب 57 در ایران نباشیم!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

یازدهم اسفند ماه 1400
March 2,
2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH