Sam Ghandchiسام قندچي آزادیخواهان؛ از ماندلا ایران حسین رونقی،حمایت کنیم

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4308-hossein-ronaghi.htm

Freedom Lovers; Let's Support Hossein Ronaghi Iran's Mandela

http://www.ghandchi.com/4308-hossein-ronaghi-english.htm

پی نوشت هفتم تیرماه 1401:  برای اطلاع: فیسبوک آدرس بلاگ آقای حسین رونقی را بلوک کرد (https://hosseinronaghi.blogspot.com/)

پی نوشت چهارم تیرماه 1401:  مصاحبه تلویزیونی با احمد رونقی پدر حسین رونقی که همچنین به مراحمتهای مأموران رژیم اسلامی برای مغازه ی پسر دیگرش آقای حسن رونقی اشاره می کند!

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18

 

hossein-ronaghi

 

آزادیخواهان عزیز،

 

در چند روز اخیر رژیم اسلامی ایران (ج.ا.ا.) رکورد خودش را هم شکسته: با اعدام فیروز موسی لو و ادامه ی «دبل داون» با سرکوب رهبر جنبش حقوق مدنی ایران، آقای حسین رونقی! لطفاً این ویدیو دو روز پیش را نگاه کنید وقتی نیروهای امنیتی رژیم اسلامی بدون داشتن حکم قانونی بازرسی خانه، وارد خانه شده و پدر آقای رونقی را مورد ضرب و شتم قرار داده اند و مادرشان را بازداشت کردند، و شب گذشته وارد نانوایی پدرشان شدند و دستگاه ضبط دوربینهای حفاظتی را به سرقت بردند! همه ی این حملات رژیم اسلامی به آقای حسین رونقی وقتی افزایش پیدا کرد که ایشان به اصطلاح اصلاح طلبان ایران را که شامل شماری از آنها که در آمریکا فعالند می شود، به چالش کشید! این به اصطلاح اصلاح طلبان اسلامگرا، از عدم خشونت حرف میزنند اما فراکسیون دم و دستگاه امنیتی خودشان را دارند *، و مأمورانشان، مدافعان حقوق بشر و سکولار دموکراسی را، آتش به اختیار مورد حمله قرار می دهند! گرچه این نگارنده کار انتشاراتی را به دلیل درد زیاد ناشی از سرطان، متوقف کرده ام، اما نمی توانم در این وضعیت حیاتی تهدید به آقای حسین رونقی ساکت بنشینم وقتی پیشتر در زندان یک کلیه از دست داد! آقای حسین رونقی و خانواده ی محترمشان همه ی این آزار و اذیت را تحمل می کنند به خاطر دفاع از آزادی در ایران! شما می توانید مقاله ی هفته ی پیش این قلم را تحت عنوان «برجام و اپوزیسیون: 7 سال پیش در مقایسه با امروز» برای بحث پیشینه ی نقش اصلاح طلبان اسلامی ایران و «روسیه ی پوتین» در تشدید سرکوب حقوق بشر در ایران توسط «سربازان خدای اسلامگرا»، مورد مطالعه قرار دهید! در همین حال، لطفاً همچنین از خانم مسیح علینژاد، نامزد کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد که صدای آزادیخواهان ایران در خارج کشور است، حمایت کنیم!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

سوم تیر ماه 1401
June 24,
2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH