Sam Ghandchiسام قندچي بازهم درباره ی حسین رونقی نلسون ماندلا ایران

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4361-hossein-ronaghi-mandela.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5      6     7

 

hossein-ronaghi-mandela

 

درباره ی دوست عزیز آقای «حسین رونقی نلسون ماندلا ایران» بویژه بعد از اوج گیری «انقلاب 21 ایران» بارها نوشته ام و نمی خواهم بحثها را تکرار کنم! نه «حسین رونقی» را هیچوقت دیده ام و نه «نلسون ماندلا» و حسین را از زمان آغاز مسدود کردن اینترنت در ایران به یاد دارم که انسانیت به خرج داد و دوست مردم ایران بود و تلاش می کرد برای کمک به مردم جهت عبور از دیوارهای زندان بلوک اینترنت در ایران، فیلترشکن درست کند. من حسین رونقی و نلسون ماندلا را دوست مردم ایران و از جمله خود تلقی می کنم که به رغم همه ی سختی هایی که ادامه ی زندگی در کشورشان داشت آنجا ماندند در حالیکه به راحتی می توانستند با استعدادهایی که داشتند رخت سفر ببندند و نظیر این نگارنده و بسیاری دیگران همه ی این سالها را در خارج کشور زندگی کنند. از سوی دیگر در مقایسه، بی شرفیهایی در خارج کشور نظیر شخصی که پیشتر نام او را ذکر کردم و علاقه ای به تکرارش ندارم و ظاهراً در اپوزیسیون است را، دشمن مردم ایران تلقی می کنم، کسی که نظیر شماری از همکاران نایاک در خارج که بازهم نام آنها را قبلاً ذکر کرده ام و علاقه ای به تکرار ندارم، مدتهاست برای حسین مشغول پاپوش درست کردن بوده و هستند و در واقع با شایعاتی که این افراد در خارج کشور برای حسین رونقی ساختند دستمایه برای شکنجه ی آقای حسین رونقی که همچنان در زندان رژیم است، فراهم کردند. این افراد که یکی جوانتر و چندتای دیگر میانه سال و سالمند هستند، خیلی مدعی هستند اما الفبای ساده ی سیاست را نمی فهمند و امثال همین بی شرفها بودند که سالها باعث شدند زنده یاد عباس امیر انتظام به زندان و شکنجه در رژیم اسلامی دچار شد و حتی ممکن بود با این اتهامات قلابی اعدام شود و به هرحال زندگی اش نابود شد. کافی است هر آدم عادی نگاهی به نلسون ماندلا در تاریخ بیاندازد و درک کند که آیا نلسون ماندلا نمی توانست به هزار و یک اتهام قلابی همین سرنوشتها را داشته باشد. نلسون ماندلا عضو حزب کمونیست طرفدار شوروی در آفریقای جنوبی بود اما آمریکا هنگام انقلاب در آن کشور از او حمایت کرد؛ اگر نلسون ماندلا می خواست به آمریکا بیاید حتی نمی توانست کارت سبز دریافت کند! حالا آیا می شد به او اتهام عامل آمریکا زد؟ اینها همه یک مشت حرف مفت است. در واقع سالها پیش از حمایت آمریکا از آفریقای جنوبی، شوروی از اپوزیسیون آفریقای جنوبی حمایت می کرد اما در اواخر کار، برعکس شد چون یک سری شرکتهای عمده ی آمریکایی در آن زمان نظیر زیراکس که تعداد بالایی سهامداران سیاهپوست داشتند خواستار توقف سرمایه گذاری آن شرکت در آفریقای جنوبی شدند و از مارکت آن کشور خارج شدند و کم کم آمریکا شروع به حمایت از اپوزیسیون آفریقای جنوبی کرد و بقیه ماجرا را همه می دانیم که بالاخره در پایان کار «دیوید دی کلارک» آخرین رییس جمهوری آفریقای جنوبی در دوران آپارتاید با ماندلا کنار آمد و این تصمیم هم برای «دی کلارک» و بسیاری دیگر از حکمرانان رژیم آپارتاید، بهتر شد که جان خود را در انقلاب از دست ندادند، و هم اپوزیسیون نیز توانست بطور مسالمت آمیز به قدرت برسد و کمتر تلفات بدهد. حالا آیا نلسون ماندلا عامل آمریکا بود؟ خود رژیم اسلامی ایران از اول تأسیس، هوادار ماندلا بود! و اتفاقاً در پایان رژیم پهلوی نیز آمریکا از آیت الله خمینی حمایت کرد تا کمونیستها به قدرت نرسند، پس خمینی عامل آمریکا بود؟! این حرفهای پوچ فقط می تواند از دهان کسانی بیرون آید که ساده ترین موضوعات عالم سیاست را درک نمی کنند و دوست دارند زیاد ادعا کنند. اینکه چه کسی از حسین رونقی حمایت می کند می تواند دلائل زیادی داشته باشد. یکی نظیر صاحب این قلم چون زحمات او و صداقتش را در حمایت از زندانیان سیاسی و مردم ایران در اینترنت همه ی این سالها دیده ام؛ اما، دیگرانی نیز به دلائل گوناگون از او حمایت می کنند نظیر آنچه در مورد نلسون ماندلا ذکر کردم. و برعکس آنها هم که پاپوش در این مدت برای حسین درست کرده اند برخی احمق هستند؛ و برخی هم مغرض و عامل رژیم اسلامی، همین! ای کاش در این زمان که ایران در مراحل پایانی این انقلاب است همانطور که نزدیک یکماه پیش در یادداشتی به حضرت آیت الله خامنه ای پیشنهاد کردم با آقای حسین رونقی ماندلا ایران وارد مذاکره برای انتقال قدرت شوند تا خود و اطرافیانشان به سرنوشت تزار روسیه دچار نشوند. این انقلاب با جنایاتی که هر روز در کوچه و خیابان نیروهای نظامی رژیم اسلامی در ایران انجام می دهند می تواند خیلی قهرآمیز شود! به قول حافظ «صلاح مملکت خویش خسروان دانند»، البته ایران به همه ی مردم ایران تعلق دارد اما منظورم روشن است؛ از من گفتن!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

اول آبان ماه 1401
October 23,
2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH