مقالاتی درباره اصلاح طلبی و اصلاح طلبان

http://www.ghandchi.com/eslahtalabi.htm

پی نوشت 20 تیر ماه 1401: همیشه شعبون یک بار هم رمضون

پی نوشت 14 تیر ماه 1401: خیانت رهبران اصلاح طلب به مردم و لزوم پایان دادن به رژیم مذهبی در ایران

مطالب مرتبط: http://bit.ly/2B8xKV2

 

eslahtalaban

 

 

 

سه مؤلفه که انواع اصلاح طلبی اسلامی را شکل می دهد

 

درباره «دوگانه ی خشونت و عقب نشینی جامعه» یعنی استراتژی چهار دهه ی کوکلاکس کلانهای اسلامی

http://isdmovement.com/2018/0418/042718/042718-Sam-Ghandchi-Hezb0llah-and-KKK.htm

http://www.ghandchi.com/1941-zanan-kkk.htm

 

 

 

اصلاح طلبی ارتجاعی

http://isdmovement.com/2016/0516/050416/050416.Sam-Ghandchi-Reactionary-reformism.htm

 http://www.ghandchi.com/249-ReactionaryReformism.htm

 

 

 

اصلاح طلبان، بیشتر ضد سکولار هستند-ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/1259-eslaahtalabi-bishtar-zede-secular.htm

 

 

 

 

چند کلمه در مورد سکولاريسم امروز
http://isdmovement.com/2015/0315/030215/030215-Sam-Ghandchi-On-todays-secularism.htm

http://www.ghandchi.com/1094-enghelaabe57-va-secularism-e-emrooz.htm

 

 

 

 

قدرت، مذهب، و اصلاح طلبان جمهوری اسلامی- ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/412-PowerReligion.htm
Power, Religion, and IRI Reformists
http://www.ghandchi.com/412-PowerReligionEng.htm

 

 

 

 

از انقلاب ارتجاعی 57 تا قهقرای اصلاح طلبی نود و چهار
http://www.ghandchi.com/1135-ghahgharaaye94.htm

 

 

 

چند کلمه درباره براندازان و اصلاح طلبان
http://www.ghandchi.com/929-barandaazaan.htm

 

 

 

 

**********************************************

سؤالی از اصلاح طلبان درباره خبر دستور میرحسین موسوی به حزب الله لبنان برای اجرای فتوای قتل سلمان رشدی
http://www.ghandchi.com/1944-mirhossein-salman-rushdie.htm

 

ویروس اصلاح طلبی عامل ناتوانی جنبش مدنی و سیاسی
http://www.ghandchi.com/1238-virus-eslaahtalabi.htm
 

جنبش مدنی ربطی به اصلاح طلبی اسلامی ندارد
http://www.ghandchi.com/1105-madani-eslahtalabi-nist.htm

آقای شکوری راد مشکل شما اصلاح طلبان این نیست که کاندیدای شما در حصر است
http://www.ghandchi.com/1718-ali-shakouri-rad.htm

محسن آرمین
مشکل اصلی آقای آرمین!
http://isdmovement.com/2018/0118/011718/011718-Sam-Ghandchi-The-main-problem-of-Mr.Armin.htm
آقای محسن آرمین مسأله شما نه رضا شاه است و نه بی بی سی
http://www.ghandchi.com/1874-mohsen-armin.htm

عباس عبدی
بهروز سورن، برنامه عباس عبدی و اصلاح طلبان را برای سرکوب خیزش 96 افشا می کند
http://www.ghandchi.com/1849-behrooz-sooren.htm
آقای عباس عبدی از احمدی نژاد می گویند، اما واقعاً چه کسانی با سکوت خود خیانت کردند
http://www.ghandchi.com/1953-abbas-abdi.htm

سعید حجاریان
اصلاح طلبان و تفاوت اساسی امروز با دهه شصت و پرسشی از سعید حجاریان
http://www.ghandchi.com/1870-eslah-talaban.htm
اصلاح طلبان و اینکه چرا سعید حجاریان مرا به یاد فردریک هگل می اندازد
http://www.ghandchi.com/1936-saeed-hajjarian.htm
آقای سعید حجاریان دوباره ما را از حاج احمد کسمایی ها می ترسانند تا میرزا کوچک خان ها را به ما قالب کنند
http://www.ghandchi.com/2014-saeed-hajjarian.htm 

خساراتی که اصلاح طلبانی نظیر اکبر گنجی به جنبش سیاسی خارج وارد کرده اند
http://www.ghandchi.com/1947-eslahtalaban-kharej.htm

**********************************************
اصلاح طلبی در میان مردم عادی در ایران وجود خارجی ندارد
http://www.ghandchi.com/1545-eslah-talabi-mardom-aaddi.htm


چرا با اصلاح طلبی اسلامی مخالفیم
http://www.ghandchi.com/1382-chera-mokhalefe-eslahtalabi.htm

نقش اصلاح طلبان و اینکه صدای قربانیان خیزش 96 باشیم
http://www.ghandchi.com/1875-khizesh96-ghorbaaniaan.htm
نقش اصلاح طلبان در سرکوب سکولار دموکرات ها
http://isdmovement.com/2018/0118/011918/012918-Sam-Ghandchi-Role-of-reformists-in-suppressing-anti-IRI-actions.htm

سکولاریسم امروز در ایران یعنی انحلالِ اصلاح طلبی
http://www.ghandchi.com/1885-enhelaale-eslahtalabi.htm

سؤالی که در برابر هم اصولگرایان و هم اصلاح طلبان قرار گرفته است
http://www.ghandchi.com/1912-eslahtalabaan-osoolgaraayaan.htm

با طرد اصلاح طلبی، انقلاب 21 ایران در جستجوی چگونه رهبری است
http://www.ghandchi.com/1915-rahbari.htm

رهبری احزاب اصلاح طلب توسط اعضای سکولار به چالش کشیده می شود
http://www.ghandchi.com/1948-chaleshe-eslahtaalabi.htm

حاشیه ای بر شکاف اپوزیسیون بین اصلاح طلبی و سکولار دموکراسی پس از خیزش 96
http://www.ghandchi.com/2066-shekaaf-dar-opposition.htm

درک نادرست از دموکراسی در نامه 100 امضا به خاتمی برای اصلاح اصلاحات
http://www.ghandchi.com/2099-khatami-100-emzaa.htm

**********************************************

آقای احمد زیدآبادی، مشکل اصلاح طلبان ورود بی موقع به قدرت نبود
http://www.ghandchi.com/1981-ahmad-zeidabadi.htm
http://isdmovement.com/2018/0318/033018/033018-Sam-Ghandchi-The-major-mistake-of-reformists.htm


هنگامه شهیدی
خانم دکتر شهیدی مشکل اصلاح طلبان این است که هنوز طرفدار حکومت مذهبی هستند
http://www.ghandchi.com/2037-hengameh-shahidi.htm
درخواست پاسخگویی از قوه قضاییه با حملات شخصی به دکتر هنگامه شهیدی فراموش نمی شود
http://www.ghandchi.com/2074-hengameh-shahidi.htm

 **********************************************

کارنامه اصلاح طلبان و همدستی آقای عطا مهاجرانی با ناجا در جنایت علیه محمد ثلاث و زنان درویش
http://www.ghandchi.com/2111-eslahtalaban-moroor.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH