Sam Ghandchiسام قندچي خانم دکتر شهیدی مشکل اصلاح طلبان این است که هنوز طرفدار حکومت مذهبی هستند
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2037-hengameh-shahidi.htm

مطلب مرتبط

http://www.ghandchi.com/2074-hengameh-shahidi.htm

 

hengameh-shahidi

 

امروز مصاحبه ای از خانم دکتر هنگامه شهیدی منتشر شده است (1). آنچه خانم شهیدی درباره آقای حسن روحانی می گویند درست است و پیش از انتخاب مجدد آقای حسن روحانی در سال گذشته نیز بحث شده بود (2)، اما نتوانست از انتخاب مجدد آقای روحانی جلوگیری کند چرا که در این رژیم مکتبی اگر استالینی انتخاب نشود، مولوتوف یا در بهترین حالت خروشچف، انتخاب بعدی است. و دقیقاً ویژگی اصلاح طلبان دوران گورباچف در مقایسه با دوران خروشچف در این بود که دومی ها کل نظام کمونیستی را رد کردند وقتی شخص گورباچف به آمریکا آمد و از ماشینش در وسط خیابانی در واشنگتن پیاده شد و ترجیح خود را از جامعه باز اعلام کرد و پیش از آنهم در سفر خود به بریتانیا در زمان خانم مارگارت تاچر هنگام رفتن به مزار کارل مارکس همین کار را کرد، یعنی آقای گورباچف زمانی که در بریتانیا و آمریکا دست راستی ترین دولتها سر کار بودند، از ابراز عقیده خود در این مورد که با رژیم ایدئولوژیک مخالف است و طرفدار حکومتی سکولار دموکرات است، تقیه نکرد. مشکل در ایرانِ جمهوری اسلامی فقط اصلاح طلبانی نیستند که به قول خانم شهیدی و آقای احمد زیدآبادی (3) به میزها و قدرت خود چسبیده اند و مردم را در دی ماه 96 کرکس خواندند؛ مشکل کل دیدگاه اصلاح طلبان و از جمله آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد است که گرچه سالهاست در حصر هستند، اما هنوز حکومت اسلامی را رد نمی کنند، همانطور که بوخارین حتی وقتی اعدام می شد همچنان از حکومت ایدئولوژیک کمونیستی حمایت می کرد و نه از جامعه باز، و با شعار زنده باد کمونیستم زنده باد استالین بر لبش اعدام شد و بعدها گورباچفی که با کل حکومت ایدئولوژیک مخالف و هوادار حکومت سکولار دموکرات بود، از بوخارین اعاده حیثیت کرد، و دقیقاً این تفاوت اصلاح طلبان ایران با اصلاح طلبان دوران گورباچف در شوروی است و دلیلش نیز ناآگاهی نیست. خانم زهرا رهنورد پیش از انقلاب در همین هوستون تگزاس در آمریکا در انجمن اسلامی که رهبری آن با دکتر ابراهیم یزدی بود عضو بود و جامعه باز را خوب دیده است وقتی سالها در جامعه باز و دموکراسی غربی زندگی کرده است؛ و زندگی در حکومت اسلامی را نیز در همه این سالها دیده و تجربه کرده است و شاید چون خود از پایه گذاران این رژیم بوده اند نظیر نسل اول انقلاب شوروی برایشان سخت است که اعتراف کنند که در برقراری حکومت مذهبی در ایران، اشتباه کرده اند گرچه همه این سالها در حصر حکومت اسلامی بوده اند. این حرف به این معنی نیست که نباید از حق آزادی آنها دفاع کرد. حتی اگر استالینیستها هم بخاطر افکار سیاسی خود زندانی شوند، باید از حق آنها دفاع کرد و جامعه باز زندانی سیاسی ندارد، اما منظور این است که اساساً اصلاح طلبان ایران و از جمله آقایان موسوی وکروبی و خانم رهنورد هنوز به این نتیجه نرسیده اند که حکومت مذهبی عامل همه این معضلاتی است که از آن در رنجند در حالیکه همه مسائلی که خانم دکتر هنگامه شهیدی در این مصاحبه مطرح می کنند نتیجه حکومت مذهبی است، وگرنه از حقوق انسانی همه زندانیان سیاسی از جمله آقای حمید بقایی از تیم آقای احمدی نژاد هم باید دفاع کرد که گفته می شود روز گذشته آزاد شده است. هیچکس نباید بخاطر عقایدش زندانی یا کشته شود. در واقع خیزش دی ماه 96 نشان داد که مردم عادی ایران از اصلاح طلبان و از جمله از رهبرانِ در حصر جنبش سبز جلو هستند و در خیابانها برای برقراری حکومت سکولار در ایران فریاد زدند و خون دادند (4) و دلیل عدم حمایت رهبران اصلاح طلب جنبش سبز از مردمی که در دی ماه 96 برخاستند این نبود که در حصر بودند، آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد نظیر بقیه اصلاح طلبان هنوز از حکومت اسلامی دفاع می کنند وگرنه امثال معلم آزاده فرزاد کمانگر در زندان وقتی در یکقدمی اعدام بود بازهم حرف خود را از زندان می گفت و برای کسی که در حصر است انتقال نظر بسیار کم خطرتر و راحت تر است. خیر متأسفانه همه اصلاح طلبان ایران هنوز از دنیا عقب هستند و از حکومت مذهبی که خود عامل همه تبعیضهایی است که در سراسر ایران مشاهده می کنیم، دل نکنده اند. در پایان باید گفت که حق با خانم دکتر شهیدی است که "اگر همین طور پیش برود، فاتحه این حکومت خوانده است" و شاید بهتر است بگوییم که سالهاست حکومت اسلامی نظیر رژیم ایدئولوژیک کمونیستی شوروی به پایان رسیده است (5). در واقع طرفداری از حکومت مذهبی یعنی توجیه حکومت تبعیض داعش و از این نظر تفاوتی بین اصلاح طلبان اسلامی و اصول گرایان در ایران و هواداران داعش و طالبان و القاعده و اخوان المسلمین در خارج از ایران نیست. و در پایان باید گفت که ایران دو سال وقت دارد و شاید هم کمتر (6).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و یکم اردیبهشت ماه 1397
May 11, 2018

 

پانویس:


1. گفتگو با هنگامه شهیدی، فعال سیاسی در برنامه هفتگی اتاق خبر
http://www.manoto.news/news/nyh2cc/news31638

 

2. آیا نامه هنگامه شهیدی یعنی پایان شانس حسن روحانی برای دوره دوم
http://www.ghandchi.com/1349-hengameh-shahidi.htm

با هنگامه شهیدی، در و دیوار به هم ریخته شان بر سرم می شکند
http://www.ghandchi.com/1372-hengameh-shahidi.htm

 

3. آقای احمد زیدآبادی، مشکل اصلاح طلبان ورود بی موقع به قدرت نبود
http://www.ghandchi.com/1981-ahmad-zeidabadi.htm

 

4. از اين پس هفتم دی ماه نقطهء عطف تغييرناپذير جنبش ضد حکومت مذهبی در ايران ست
http://isdmovement.com/Index-All/2018/0118/011018.htm
http://www.ghandchi.com/1855-noghte-atf.htm
http://isdmovement.com/Gitimadari/Gitimadari-Nr-5.pdf

 

5. آغازِ پایان جمهوری اسلامی -ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/448-aghazepayan.htm
Beginning of the End of IRI
http://www.ghandchi.com/448-aghazepayanEng.htm

 

6. ایران دو سال وقت دارد
http://www.ghandchi.com/2034-iran-do-saal-vaght-daarad.htm 

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH