Sam Ghandchiسام قندچي با هنگامه شهیدی، در و دیوار به هم ریخته شان بر سرم می شکند
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1372-hengameh-shahidi.htm

 

hengameh-shahidi

 

بیست روز پیش ماجرای حسن روحانی و بازداشت هنگامه شهیدی مطرح شد (1) و امروز خبر وصیت هنگامه شهیدی منتشر شده که اعضا بدنش را اهدا کرده است. چند روز پیش از آنهم خبر حکم اعدام مرجان داوری منتشر شد (2) و نرگس محمدی که همچنان روز و شب را در زندان با بیماری و رنج و مشقت و دوری از فرزندان، سپری می کند (3).

 

اگر نیما یوشیج پس از 28 مرداد هنگامیکه به زندان و اعدام مخالفان آن روزگار می نگریست از ندانمکاری ها و در و دیوارهای به هم ریخته حزب توده می گفت، امروز در سالروز رفراندوم جمهوری اسلامی وقتی به وضع زندانیانی که اعضا بدن خود را هدیه می کنند و در یک قدمی مرگ قرار دارند، می نگریم، چه می شود گفت جز آنکه این در و دیوار به هم ریخته حاصل ندانمکاری های سیاسیون 57 است که نتیجه اش فقط شامل حال سینا دهقان ها (4)، نشده، بلکه اصلاح طلبانی نظیر خانم هنگامه شهیدی نیز در معرض مرگ توسط نیروهای امنیتی رژیم قرار دارند.

 

کن فیکون مارکسیستی سال 1357 در ایران (5)، مسؤل وضعیتی است که امروز همچنان شاهد آن هستیم و تا وقتی "سکولاریسم امروز" (6) را که راه برونرفت از این وضعیت است، و نه اصلاح طلبی اسلامی که ادامه راه و روشی است که ما را به انقلاب 57 رساند، بر نگزیده ایم، باید همچنان شاهد در و دیوار به هم ریخته ای باشیم که بر سر ما می شکند.

 

وقت آن است که به تلاشهایی نظیر جنبش سکولار دموکراسی ایران و حزب سکولار دموکرات ایرانیان (7) به پیوندیم بجای آنکه همچنان در بن بست اصلاح طلبی اسلامی گام زنیم. چرا از رسانه هایی نظیر صدای آمریکا، بجای این خبرهای واقعی سیاسی جامعه ایران، باید قصه حسین کرد شنید (8)!

 

خبر توفان توییتری برای هنگامه شهیدی ساعاتی پیش اعلام شده است.


به امید 
جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com  
http://www.ghandchi.com  
پانزدهم فروردین ماه 1396
April 4, 2017

پانویس:
 

1. آیا نامه هنگامه شهیدی یعنی پایان شانس حسن روحانی برای دوره دوم
http://www.ghandchi.com/1349-hengameh-shahidi.htm

 

2. حکم اعدام مرجان داوری و بیانیه جدایی کامل حکومت و مذهب در ایران
http://www.ghandchi.com/1345-marjan-davari.htm

 

3. نرگس محمدی در زندان

http://goo.gl/wKt6id

 

4. ندانمکاری سیاسیون 57 مسؤل حکم اعدام امروز سینا دهقان است
http://www.ghandchi.com/1359-sina-dehghan.htm

 

5. کن فیکون مارکسیستی سال 57 در ایران
http://www.ghandchi.com/1303-kon-faya-kun.htm

 

6. چند کلمه در مورد سکولاريسم امروز
http://isdmovement.com/2015/0315/030215/030215-Sam-Ghandchi-On-todays-secularism.htm 

 

7. سایت جنبش سکولار دموکراسی ایران

http://isdmovement.com

 

8. چرا ستاره درخشش انتخاب بدی برای مدیریت صدای آمریکا بود
http://www.ghandchi.com/1347-setareh-derakhshesh.htm
Why Setareh Derakhshesh was a bad Choice for a VOA Director
http://www.ghandchi.com/1347-setareh-derakhshesh-english.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH