Sam Ghandchiسام قندچي امروز «نیکا شاکرمی» قربانی دور تازه ی کهریزکی کردن به خاک سپرده می شود

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4349-nika-shakarami.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4    5     6     7     8     9     10     11     12    13     14     15     16     17     18     19 

 

nika-shakarami

 

امروز زنده یاد «نیکا شاکرمی» که نخستین قربانی «کهریزکی کردن» در خیزش اخیر اعتراض به حجاب اجباری اعلام شده (جنبشی که با قتل حکومتی زنده یاد ژینا #مهسا_امینی در شهریور ماه 1401 آغاز شد)، در زادگاهش خرم آباد به خاک سپرده می شود! یک هفته پیش در یادداشتی تحت عنوان «کمبود جا در زندانهای رژیم: راهکار سال 88 و راهکار امروز»، در مورد «کهریزکی کردن» در دوران جنبش سبز نیز اشاره ای کردم! رهبران جنبش سبز یعنی آقای مهدی کروبی، آقای میرحسین موسوی و خانم زهرا رهنورد، بهتر از هرکس دیگری در مورد جزئیات کهریزکی کردن زندانیان در دوران جنبش سبز مطلع هستند و در مورد تکرار آن در این دوره از جنبشِ اعتراضی مردم نسبت به حجاب اجباری، سکوت اختیار کرده اند؛ البته آقای «میرحسین موسوی خطاب به نیروهای مسلح ایران گفته اند سمت ملت بایستید»! در آغاز هفته ی گذشته این نگارنده از آیت الله سید علی خامنه ای تقاضا کردم پیش از آنکه این جویبارِ خون پهناورتر شود، با زندانی سیاسی حسین رونقی وارد مذاکره برای انتقال قدرت شوند؛ اما به عوض، به گفته ی خانم زلیخا موسوی، مادر حسین رونقی، «در زندان دو پای آقای حسین رونقی را نیز زیر شکنجه شکسته اند و از درمان حسین کوتاهی می کنند و می خواهند او را بکشند»! مذاکره با نلسون ماندلای ایران آقای حسین رونقی، تنها راه باقی مانده برای بیرون آمدنِ مسالمت آمیز از وضعیت کنونی است، و ادامه ی این برخوردها یعنی آیت الله سید علی خامنه ای خواستار راه حلی نظیر آفریقای جنوبی برای خروج از این وضعیت نیست در حالیکه به عوض «کهریزکی کردن» دوباره شروع شده،  و دوباره رژیم اسلامی حاکم بر ایران را باید «جمهوری اسلامی دبل داون» نامگذاری کرد؛ و این عبارت را برای شوخی و مزاح نمی نویسم بلکه همه ی این سالها به جای اظهار تأسف و پوزشخواهی از قربانیان جنایات مأموران مسلح رژیم اسلامی در زندان و بیرون از زندان، این رژیم تشدید سرکوب معترضان و خانواده های قربانیان را برگزیده است! در اینجا می خواهم از مطبوعات بپرسم که آیت الله سید مجتبی خامنه ای که در دوران جنبش سبز بعنوان فرد مسؤل در «کهریزکی کردنهای» آن زمان از ایشان نام برده شده، آیا در این دوره نیز ایشان مسؤلیتی در ارتباط با کهریزکی کردنهای جاری داشته یا نه!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

دوازدهم مهر ماه 1401
October 3,
2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH