Sam Ghandchiسام قندچي آیا سید محمد حسینی جنایت علیه مخالف را در ایران به سطح طالبان می خواهد برساند
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1893-seyed-mohammad-hosseini.htm

 

شخصی بنام آقای سید محمد حسینی که پیشتر در برنامه های تلویزیون جمهوری اسلامی در ایران کار می کرده، و همانطور که سه هفته پیش نوشته شد هیچ آشنایی با ایشان و نظراتشان ندارم، در اینترنت از مدعیان تازه اپوزیسیون در خارج کشور است و برنامه ای را با عنوان ریستارت تبلیغ می کند (1). اما کلیپ هایی از آقای سید محمد حسینی دیده ام که در آنها به هواداران خود می گوید نه تنها پاسدارها و بسیجی ها، بلکه خانواده های آنها را هم آتش بزنید. این جملات آقای سید محمد حسینی مرا به یاد یک افغانی سه سال بعد از انقلاب 1357 در ایران می اندازد. از آن افغانی که مهاجری در ایران بود سؤال کردم چرا به ایران آمده ای. پاسخ داد که نه با سیاست کاری داشته و نه دنبال دردسر بوده اما از دست طالبان فرار کرده چون اگر با کسی مخالفند میروند و خانواده اش را هم به قتل میرسانند. نمی دانستم که آیا حرفش حقیقت دارد و آنروز پیش خود فکر کردم که صد رحمت به ساواک شاه و امنیتی ها و پاسدارهای جمهوری اسلامی که سطح فجایع خود را ضد مخالفان اقلاً به این درجه از سبعیت نرسانده اند. بعدها که بیشتر در مورد طالبان خواندم دیدم که حرف آن افغانی مهاجر کاملاً حقیقت داشت و این کاری بود که طالبان پیش از رسیدن به قدرت در افغانستان انجام می داد. البته می دانیم که با حمله آمریکا، طالبان از قدرت ساقط شد اما هنوز نیمی از کشور افغانستان جولانگاه آنها است و وحشیگریهایشان ادامه دارد. آیا آقای سید محمد حسینی چنین آینده ای را برای مردم ایران در نظر دارد. یکبار گروهی بنام جندالله در بلوچستان که با القاعده مرتبط بود گردن زدن پاسداران را بعنوان مبارزه با رژیم اسلامی در ایران انجام می داد و اپوزیسیون ایران آنها را متحدانه محکوم کرد. اگر واقعاً آقای سید محمد حسینی انجام چنین وحشیگری ها را نسبت به خانواده پاسدارها و بسیجی ها، بنام اپوزیسیون تبلیغ می کند وقت آنست که ایشان را متحدانه در اپوزیسیون ایران، محکوم کنیم. انقلاب یا رفرم، هدف ما بالاتر بردن سطح وحشیگری در رفتار با مخالفانمان نیست که خانواده های آنها را هم هدف بگیریم، حتی اگر مخالفانم پاسداران و بسیجی هایی باشند که جنایت کرده باشند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com

چهارم بهمن ماه 1396
January 24, 2018

 

پانویس:

 

1. درباره ری استارت سید محمد حسینی و آمدنیوز روح الله زم
http://www.ghandchi.com/1856-amadnews-restart.htm

 

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH