Sam Ghandchiسام قندچي خیزش ضد حجاب اجباری: خوشبختانه سراسری و سکولار دموکرات

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4340-khizeshe-zede-hejaab.htm

مطالب مرتبط: 1 *    2     3     4 *     5     6     7     8     9

پی نوشت 21 مهرماه 1401: مقاله ی زیر را سه هفته پیش نوشتم و در پاراگراف آخر به خیزش مردم در کردستان در مرداد ماه 1358 اشاره کردم وقتی که رژیم اسلامی در همان اولین سالِ رسیدن به قدرت به مردم بی سلاح کردستان حمله ی نظامی کرد و کردها را به برداشتن اسلحه متهم کرد، در حالیکه کردها نظیر امروز نافرمانی مدنی مسالمت آمیز کردند و این رژیم اسلامی بود که مردم بی سلاح را آماج حملات مسلحانه قرار داد و کردها ناچار به مسلح شدن و دفاع از خود شدند! البته همیشه از اشتباهات اپوزیسیون کرد نیز انتقاد کرده ام؛ با اینحال، این منصفانه نیست که همه ی تقصیرها را در تاریخ 43 سال اخیر، بسیاری از مورخان، به پای اپوزیسیون کرد نوشته اند! به هر حال امروز دوباره این رژیم اسلامی حاکم بر ایران است که دارد همان کاری را می کند که 43 سال پیش در کردستان انجام داد، و ادامه ی این حملات مسلحانه به مردم بی سلاح کردستان بالاخره باعث جدایی کردستان از ایران خواهد شد! س. ق.

 

khizeshe-zede-hejaab

 

خیزشی که دو روز پیش یعنی دوشنبه 29 شهریور ماه 1401 در اعتراض به قتل زنده یاد مهسا (ژینا) امینی * آغاز شد، در درجه ی اول هدف خود را پایان دادن به رژیم اسلامی در ایران قرار داد، و دو دیگر اینکه به شکل سراسری شکل گرفت به رغم آنکه، یک روز پیش از آن در روز یکشنبه 28 شهریور ماه یعنی دو روز بعد از تدفین جسد ژینا که در 26 شهریور ماه بود، اعتراضات در محل تولد او که از سقز آغاز شده بود، تنها به سنندج و نقاط دیگر کردستان بسط پیدا کرد؛ اما این خیزش خوشبختانه در کردستان محدود نماند و در عرض دو روز گذشته هم اکنون به اقصی نقاط ایران گسترش یافته است! نکته ی اول بسیار روشن است یعنی هرگونه به اصطلاح "جمهوری" اسلامی بدون ولایت فقیه نیز، به درستی برای این جنبش قابل قبول نیست و این حرکت نمی تواند به راحتی مورد سوء استفاده ی برخی رهبران اپورتونیست اصلاح طلبان قرار گیرد، منظورم کسانی نظیر عطا مهاجرانی است! دو دیگر سراسری بودن این جنبش است و اینکه از اول به کردستان محدود نمانده که مطمئناً امید به پیروزی را بیشتر می کند و رهبران این جنبش نظیر خانم مسیح علینژاد بر هر دو نکته از اول تأکید داشته اند! *  

 

اما اجازه دهید به درسهایی از تجربه ای تاریخی که بی شباهت به این روزها نیست بیاندازیم!

 

در مرداد ماه 1358 دو رویداد مهم در ایران به وقوع پیوست که عامل شکست جنبش مردم و دوام «حکومت اسلامی» برای بیش از 40 سال شد! اولی انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی بود که بعدها تبدیل به مجلس خبرگان رهبری شد و اساساً در آنزمان اپوزیسیون، آن مجلس خبرگان قانون اساسی را جدی نمی گرفت؛ در حالیکه، عملاً آن مجلس توانست برای 40 سال به تداوم سیستم ولایت فقیه در ایران تحقق بخشد! امروز هم نمیشود خطر اصلاح طلبانی نظیر آقای عطا مهاجرانی را که توسط برخی دولتهای خارجی نیز حمایت می شوند، نادیده گرفت که برنامه اش «جمهوری اسلامی» بدون «ولایت فقیه» است، هر چند در گام اول از ولی فقیه نیز حمایت می کند! برخی رهبران سیاسی و حقوق بشری دانا در داخل کشور به درستی بر این خطر برای جنبش آزادیخواهی مردم ایران تأکید می کنند.

 

از سوی دیگر، دومین رویداد مرداد ماه 1358، آغاز حمله ی نظامی رژیم اسلامی تازه به کردستان بود چرا که کردهای ایران که اکثریت سنی مذهب هستند، اولین بخش از مردم ایران بودند که در برابر تبعیضات مذهبی رژیم تازه به طور گسترده به پا خاستند. خیزش در کردستان در آن سال قادر شد حتی شهر سنندج را کاملاً از حاکمیت رژیم اسلامی آزاد کند ولی تنها ماند، و قلع و قمع شد! خوشبختانه این بار رهبران کرد نیز بر تلاشی سراسری تأکید کرده اند و در فراخوان چهار روز پیش خود، نافرمانی مدنی را طرح کرده اند و بر جنبش سراسری تأکید ورزیده اند که هر دو مواضعی درست و امیدوارکننده است. به امید پایان رژیم اسلامی و پیروزی حاکمیتی بر اساس سکولار دموکراسی در ایران که جدایی کامل حکومت و مذهب را سرلوحه حکومتداری خود قرار دهد!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

31 شهریور ماه 1401
September 21,
2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH