Sam Ghandchiسام قندچي حسین رونقی و احساسی که زمان بازداشت ستار بهشتی داشتم

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4256-hossein-ronaghi-sattar-beheshti.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9

 

hossein-ronaghi-sattar-beheshti

 

در چند روز اخیر که حسین رونقی مورد آدم ربایی دولتی (خشونت مأموران پلیس) قرار گرفته و در دست اطلاعاتی های رژیم در زندان، احساسی را دارم که هنگام شنیدن خبر بازجویی های وبلاگنویس مظلوم زنده یاد ستار بهشتی داشتم! در آن زمان در صدای آمریکا کار می کردم و همانوقت مذاکرات برجام بین رژیم اسلامی ایران و دولت اوباما در جریان بود، و در صدای آمریکا چند صباحی به من اجازه داده بودند بلاگ خودم را که فرادید نامیده بودم، منتشر کنم! هنگامیکه خبر کشته شدن ستار بهشتی زیر بازجویی، از گوشه و کنار رسید، مقاله ای نوشتم تحت عنوان «ایمنی زندانیان در گرو مبارزه با خشونت پلیس»! یکی از مسؤلین صدای آمریکا با انتشار مقاله مخالفت کرد، نه از قصد، بلکه چون نه خبر قتل او را باور می کرد، و نه خبر اینکه رژیم حاضر شده مسؤلین شکنجه را مورد محاکمه قرار دهد، و حق هم داشت هردو خبر عجیب بود بویژه آنکه اصلاً ستار بهشتی نه در یک سازمان سیاسی برانداز فعال بود، نه حمله ای به مذهب کرده بود، و نه اقدام مسلحانه ای انجام داده بود، و فقط یک وبلاگنویس بود؛ اما مرگش به دلیل عملکرد خشونت آمیز مأموران پلیس و بازجویان قوه قضاییه، حقیقت داشت! یکی دو روز بعد، مقاله ام چاپ شد و چند روز بعد هم مقاله ی دیگری را تحت عنوان «آيا زير سؤال بردن تصميمات قوه قضاييه درست است»، در همان بلاگ فرادید، منتشر کردم. به هرحال روزهای تلخی بود. شب گذشته در یادداشتی نظیر بسیاری دیگر از دوستان حسین، از او خواهش کردم اعتصاب غذایش را متوقف کند! امروز که می شنوم فردا در ایران ادارات دولتی تعطیل و اقدام برای آزادی حسین رونقی به روز چهارشنبه موکول شده، خیلی خیلی نگرانم! امیدوارم که احساسم در مورد آنچه در این چند روزه به سرعت از جلوی چشمانمان می گذرد، درست نباشد...

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

نهم اسفند ماه 1400
February 28,
2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH