Sam Ghandchiسام قندچي تسخیر باستیل را به یاد آوریم، یا رژیم زندانیان سیاسی را فوراً آزاد می کند و یا..
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2956-zendanhaa.htm

پی نوشت یازدهم اسفند ماه 1400: حسین رونقی و یادداشتی از روزهای آبان 98 به یاد باستیل

مطالب مرتبط:   1      2      3

 

bastille

 

نام همه ی زندانیان سیاسی محبوس در زندانهای ایران را می دانیم که سالهاست برای آزادی آنها، از مقامات رژیم کوکلاکس کلان های اسلامی درخواست کرده ایم، و مأموران امنیتی رژیم بهتر از ما نام تک تک آنها را می دانند. وقتی درهای زندانهای ایران به شکل باستیل باز شود، مأموران اطلاعاتی، زندانبانان و سران رژیم بهتر است روزهای انقلاب 57 را به یاد آورند و سرنوشت آندسته از مسؤلانی را که تا آخرین لحظات فرار نکردند و با انقلابیون نیز همکاری نکردند، و به نفع خودشان است که بدون هیچ تأملی همین حالا رضایت زندانیان سیاسیِ تحت بازداشت خود را جلب کنند. اکنون آزاد کردنِ فوری زندانیان سیاسی، رحم کردن به خود سران رژیم است و نه به زندانیان که 40 سال است مورد بیرحمی آنها قرار دارند. خروش مردم نظیر تلاشهای فعالان حقوق بشر نیست که با صبر سالها برای آزادی زندانیان سیاسی درخواست کردند، مردم در وضعیت انقلابی منتظر نمی مانند همانطور که در 14 ژوئیه ی 1789 منتظر نماندند، و در بهمن ماه 1357 برای آزادی زندانیان سیاسی صبر نکردند، و فقط هزینه برای مأموران اطلاعاتی، زندانبانان و سران آن رژیمها بالا رفت. خوب می دانید صاحب این قلم عادت به شعار دادن ندارد. در آزاد کردن زندانیان سیاسی درنگ نکنید که به نفع خودتان است، بار اتهامات خود را بیشتر نکنید که موج خروشان مردم برای باز کردن درهای زندانها در راه است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

هشتم آذر ماه 1398
November 29, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

SEARCH