Sam Ghandchiسام قندچي چپی های خط امامی از ما می پرسند کدام سکولاریسم
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1358-miporsand-kodaam-secularism.htm

 

شب گذشته مقاله "سقوط داعش را با حمایت از سکولاریسم جشن بگیریم" (1)، در سایت "جنبش سکولار دموکراسی ایران" (2)، منتشر شد. با شگفتی دیده شد که آقایان چپی خط امامی (3)، در برخی شبکه های اجتماعی به این نوشته واکنش نشان داده و پرسیدند "کدام سکولاریسم؟" دلیل شگفت زده شدن ما هم اینکه در همه 25 سال گذشته در اینترنت این دوستان تا توانستند تلاش کردند حتی موجودیت سکولار دموکراتهای جمهوریخواهی را که در اپوزیسیون خواستار تغییر رژیم هستند، انکار کنند (4). و نه تنها این واقعیت سالهاست که در نشریات به ظاهر عمومی این فرقه های کمونیستی، نظیر "اخبار روز" (5)، آشکار بوده، بلکه عملکرد نشریات دیگر آنها نظیر "ایران امروز" (6) نیز از نگاه های تیزبین، پوشیده نیست، که نه تنها "کنگره جنبش سکولار دموکراسی" را همه ساله می بینند و خبرش را منتشر نمی کنند، بلکه در اواخر سال گذشته، تأسیس "حزب سکولار دموکرات ایرانیان" را نیز نادیده گرفتند (7). در نتیجه حالا چطور این دوستان به ناگاه به فکر افتاده اند که پس از بحث سقوط داعش، درباره "کدام سکولاریسم" سؤال کنند؟ واقعیت این است که آن قصه های همیشگی که می گفتند "سکولار دموکراتهای خواهان تغییر رژیم، عوامل سلطنت طلبان و مجاهدین هستند،" دیگر خریداری حتی در میان طرفدارانشان ندارد. تازه طرفداران پادشاهی پهلوی، به حق، نوستالژی دوران سکولار پهلوی را دارند و اگر دوستان، نوشتار "حضرت خضر، چپ، جبهه ملی" (8) را که همزمان با مقاله مربوط به داعش منتشر شد، بخوانند، متوجه می شوند که حرف مردم با آنها در مورد ضررهایی که ندانمکارهایشان، چه پیش از انقلاب و چه 38 سال بعد از انقلاب، به ایران و ایرانی وارد آورده، چه حقیقت دردناکی است (9).

 

چهارده سال پیش درباره اشتباه بزرگ پست مدرنیسم (10) و نسبیت فرهنگی - که، از نظر تئوریک، پایه فکری حمایت این دوستان از اسلامگرایی شد - به تفصیل بحث شد؛ اما کجا بود گوش شنوا؟ آنها تا توانستند یا ما را به این و آن نسبت دادند و یا که ادعا کردند دنبال حمله نظامی به ایران هستیم، در صورتیکه مسأله واقعی، اعتیاد خود این دوستان به افیون کمونیستی است (11). افیونی که پس از همه تجربه های شوروی و چین و کامبوج و ویتنام و کوبا، هنوز به آن معتادند، و برای توجیه اعتیاد خود، دیگران را به تجاوز طلبی متهم می کنند و نظرات ما را برای هراساندن جوانان از آینده نگری و سکولار دموکراسی، تحریف می کنند (12). پوسیدگی چپ (13) دیگر برای هر صاحب عقل سلیمی واضح و مبرهن است و، پس از همه این تجربه های اردوگاه سوسیالیستی، کافی است به ویتنام بروید و بگویید "برای دموکراسی، آلترناتیو کمونیستی دیگری را دنبال می کنید" و ببینید که مردم به شما می خندند؛ اما متأسفانه هنوز شمار زیادی از روشنفکران ایران عرض خود می برند و زحمت ما می دارند (14)، بجای آنکه درک کنند چه بلایی با این دیدگاه چپ بر سر مردم ایران آورده و می آورند (15)، هنوز هم طلبکارند و درک نمی کنند که اصلاح طلبان بیش از اصولگرایان، ضد سکولارند (16) و اینکه اصلاح طلبی امید کاذب چپ ایران است (17). همه این بحث هم، از نظر تئوریک، دقیقاً در نوشتار "کن فیکون مارکسیستی سال 57 در ایران" مطرح شده است. آنها حتی نمی دانند که بحث بر سر چیست، که اگر می دانستند ما، پس از 38 سال، در این وضع نبودیم. پس بهتر آن است که لطف کنند، به خود زحمت دهند، و بخوانند (18).

 

بواقع، اگر این دوستان قدری به خود بیاندیشند، درک خواهند کرد که اصلاح طلبی اسلامی چگونه آلترناتیو روشنفکران شد (19)، و خواهند توانست خود را از این منجلاب اصلاح طلبی بیرون بکشند (20) و نه اینکه تلاش ورزند تا سکولار دموکراتهایی را که خواهان تغییر رژیم هستند، به آنچه که نیستند، متهم کنند. آنها تا کی می خواهند خود را گول بزنند که، مثلاً، اگر آقای میر حسین موسوی بجای حسن روحانی نشسته بود (21)، وضع ایران، ایرانی و سکولارها، بهتر می شد. همچنین تا کی می خواهند خود را فریب دهند و نبینند که ساختار اقتصاد دولتی این رژیم، با نتیجه لنینیسم و حتی سوسیال دموکراسی در چنین اقتصادی، چندان تفاوتی نخواهد داشت (22). راستی اینکه گروه های مارکسیست لنینیست به هیچ روی مصداق سکولار دموکراسی نیستند (23) و سالهاست که باید منحل می شدند، اما در این حالت برزخی مانده اند، چون موجودیت خود را از یکسو بخاطر کش و قوس با جمهوری اسلامی توجیه کرده اند و، از سوی دیگر، با حمایت از اصلاح طلبی، به بقاً جمهوری اسلامی یاری رسانده اند. اتفاقاً باید از خود این دوستان سؤال کرد که "کدام سکولاریسم؟" در ایران کنونی، سکولاریسم بسیار صریح است و شباهتی هم به آن فقدان آگاهی روشن در عرصه جدایی حکومت و مذهب که در دوران مشروطه وجود داشت، ندارد. پس لطف کنند و نوشتار ضمیمه تحت عنوان "انقلاب 57 و سکولاریسم امروز"را دقیق بخوانند و بعد قضاوت کنند (24).

 

اما نکاتی هم درباره منطق تبلیغات این دوستان در مورد "بحث داعش": آنها می گویند که، برخلاف نظر مطرح شده از جانب ما، "سکولاریسم غرب نقطه مقابل اندیشه داعش نیست!" و چرا؟ زیرا عربستان داعش را پدید آورده و آمریکا هم پشت عربستان است. نخست اینکه خود نوشتار "سقوط داعش را با حمایت از سکولاریسم جشن بگیریم،" جدی ترین نقد را از غرب بخاطر حمایت از اسلامگرایی مطرح کرده است، حال چه اسلامگرایی در عربستان سعودی مطرح باشد یا که در افغانستان، عراق و سوریه؛ چه طالبان و القاعده باشد یا داعش سنی و داعش شیعی. دو دیگر اینکه بحث ما در مورد قانون اساسی افغانستان و عراق بعد از اشغال آمریکا، این نیست که از آمریکا خواسته باشیم آن کشورها را اشغال کند یا قانون اساسی برای آنها بنویسد، اما حال که آنها، به درست یا به غلط، اشغال شده اند، حمایت آمریکا از قانون اساسی اسلامی دراین کشورها مورد نقد است. بحث ما در اينجا سیاست خارجی کشورهای غربی است و نه سکولاریسمی که در خود کشورهای غربی وجود دارد؛ يعنی همان سکولاريسمی که دقیقاً خواستهء ما سکولار دموکرات ها برای ایران و کل خاورمیانه است. دوستان چپ خط امامی، طبق معمول خود، همين بحث سادهء آن نوشته را در شبکه های اجتماعی تحریف می کنند.  همين حمايت غرب از قوانين اساسی اسلامی را شما دوستان چپ خط امامی نيز، نه تنها در ایران دوران گروگانگیری سفارت آمریکا با خط امام و اسلامگرایی تکرار کرده اید، بلکه امروز نیز که در کشورهای غربی زندگی می کنید و حتی در تلویزیونهای بی.بی.سی و صدای آمریکا نفوذ دارید، همچنان اصلاح طلبان اسلامگرا را تقویت می کنید و بر ضد سکولار دموکرات هایی که خواستار تغییر رژیم اسلامی در ایران هستند، دست به توطئهء سکوت و حذف می زنید. خود را فريب ندهيد! بسيار مشخص است که ما از "کدام سکولاریسم" صحبت می کنیم، و چند و چون آن را در "بیانیهء جدایی کامل حکومت و مذهب" نیز به روشنی اعلام کرده ایم (25)، و تفاوت سکولاریسم و لاییسیته را هم بارها توضیح داده ایم (26)؛ اما واقعیت این است که اين شما هستيد که روشن نيست از کدام سکولاریسم یا لاییسیته حمایت می کنید! شما در همهء این سال ها، نه تنها تا توانسته اید راه ما را در مطبوعات و رادیو و تلویزیون های خارج کشور، سد کرده اید (27)، بلکه به برکت توسل به پسامدرنیسم و  نسبیت فرهنگی، همواره توجيه گر بزرگترین هجمه های نیروهای اسلامگرا علیه سکولاریسم بوده ايد. آری، سکولاريسم شما پديده ای ساختگی و قلابی است.


به امید 
جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com  
http://www.ghandchi.com  
چهارم فروردین ماه 1396
March 24, 2017
 

پانویس:

 

1. سقوط داعش را با حمایت از سکولاریسم جشن بگیریم
http://isdmovement.com/2017/0317/032417/032417.Sam-Ghandchi.Demise-of-daesh-and-secularism.htm

Celebrate Collapse of Daesh by Supporting Secularism
http://www.ghandchi.com/1356-daesh-secularism-english.htm  

 

2. سایت جنبش سکولار دموکراسی ایران

http://isdmovement.com

 

3. آقایان چپی های خط امام بس است
http://www.ghandchi.com/1269-chapihaaye-khateemaam.htm

 

4. بلایی که خودسانسوری بر سر اپوزیسیون آورده است
http://www.ghandchi.com/1350-khod-saansoori.htm

 

5. اطلاعیه درباره نشریه اخبار روز-ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/1113-akhbare-rooz.htm

 

6. آیا چریکهای اکثریت در سال 60 اصلاح طلب بودند
http://www.ghandchi.com/1290-cherikhaaye-aksariat.htm

 

7. حزب سکولار دموکرات ایرانیان و پلاتفرمی آینده نگر
http://www.ghandchi.com/1227-isdparty.htm

 

8. حضرت خضر، چپ ما، و جبههء ملی
http://isdmovement.com/2017/0317/032217/032217-Sam-Ghandch-chap-jebhemelli.htm

 

9. آیا سکولارهای ایران واقعاً سکولار عمل کرده اند

http://www.ghandchi.com/1161-seculars-practice.htm

 

10. پسامدرنیسم شکل دهنده اسلامگرائی
http://www.ghandchi.com/304-Postmodernism.htm
Postmodernism Shaping Islamism
http://www.ghandchi.com/304-PostmodernismEng.htm

 

11. کمونیسم افیون روشنفکران ایران
http://www.ghandchi.com/616-CommunismOpiate.htm
 

12. پاسخی به تحریفات یک فرقه افراط گرای کمونیست
http://www.ghandchi.com/614-Distortion.htm

 

13. پوسیدگی چپ ایران
http://www.ghandchi.com/1291-poosidegie-chap.htm

 

14. غزلی از حافظ
http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh449

 

15. روشنفکران ایران و چپ گرائی
http://www.ghandchi.com/385-Leftism.htm

Iranian Intellectuals and Leftism
http://www.ghandchi.com/385-LeftismEng.htm

 

16. اصلاح طلبان بیشتر ضد سکولار هستند
http://www.ghandchi.com/1259-eslaahtalabi-bishtar-zede-secular.htm

 

17. اصلاح طلبی، امید کاذب چپ ایران
http://www.ghandchi.com/1261-chap-eslahtalabi.htm

 

18. کن فیکون مارکسیستی سال 57 در ایران
http://www.ghandchi.com/1303-kon-faya-kun.htm

 

19. چگونه اصلاح طلبی اسلامی آلترناتیو روشنفکران شد
http://www.ghandchi.com/1240-eslaahtalabi-roshanfekraan.htm

 

20. از انقلاب ارتجاعی 57 تا قهقرای اصلاح طلبی نود و چهار
http://www.ghandchi.com/1135-ghahgharaaye94.htm

 

21. آیا وضع سکولارها بهتر بود اگر موسوی در جایگاه روحانی نشسته بود
http://www.ghandchi.com/1190-mousavi-rouhani.htm

 

22. برای ایران، سوسیال دموکراسی مثل لنینیسم
http://www.ghandchi.com/486-SocialDemocracy.htm

 

23. آیا گروه های مارکسیست لنینیست مصداق سکولار دموکراسی هستند
http://www.ghandchi.com/1342-marxist-leninists.htm

 

24. انقلاب 57 و سکولاریسم امروز
http://www.ghandchi.com/1094-enghelaabe57-va-secularism-e-emrooz.htm

 

25. بیانیهء جدایی کامل حکومت و مذهب در ایران
http://isdmovement.com/Ghandchi-Bayanieh.htm

 

26. گام بعدی جنبش سکولار دموکراسی ایران
http://www.ghandchi.com/1320-seculardemocracy-next.htm

 

27. چرا ستاره درخشش انتخاب بدی برای مدیریت صدای آمریکا بود
http://www.ghandchi.com/1347-setareh-derakhshesh.htm 
Why Setareh Derakhshesh was a bad Choice for a VOA Director
http://www.ghandchi.com/1347-setareh-derakhshesh-english.htm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH