Sam Ghandchiسام قندچيآقایان چپی های خط امام بس است
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1269-chapihaaye-khateemaam.htm

 

همان هایی که در سال اول انقلاب خط امامی شدند و جنبش را در سالهای 1360 و 1367 به مسلخ بردند و بعدها هم با آمدن خاتمی به دنبالچه اصلاح طلبان تبدیل شدند، حالا مرتب می گویند که آلترناتیوی نیست و مردم را از تغییر رژیم می ترسانند.

 

علاقه ای ندارم از این افراد نام ببرم و بحث را شخصی کنم هرچند این موضوع خصوصی نیست و به سیاست اپوزیسیون مربوط می شود، فقط عجیب است که همچنان عده ای گول اینها را می خورند وقتی واقعیت این جریان به تفصیل بحث شده است (1).

 

به تازگی یکی از همین افراد در نشریه ای به ظاهر عمومی که در واقع تحت کنترل این جریان است، مقاله ای را برای رد گم کنی در نقد عملکرد این جریان در چپ منتشر کرد پس از آنکه در مقاله ای از این قلم، یک هفته پیش از آن، دقیقاً نشان داده شده بود که وی مسؤل جنایات مطرح شده است (2).

 

مشکل ما اصلاح طلبان حکومتی نیستند. آنها به روشنی جناحی از رژیم جمهوری اسلامی هستند و قرار نیست عملکرد دیگری داشته باشند؛ مسأله این مدعیان سکولاریسم و چپ هستند که همه این سالها اول جنبش سیاسی ایران را به زیر پرچم خط امام بردند و بعد هم به اصلاح طلبان یاری رساندند تا که قدرت را در اپوزیسیون ایران قبضه کنند.


به امید 
جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com
هشتم دی ماه 1395
December 28, 2016

 


پانویس:

 

1. اطلاعیه درباره نشریه اخبار روز-ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/1113-akhbare-rooz.htm

 

2. حقایق پنهان دهه شصت
http://www.ghandchi.com/1222-haghaaye-penhaane-daheye-shast.htm

 

 

مطلب مرتبط

مجاهدین خلق، نوع شیعی داعش
http://www.ghandchi.com/343-MKO.htm
Mojahedine Khalgh, a Shiite Version of Daesh
http://www.ghandchi.com/343-MKOEng.htm

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com
 

 

SEARCH