Sam Ghandchiسام قندچيآیا سکولارهای ایران واقعاً سکولار عمل کرده اند
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1161-seculars-practice.htm

 

چند روز پیش این سؤال که "چرا دعوای اصلی سه نيروی سکولار ايران با هم بوده است" مورد بحث قرار گرفت (1). شاید بی مناسبت نباشد از خود بپرسیم که آیا سکولارهای ایران واقعاً سکولار عمل کرده اند؟ مثلاً به یاد دارم به همراه پدرم در کودکی به مراسم عزاداری محرم محمد رضا شاه در کاخ گلستان در میدان ارک می رفتیم که مراسمی عمومی بود. مسلماً این مراسم از سوی عالیترین مقام دولت سکولار آن زمان، عملکردی سکولار نبود. البته بحث بر سر مسلمان بودن محمد رضا شاه پهلوی و حتی برگزاری مراسمی خصوصی در خانه شخصی خود در سوگ امام حسین نیست. اما مراسم عمومی مذهبی از سوی عالیترین مقام دولتی، عملکردی ضد سکولار است. دکتر محمد مصدق رهبر ملیون ایران نیز همه جا از ایرانیت و اسلامیت بعنوان دو رکن اصلی دولت در ایران سخن می گفت. این نظر دکتر مصدق از اساس ضد سکولار است. چپ ایران هم میان دو گروه از روحانیون که اولی نظیر آیت الله شریعتمداری سکولار محسوب می شدند و دومی نظیر آیت الله خمینی که ضد سکولار بود، در همه سالهای پیش از انقلاب، دومی را تأیید کرده و در اتحاد با آنها عمل می کرد. این چگونه عملکرد سکولار می تواند محسوب شود و تازه بعد از انقلاب نیز تا به امروز اکثریت چپ ایران با اصلاح طلبان اسلامی یا در اتحاد هستند و یا حتی از رهبری اصلاح طلبان اسلامی برای جنبش مردم حمایت می کنند. حتی شخصیت هایی نظیر اکبر گنجی را بسیاری از فعالان سیاسی چپ بعنوان رهبر خود پذیرفته اند در صورتیکه آقای اکبر گنجی همچنان به اسلام سیاسی معتقد بوده و آن را ترویج می کند که عملکردی ضد سکولار است.

 

متأسفانه همچنان در جنبش سیاسی ایران بر سر شفافیت درباره عملکرد سکولار رودربایستی وجود دارد و این حقایق که جدایی دولت و مذهب را زیر سؤال می برد، مورد بحث قرار نمی گیرد. هیچ اشکالی ندارد که مثلاً اصلاح طلبان اسلامی خواستار دموکراسی در جمهوری اسلامی ایران باشند اما در چنان ساختاری مقام دولتی می تواند در دست فردی قرار گیرد که همچنان عهده دار مقامی در عرصه مذهبی باشد که خود نقض سکولاریسم و دموکراسی است. سالها طول کشیده تا جنبش زنان ایران روشن کرده که نمی توان ساختاری را پذیرفت که ضد حقوق زن باشد و امید به اذعان دموکراسی داشت وقتی حق دموکراتیک زنان نقض شود؛ اما متأسفانه سکولارهای ایران هنوز وعده های سرخرمن رهبران اصلاح طلب اسلام سیاسی را آنهم پس از 37 سال دولت اسلامی در ایران، باور می کنند و نمی گویند که نمی توان ساختاری را پذیرفت که ضد جدایی مذهب و دولت باشد و تصور دستیابی به دموکراسی داشت، چه در گذشته و چه امروز. در سازمان های حقوق بشری و خبری اجازه می دهند افرادی که به روشنی با سکولاریسم مخالفند سخنگوی خواستهای سکولارها شوند. اسلام سیاسی از هر نوعش فقط دشمن سکولاریسم نیست بلکه دشمن جمهوریت و دموکراسی است و غیر آن به مردم گفتن دروغی بیش نیست.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ

http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com
دهم اردیبهشت ماه 1395
April 29, 2016

 

پانویس:

 

1. چرا دعوای اصلی سه نيروی سکولار ايران با هم بوده است؟
http://isdmovement.com/2016/0416/042916/042916.Sam-Ghandchi-Inter-fighting-of-three-major-secular-powers.htm

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

SEARCH