Sam Ghandchiسام قندچيآیا وضع سکولارها بهتر بود اگر موسوی در جایگاه روحانی نشسته بود
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1190-mousavi-rouhani.htm

 

در چهار سال گذشته در مورد جنبش سبز و رهبری آن و مشخصاً آقای میر حسین موسوی بسیار بحث شده است (1). در مورد ایران تحت ریاست جمهوری آقای حسن روحانی در همان نخستین سالگرد انتخاب ایشان نتیجه معلوم بود (2). اما برخی چپ ها (3) و آینده نگر ها (4) هنوز تصور می کنند که اگر اصلاح طلبان و مشخصاً آقای میر حسین موسوی در قدرت بودند وضع ایران و سکولارها بهتر می بود.

 

اصلاح طلبان و نشریاتی نظیر کلمه که مشخصاً خط مشی آقای میر حسین موسوی را دنبال می کنند همه این سالها از همکاری با سکولارها فاصله گرفته اند و این هم زمانی است که در قدرت نیستند بعد معلوم نیست بر مبنای چه منطقی برخی سکولارهای ما فکر می کنند این نیرو اگر در قدرت باشد حق سکولارها را بیشتر مراعات خواهد کرد. اپوزیسیون ایران تا کی می خواهد خود را گول بزند (5)؟

 

اقلاً آیت الله خمینی وقتی در قدرت نبود به همه نیروهای سکولار قول آزادی و همکاری می داد اما اصلاح طلبانی که به روشنی می گویند ادامه دهندگان راه آیت الله خمینی هستند حتی وقتی در قدرت نیستند فقط حمایت یکطرفه سکولارها را می خواهند و حتی حاضر نیستند قول خشک و خالی حمایت از سکولارها را بدهند. ای کاش سکولارهایی که سالهاست اپوزیسیون را به حمایت یکطرفه از اصلاح طلبان تشویق می کنند در این باره توضیح می دادند (6).

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ

http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com
شانزدهم تیر ماه 1395
July 6, 2016

 

پانویس:

 


1. درباره مسؤل شکست جنبش سبز سال هشتاد و هشت
http://www.ghandchi.com/1178-maseoole-shekaste1388.htm

 

2. ايران در آستانه سالگرد روحانی
http://www.ghandchi.com/803-rouhani-anniversary.htm

 

3. آیا سکولارهای ایران واقعاً سکولار عمل کرده اند
http://www.ghandchi.com/1161-seculars-practice.htm

 

4. اصلاح طلبی، گذشته نگری است نه آینده نگری
http://isdmovement.com/2016/0616/060816/060816.Reformism-and-reactionism.htm

 

5. اپوزیسیونی که خود را گول می زند
http://isdmovement.com/2016/0616/061316/061316.Sam-Ghandchi-The-opposition-that-fools-itself.htm

 

6. آیا آیت الله خمینی مرجع تقلید اپوزیسیون است
http://www.ghandchi.com/1187-nostalgia.htm
 


متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH