Sam Ghandchiسام قندچي کرزوایل و مسیر بیولوژیک در حوالی سینگولاریته
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2230-kurzweil-biology.htm  

Kurzweil and Biological Path in Vicinity of Singularity
http://www.ghandchi.com/2230-kurzweil-biology-english.htm

 

kurzweil-biology

  

 شش سال پیش، ری کورزویل، ویزیونر بزرگ آینده نگری دوران ما، در کامنتی در مورد مقاله ای از این قلم با عنوان "دو راه در فراسوی نقطه انفصالی،" نوشت: "من مخالفم که هوش بیولوژیک پس از سال های 2030 از هرگونه هوش غیربیولوژیک بهتر باشد" (1 ). دو سال پیش، من اذعان کردم که "بازهم حق با کرزوایل بود" (2)، و سه ماه بعد در بسط موضوع "واریانت جدید برای تأمین نیازهای بشر- کتاب الکترونیک" (3)، منتشر شد که شامل کامنتهای ری کرزوایل است. سال گذشته در 7 مه 2017، مقاله ای را تحت عنوان "ژنتیک نمی تواند به مرگ پایان دهد" (4) منتشر کردم و ری نظر خود را در نوشتار "پاسخ کرزوایل به بحث ژنتیک و مرگ" (5)، مطرح کرد. در 15 اکتبر سال 2017 نوشتار "آینده نگری: آنچه از دانیل بل و ری کرزوایل آموختم" (6)، در مورد سایر موضوعات مرتبط منتشر شد و ری با مرور آن نوشت: "متشکرم، سام!" علاوه بر این، در تاریخ 11 مارس 2018 مقاله "تنزل نرخ سود مارکس با تغییر پرشتاب کرزوایل همراه است" (7)، انتشار یافت جایی که نیازهای اساسی بشر در پرتو سینگولاریته مورد بحث قرار گرفت و نظر کرزوایل در مقاله ای تحت عنوان "پاسخ ری کرزوایل درباره قانون بازگشت پرشتاب در عرصه مسکن، پوشاک و خوراک" (8)، منتشر شد. در 14 مه 2018 موضوعات مرتبط دیگری تحت عنوان "ری کرزوایل و مسأله عقل سلیم" (9) منتشر شد و در پاسخ ری کرزوایل نوشت "خوب به نظر می رسد، سام" و عکس اوریجینالی نیز ارسال کرد که در مقاله درج شده است (10).  همچنین آثار ری کرزوایل در پیشگفتار "آیا در علوم جدید جایی برای متافیزیک وجود دارد، ویرایش دوم" (11) مطرح شده که توسط ری در تاریخ 24 مه 2018 مورد بازبینی قرار گرفت و نوشت "متشکرم، سام!" و در واقع این یادداشت مربوط به موضوع بحث شده در سال گذشته در تاریخ 12 نوامبر 2017 در مقاله ای بود تحت عنوان "چندین راه در فراسوی سینگولاریته طرح شده کرزوایل" (12) که لزوما توسط ری بررسی نشده، اما از نظر کرزوایل معقول بود. در 25 مه 2018، یادداشتی با عنوان "سپاسگزاری از ری کرزوایل" (13) نوشتم که در آن نظرات کرزوایل درباره کارهای این قلم توضیح داده شده بود و کرزوایل نوشت: "به نظر می رسد خوب است. متشکرم، سام." چند سال پیش ری کورزویل لطف کرده و بیوگرافی و مقاله ای از این قلم را تحت عنوان "بازگشت پرشتاب در توليد غذا" (14) در وبسایت خود، منتشر کرد. من نه تنها از تمام حمایت های او در طول این سالها قدردانی می کنم، بلکه مهمتر اینکه چقدر از او آموخته ام. نیازی به گفتن نیست که انتشار تمام نوشته ها و کامنتهای مورد اشاره و از جمله انتشار این مقاله، با کسب اجازه از ری کرزوایل بوده است.


دو روز پیش مقاله
ای از این قلم تحت عنوان "بازنگری ویزیونهای آینده نگری مدرن" (15)، منتشر شد.  مقاله در واقع خلاصه ای از جایی است که ما آینده نگرهای مدرن امروز در رابطه با مسیر بیولوژیک قرار داریم، اکنون که به نقطه سینگولاریته ی مطرح شده توسط ری کرزوایل نزدیک می شویم. پاسخ کرزوایل که دو روز پیش برایم فرستاد، این عبارت بود که: "به نظر من منطقی است." به باور این قلم این نقطه عطفی است که نگرش آینده نگرها را به این موضوع از این پس، شکل خواهد داد (16).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

ششم شهریور ماه 1397

August 29, 2018

* همه کارهای این قلم در این عرصه به همراه دانشمند جوانی نوشته شده که مایل نیست نامش ذکر شود.

 

پانویس:

 

1. دو راه در فراسوی نقطه انفصالی
http://www.ghandchi.com/711-TwoPathsBeyondSingularity.htm

Two Paths beyond Singularity
http://www.ghandchi.com/701-TwoPathsBeyondSingularityEng.htm

 

2. بازهم حق با کرزوایل بود
http://www.ghandchi.com/1199-kurzweil-right.htm

Kurzweil was Right again
http://www.ghandchi.com/1199-kurzweil-right-english.htm

 

3. واریانت جدید برای تأمین نیازهای بشر- کتاب الکترونیک
http://www.ghandchi.com/human-variant-book.htm

New Variant to Meet Human Needs-An Electronic Book
http://www.ghandchi.com/human-variant-book-english.htm

 

4. ژنتیک نمی تواند به مرگ پایان دهد
http://www.ghandchi.com/1420-genetics-death.htm

Genetics Cannot End Death
http://www.ghandchi.com/1420-genetics-death-english.htm

 

5. پاسخ کرزوایل به بحث ژنتیک و مرگ
http://www.ghandchi.com/1421-kurzweil-genetics.htm

Ray Kurzweil's Response to Genetics and Death Topic
http://www.ghandchi.com/1421-kurzweil-genetics-english.htm

 

6. آینده نگری: آنچه از دانیل بل و ری کرزوایل آموختم
http://www.ghandchi.com/1656-daniel-bell.htm

Futurism: What I have Learned from Daniel Bell and Ray Kurzweil
http://www.ghandchi.com/1656-daniel-bell-english.htm

 

7. تنزل نرخ سود مارکس با تغییر پرشتاب کرزوایل همراه است
http://www.ghandchi.com/1968-marx-plus-kurzweil.htm

Marx's Diminishing Returns Accompanies Kurzweil's Accelerating Change
http://www.ghandchi.com/1968-marx-plus-kurzweil-english.htm

 

8. پاسخ ری کرزوایل درباره قانون بازگشت پرشتاب در عرصه مسکن، پوشاک و خوراک
http://www.ghandchi.com/1970-kurzweil-scarcity.htm

Ray Kurzweil's Response about Impact of Law of Accelerating Returns on Housing, Clothing and Food
http://www.ghandchi.com/1970-kurzweil-scarcity-english.htm

 

9. ری کرزوایل و مسأله عقل سلیم
http://www.ghandchi.com/2043-kurzweil.htm

Kurzweil and Problem of Common Sense
http://www.ghandchi.com/2043-kurzweil-english.htm

 

10. با سپاس از شرکت کرزوایل تکنولوژیز که اجازه استفاده از این عکس را به اینجانب داده و با کردیت به واینبرگ-کلارک فتوگرافی، سام قندچی

Thanks to Kurzweil Technologies for granting to use this photo with credit to Weinberg-Clark Photography, Sam Ghandchi

http://www.ghandchi.com/Credit-to-Weinberg-Clark-Photography-version3-4.jpg

http://www.ghandchi.com/ray-kurzweil4.jpg

 

11. آیا در علوم جدید جایی برای متافیزیک وجود دارد، ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/2064-ScienceMetaphysics.htm

Is there Room for Metaphysics in Modern Sciences, Second Edition
http://www.ghandchi.com/2064-ScienceMetaphysicsEng.htm

 

12. چندین راه در فراسوی سینگولاریته طرح شده کرزوایل
http://www.ghandchi.com/1681-many-paths-beyond-singularity.htm

Many Paths Beyond Singularity as Proposed by Kurzweil
http://www.ghandchi.com/1681-many-paths-beyond-singularity-english.htm

 

13. سپاسگزاری از ری کرزوایل
http://www.ghandchi.com/2067-ray-kurzweil.htm

My Thanks to Ray Kurzweil
http://www.ghandchi.com/2067-ray-kurzweil-english.htm

 

14. بازگشت پرشتاب در توليد غذا
http://www.ghandchi.com/710-AcceleratedReturns.htm

Accelerated Returns in Food Production
http://www.kurzweilai.net/accelerated-returns-in-food-production

 

15. بازنگری ویزیونهای آینده نگری مدرن
http://www.ghandchi.com/2224-futurists.htm

Modern Futurist Visions in Retrospect
http://www.ghandchi.com/2224-futurists-english.htm

 

16. همانجا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH