Sam Ghandchiسام قندچيژنتیک نمی تواند به مرگ پایان دهد
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1420-genetics-death.htm
Genetics Cannot End Death
http://www.ghandchi.com/1420-genetics-death-english.htm

 

سه روز پیش در مقاله ای تحت عنوان "چرا آینده گرا نیستم،" (1) گذار از دره برای آینده نگری، مورد بحث قرار گفت؛ به داستان "نیمه دوم صفحه شطرنج" (1) ری کرزوایل اشاره شد؛ و روز گذشته رِی محبت کرد و یادآور شد که داستان او فقط در مورد قانون مور نیست، بلکه "به قانون بازگشت پرشتاب او مرتبط است و اینکه قانون مور تنها یکی از مثالهای بسیار است" (2).  این موضوع مهمی است وقتی که آینده نگری در گذار از دره است، چرا که داشتن آینده معینی در نظر، و تلاش به آن سو، نتیجه اش، بسیار با آینده نگر بودن، متفاوت خواهد بود (3).

 

مثال عمده ای از اینکه اختلاف بالا نتیجه متفاوتی به بار می آورد، شکلی است که ما درباره پایان دادن به مرگ فکر می کردیم. فقط همین 10 سال پیش، در این عرصه، اساساً توجهمان به راه حل هایی بود که از تغییر ژنی و بیولوژی حاصل می شد. بعنوان مثال، در هفدهم نوامبر سال 2007، مصاحبه ای تلویزیونی داشتم با آقای احمد رضا بهارلو، در صدای آمریکا، تحت عنوان "آینده نگری و پایان مرگ،" و توضیحات کتبی مفصلی نیز به زبان فارسی، همزمان، منتشر شد (4). در آنزمان، معتقد بودم که مهندسی ژنتیک، نقش اصلی را، در پایان دادن به مرگ، ایفا خواهد کرد. اما دیگر آنطور فکر نمی کنم، همانطور که در کتاب تازه ای، تحت عنوان "واریانت جدید برای تأمین نیازهای بشر،" بحث شده است (5).

 

در کتاب بالا نشان داده شده که، حتی ایجاد تغییرات ژنی، بطور مصنوعی، بسیار آهسته است، و مهمتر آنکه، نتایج جانبی زیادی را، نظیر سرطان خون که مرگبار است، به بار می آورد، باعث می شود، که خود نتایج تغییرات ژنی، مرگبار تر از مشکلاتی باشند، که قرار است حل کنند؛ و شمار زیاد این نتایج فرعی نیز، بطور تصاعدی، افزایش پیدا می کند. این است که چرا اکنون فکر می کنم راه رسیدن به پایان مرگ از طریق جایگزین کردن اعضای بیولوژیک بدن انسان با راه حلهای مصنوعی است، نظیر پیس میکر. بعنوان مثال، ما هم اکنون دستگاه دیالیز کلیه داریم و می توانیم آن را مینیاتوریزه کنیم و در بدن کار گذاریم. لازم به گفتن نیست که پیشرفتهای مبنع نیروی برق برای اندامهای مصنوعی، که در حال حاضر روی آن کار می شود، به اندازه طراحی عملکرد سیستم، اهمیت دارد. مطمئناً چنین راهکارهایی بر پیوند کلیه که انسان سالمی را ناقص می کند، ارجحیت دارد.

 

شاید جایگزینی مغز، بطور مصنوعی، آخرین قسمت معما خواهد بود. دانلود مغز آسان نیست، همانطور که مهندسی معکوس مغز توسط ری کرزوایل نشان داده، اما غیر ممکن نیست، بشریت راهی طولانی را در این عرصه طی کرده است، از زمانی که کتابت تنها راه برای دانلود افکار ما بود، که در کنار انتقال اطلاعات به نسلهای بعدی، از طریق شفاهی، به کار گرفته می شد. بعدها، صفحه گرامافون، تکنولوژی عکاسی، و سپس، دیسکهای مغناطیسی، و لیزری، اس اس دی، کلاود و امثالهم را بعنوان تکنولوژی های دانلود و ذخیره اطلاعات، خلق کرده ایم و با افزایش سرعت سی پی اس در پردازش کننده های کامپیوتری (سی پی یو و جی پی یو) که به سرعت پروسه کردن اطلاعات در مغز بشر نزدیک می شوند، امکانات تازه ای برای دانلود و ذخیره اطلاعات بوجود می آید.


به امید 
جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com 
http://www.ghandchi.com
هفدهم اردیبهشت ماه 1396
May 7, 2017
* برای این مقاله به دانشمند جوانی مدیونم که به حق نویسنده اصلی این نوشته است، اما نمی خواهد که نام او ذکر شود

 

پانویس:

 

1. چرا آینده گرا نیستم
http://www.ghandchi.com/1416-why-not-future-ist.htm 
Why I am not a Future-ist
http://www.ghandchi.com/1416-why-not-future-ist-english.htm 
 

 

2. Wheat and chessboard problem
https://en.wikipedia.org/wiki/Wheat_and_chessboard_problem
Second half of the chessboard

 

3. برای توضیح این قلم درباره قانون بازگشت پرشتاب لطفاً به لینک زیر مراجعه کنید
http://www.kurzweilai.net/accelerated-returns-in-food-production
http://www.ghandchi.com/710-AcceleratedReturns.htm  

4. هوش مصنوعی، نقطه انفصالی، و پایان مرگ
http://www.ghandchi.com/487-PayaneMarg.htm
آینده نگری و پایان مرگ
https://www.youtube.com/watch?v=CW81mhrFbBo

5. واریانت جدید برای تأمین نیازهای بشر- کتاب الکترونیک
http://www.ghandchi.com/human-variant-book.htm
New Variant to Meet Human Needs-An Electronic Book
http://www.ghandchi.com/human-variant-book-english.htm  
 

 

مطلب مرتبط

پاسخ کرزوایل به بحث ژنتیک و مرگ
http://www.ghandchi.com/1421-kurzweil-genetics.htm
Ray Kurzweil's Response to Genetics and Death Topic
http://www.ghandchi.com/1421-kurzweil-genetics-english.htm
 


متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH