Sam Ghandchiسام قندچي آینده نگری: آنچه از دانیل بل و ری کرزوایل آموختم

 سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1656-daniel-bell.htm

Futurism:What I have Learned from Daniel Bell and Ray Kurzweil

http://www.ghandchi.com/1656-daniel-bell-english.htm

 

daniel-bell-ray-kurzweil

 

دانیل بل شش سال پیش یعنی در سال 2011 فوت کرد. همانطور که سالها پیش خاطر نشان کردم: "دانیل بل تأثیر ممتدی بر اندیشه ام داشته، و میتوانم بگویم که با 99 در صد نوشته های او موافقم" (1). در پاییز 1985 هنگامیکه رساله "ابزار هوشمند: شالوده تمدنی نوین" در ژورنال هوش مصنوعی منتشر شد، دانیل بل در یادداشتی نظرات بحث شده را در مورد موضوع تکامل (انتروپولوژی) جالب یافته بود، اما با استفاده از اصطلاح "هوش مصنوعی" موافق نبود و استفاده از اصطلاح "استنتاج" را به "هوش" ترجیح میداد (2). در سال 1989 که در مورد بحث اقتصادی "ارزش ویژه" کار می کردم، دانیل بل در نامه ای (3) ملاحظاتی بسیار عالی برایم فرستاد که در پیشگفتار آن رساله مطرح شده است (4). دانیل بل آینده نگری بود که به رغم آنکه در مورد مسائل پایه ای کار می کرد، در مورد موضوعات روز هم مطلع بود. از جمله تحلیل بسیار دقیقی را در مورد نظریات پسامدرنیسم یا فرامدرنیسم که ریشه جریان نسبیت فرهنگی است، در بخش II "پسگفتار 1996" کتاب "تضادهای فرهنگی سرمایه داری" خود مطرح کرده است (5). همچنین در زمان حمله آمریکا به عراق به رغم آنکه در سنین کهنسالی بود، با دقت به آن موضوع هم پرداخت (6). پس از بحث هوش مصنوعی و  ارزش ویژه، در نوشتار "عدالت اجتماعی و انقلاب کامپیوتری" (7)، مشخصاً کانون توجه خود را بر معضل عدالت اجتماعی در جوامع فراصنعتی، قرار دادم. در سال 1989 دوباره به مطلبی که شش سال پیش از آن در نوشتاری تحت عنوان "ترقی خواهی در عصر کنونی" (8)، در ایران تایمز منتشر کرده بودم، بازگشته و در دو نوشتار "رقص در آسمان" (9) و "معنای زندگی" (10)، بیشتر به دیدگاه های فلسفی تازه و کلاً نگرشی تازه به جهان پرداختم. انقلاب 1357 برایم ثابت کرده بود که راه حلهای چپ و راست دیگر کار نمی کند، و در نتیجه راهکارهای تازه برایم مطرح بودند.  در همان سال 1989 که آخرین سال کارم در کتابفروشی نوا در سانی ویل کالیفرنیا بود، دوباره با دانیل بل تماس گرفتم و همه این تجربیات را در میان گذاشتم و با او مشورت کردم که کجا می شود اینگونه بحثهای پایه ای عمومی را انجام داد، و او هم با ابراز همدردی گفت که بله زمانی در آمریکا نشریاتی با اینگونه محتوا وجود داشتند اما کارهای نظری بسیار تخصصی شده، و از جمله کارهای خود او نیز اینگونه است. بعدها هم که در عرصه تکنولوژی های جدید کار می کردم همچنان تماس داشتیم و حتی به دانستن پیشرفتهای شرکتهای پایه گذار اینترنت که در آنها کار می کردم علاقه داشت.  اما واقعیت این است که آینده نگرهای دوران دانیل بل دیگر پس از سالهای 1990 از تحولات تازه در جهان عقب افتاده بودند هر چند خود پیامبران جامعه اطلاعاتی در سالهای 1970 بودند. کسانیکه نسل تازه آینده نگرها بودند اساساً از خود دنیای تکنولوژی در سالهای پایانی قرن بیستم برخاسته بودند؛ ماروین مینسکی (11) و ری کرزوایل (12) دو نمونه برجسته در میان آنها بودند. در واقع با کرزوایل دیگر پارادیم آینده نگری از نو تعریف شد و از موضوع جامعه فراصنعتی به نقطه انفصالی تغییر کرد (13).  در تازه ترین کتابی که در این زمینه تحت عنوان "واریانت جدید برای تأمین نیازهای بشر" از این قلم منتشر شده، از کمکهای بی دریغ ری کرزوایل بهره مند شده ام که در مقدمه و در متن کتاب ذکر شده است (14). کرزوایل در یادداشتی روز گذشته می گفت که ادامه بحثهایی را که در کتاب "نقطه انفصالی نزدیک است" مطرح کرده، در کتاب تازه ای تحت عنوان "نقطه انفصالی نزدیکتر است" که انتظار میرود در سال 2019 منتشر شود، ارائه خواهد کرد. اساس سؤالاتی را که در واقع مورد توجه کرزوایل در کتاب بعدی او خواهد بود، امروز در گفتگویی ویدیویی با پیتر دیاماندیس مطرح کرد، که شنیدنی است (15). در پایان لازم است ذکر شود که جامعه سیاسی ایران متأسفانه آنقدر درگیر بحثهای اسلامگرایی و مارکسیسم است که اساساً از همه این موضوعات نظری قرن بیست و یکم به دور مانده است هرچند آینده نگرهای ایرانی این پیشرفتها را از نزدیک دنبال می کنند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com
بیست و سوم مهر ماه 1396
October 15, 2017

 

پانویس:

 

1. یادداشت بیوگرافیک
http://www.ghandchi.com/05-My_Profile.htm
A Biographical Note
http://www.ghandchi.com/05-My_ProfileEng.htm

 

2. ابزار هوشمند: شالوده تمدنی نوین
http://www.ghandchi.com/353-IntelligentTools.htm
Intelligent Tools: The Cornerstone of a New Civilization-Second Edition
http://www.ghandchi.com/353-IntelligentToolsEng.htm

 

3. نامه دانیل بل درباره "یک تئوری ارزش ویژه"

Daniel Bell's Letter to me about "A Theory of Uniqueness Value"

http://www.ghandchi.com/Bell090589.jpg

 

4. یک تئوری ارزش ویژه
http://www.ghandchi.com/297-uniqueness.htm
A Theory of Uniqueness Value
http://www.ghandchi.com/297-uniquenessEng.htm

 

5. "پسا مدرنیسم فرار از فلسفه است-و برای فوکو، دریدا، و یا رورتی، به تاریخ فرهنگی، بیان، یا زیبائی شناسی، و نفی، اگر نه واژگونی، ارزش های فراگیر جهانی و معنوی است...برای فوکو، شکاف معاصر علم شناخت، با مفهوم انسان عصر روشنگری است..که چالش وی با انساندوستی غرب را تبیین میکند...و دریدا میخواهد فلسفه را رد کند، در جستجوی کانونی برای هستی شناسی ..به جای فلسفه (یا بزبان وی "سیگنیفاید بمعنی اشاره شده") ، و برای وی تنها ادبیات وجود دارد، و در ادبیات، فقط متن وجود دارد، و در متن، تنها اشارات وجود دارند..هرچند دریدا به مثابه صدای آزادی خودرو تفسیر شده تصور میشود، اما وی هرچه هست غیر از آن. متد و دسته بندی های وی، همان قدر قیاسی است، که طرح های یک پیرو اسکولاستیسم در قرون وسطی. ابزار کلی وی تکنیک "دیکنستراکسیون" است. اما هر کوششی برای مشخص کردن معنی این اصطلاح بی نتیجه است، چرا که دریدا از ارائه معنایی ثابت برای هر اصطلاحی، از جمله این اصطلاح خود وی، سر باز میزند. در پایان، تحلیل متن برای دریدا موضوعش "فقط فتیشیسم معنی" نیست، که رابطه با یک مورد مراجعه، یا واقعیت بیرونی است. یک دلیل جاذبه دریدا، بویژه برای تئوریسین های ادبیات، که از طریق وی، موضوع عرصه خود را مرکز جستار می بینند، این است که دیکونستراکسیون همه سیستمها را به نفع یک متد، که در عین حال ضد متد است، میپاشاند. دریدا هم این را دارد و هم آن...این ابلهانه است که سعی کنیم پسامدرنیسم یا پومو را "راست" یا "چپ" ارزیابی کنیم. آنچه ما در اینجا داریم نتیجه منطق مدرنیسم است (وجه ضد معرفتی و ضد روشنفکرانه آن) و مصرف گرائی ( کسب کنندگی اش)، در جهانی که فرهیختگانش، دیدگاههای خود را متناقض مییابند- بسبب عدم وجود بنیادی محکم در اخلاقیات سنتی، یا در لیبرالیسمی که برایش مشکل بود برای رفتار مجاز، حدودی قائل شود- و در نتیجه آنارشیسم فرهنگی و نوسنجی ارزش ها، به نوعی پسامدرنیسم را از قید مسولیت آزاد کرده است". پسگفتار 1996، کتاب تضادهای فرهنگی سرمایه داری، دانیل بل، ص298 - ص306، متن انگلیسی

 

6. نئوکانها، دانيل بل و ايران
http://www.ghandchi.com/785-neocons-daniel-bell.htm

https://goo.gl/Hb1Djg 
Neocons, Daniel Bell and Iran
http://www.ghandchi.com/785-neocons-daniel-bell-eng.htm

https://goo.gl/XAfdg4

 

7. عدالت اجتماعی و انقلاب کامپیوتری
http://www.ghandchi.com/265-EconJustice.htm
Social Justice & Computer Revolution
http://www.ghandchi.com/238-SocialJustice.htm

 

8. ترقی خواهی در عصر کنونی- متن کامل - ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/352-taraghikhahi.htm

Progressiveness in the Present Epoch-Second Edition
http://www.ghandchi.com/352-taraghikhahiEng.htm

 

9. رقص در آسمان
http://www.ghandchi.com/291-RaghsDarAsemAn.htm
Dancing in the Air
http://www.ghandchi.com/49-Dancing.htm

 

10. جهان بینی علمی و معنای زندگی
http://www.ghandchi.com/1472-jahanbini.htm
Scientific Worldview and Meaning of Life
http://www.ghandchi.com/1472-jahanbini-english.htm

 

11. در سوگ ماورین مینسکی
http://www.ghandchi.com/1092-marvin-minsky.htm 
Remembering Marvin Minsky
http://www.ghandchi.com/1092-marvin-minsky-english.htm

 

12. ری کرزوایل
https://goo.gl/NkXAdV
Ray Kurzweil
https://goo.gl/gdT2c5
 

13. نقطه انفصالی: پارادیم جدید آینده نگری
http://www.ghandchi.com/716-singularity-paradigm.htm
Singularity: A New Paradigm of Futurism
http://www.ghandchi.com/716-singularity-paradigm-eng.htm

 

14. واریانت جدید برای تأمین نیازهای بشر- کتاب الکترونیک
http://www.ghandchi.com/human-variant-book.htm
New Variant to Meet Human Needs-An Electronic Book
http://www.ghandchi.com/human-variant-book-english.htm

 

15. Ray Kurzweil + Peter Diamandis: Disruptive Technologies, Mind-Boggling Predictions, and ‘Dangerous Ideas’
https://livestream.com/a360/ray/videos/164210942
 

 


مطالب مرتبط

دانیل بل

Daniel Bell

 

ری کرزوایل

Ray Kurzweil

 

 

ایران آینده نگر: آینده نگری در برابر تروریسم
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIran.htm
FUTURIST IRAN: Futurism vs Terrorism
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIranEng.htm

 

 

آینده نگری و پایان مرگ
https://www.youtube.com/watch?v=CW81mhrFbBo

 

تورینگ و هوش مصنوعی
http://www.ghandchi.com/439-Turing.htm
Turing and AI
http://www.ghandchi.com/439-TuringEng.htm
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH