Sam Ghandchiسام قندچي بازنگری ویزیونهای آینده نگری مدرن
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2224-futurists.htm  

Modern Futurist Visions in Retrospect
http://www.ghandchi.com/2224-futurists-english.htm

 

primates-to-humanoids

  

آینده نگری مدرن (1) به سالهای پایان جنگ جهانی دوم برمی گردد زمانی که نویسندگانی نظیر برتراند دوژوونل در فرانسه و اوسیپ فلشتایم در آلمان نشان دادند که آرمان های جامعه مدرن را نمی توان در چارچوب جامعه صنعتی به دست آورد، حال چه سرمایه داری را انتخاب کنیم چه سوسیالیسم. بعدها، دانیل بل (2) در ایالات متحده، در شاهکارش که کتابی تحت عنوان برآمدن جامعه فراصنعتی است و خود او جلد چهارم "سرمایه" مارکس تلقی می کرد، نشان داد که جامعه فراصنعتی، جامعه ای اطلاعاتی است که در آن تولید، در مقایسه با جامعه صنعتی، بر کار روی اطلاعات، و نه کالا تمرکز دارد. درستی این تجزیه و تحلیل علمی در پرتو توسعه فنآوری های کامپیوتری به اثبات رسید، و همه دیدگاه های آینده نگر را در 50 سال گذشته، تحت تاثیر قرار داد. اگر به داستانهای تخیلی سالهای 1960 و 1970 نگاه کنیم، روباتهای هوشمند مورد توجه هستند و این انتظار، که آنها جانشین نسل بشر شوند. سوژه پیشتازان فضا، سریال قسمت نیمه روشن، بٌعد چهارم، و داستانهای تخیلی دیگر در سالهای 1960 بر محور روبات های انسان نما است که اساساً مبتنی بر الکترونیک بودند.  اما در سالهای 1980 و 1990 با آغاز پروژه ژنومیک، انتظار تغییر ژنی برای تکاملِ فراسوی محدودتهای کنونی بیولوژیک، همه جا گیر شد، حال چه انواع تازه را ترنس هومان بنامیم و چه انسانی متکاملتر. اما در 20 سال گذشته، ویزیونی که بر چشم انداز بیولوژی متکی بود بطور فزاینده ای مایه دلسردی شد: عوارض جانبی ژن درمانی برای حیوانات و انسان، و عوارض جانبی جی ام او، برای گیاهان، و همچنین کندی فرآیندهای بیولوژیک که مانع پیشرفت سریع در تحقیقات بیولوژیک می شوند. اما، ما همچنین مانع اساسی تری را مشاهده کرده ایم، یعنی برخلاف درک اولیه از ژنتیک، جداسازی نرم افزار و سخت افزار در ساختارهای بیولوژیک غیرممکن است چرا که بسیار در هم تنیده اند، و این جدایی ناپذیری، اساسا در نقطه مقابل ساختار کامپیوترهای دیجیتال است که پیشرفت سریع را به لطف سخت افزار و نرم افزاری که به راحتی قابل جدا شدن هستند، میسر کرده است. به عبارت دیگر هرچیزی که ما در نرم افزار توسعه می دهیم می تواند به راحتی از یک کامپیوتر به کامپیوتری دیگر، منتقل شود. این واقعیت ها به این معنی است که امید ما به تغییر عمده بیولوژیکی طی 20 سال آینده هنگامیکه به سوی سینگولاریته تکنولوژیک در حرکت هستیم، بسیار خوشبینانه بوده است. ضروری است که کانون توجه خود را در دو جهت هدایت کنیم. یکی اینکه روباتهای انسان نمایی بسازیم که کاملا بر اساس کامپیوتر ساخته شوند (3). ثانیا باید بر روی ساختن اندامهای مصنوعی تمرکز کنیم تا کیفیت زندگی بشر را بهبود بخشیم. اکنون بطور فزاینده ای آشکار شده که طی حرکت ما به سوی سینگولاریته تکنولوژیک که ری کرزوایل (4) طرح کرده است، ما روباتهای انسان نمایی را به فرزندی قبول خواهیم کرد که توانایی برای یادگیری را از ما داشته، و در 100 سال آینده با هوش ترین موجودات کره زمین شوند، گرچه موجوداتی بیولوژیکی نخواهند بود. به نظر می رسد امید ما به بهبود بدن انسان برای تکامل به نوعی جدید (5) باید به پذیرش این موجودات متفکر تازه، تغییر کند، موجوداتی غیربیولوژیک که جایگزین انسانها خواهند شد، و از ما همانگونه خواهند آموخت که ما از طریق زبان شفاهی و نوشتن، از دانش و تجربه نیاکانمان، یاد گرفتیم.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

چهارم شهریور ماه 1397

August 26, 2018

 

پانویس:

 
1. آینده نگری مدرن
http://www.ghandchi.com/347-Futurism.htm
Modern Futurism
http://www.ghandchi.com/347-FuturismEng.htm
 
2. دانیل بل

https://goo.gl/Hb1Djg
Daniel Bell
https://goo.gl/XAfdg4
 
3. نانوباتها یا انسان نماها
http://www.ghandchi.com/2164-nanobots-or-humanoids.htm
Nanobots or Humanoids
http://www.ghandchi.com/2164-nanobots-or-humanoids-english.htm
 
4. ری کرزوایل
https://goo.gl/NkXAdV 
Ray Kurzweil
https://goo.gl/gdT2c5
 
5. واریانت جدید برای تأمین نیازهای بشر- کتاب الکترونیک
http://www.ghandchi.com/human-variant-book.htm
New Variant to Meet Human Needs-An Electronic Book
http://www.ghandchi.com/human-variant-book-english.htm
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH