مراسم چهلم زنده یاد پویا بختیاری *

اما برای همه ی جانباختگان آبان98

In memory of 40th day of Pouya Bakhtiari's martyrdom and others massacred in Nov2019 Iran Uprising

https://news.isdparty.com/?p=10477

http://www.ghandchi.com/pouya-bakhtiari.htm

پی نوشت  26 شهریور ماه 1400: #آبان_ادامه_دارد

پی نوشت 26 تیر ماه 1400: زادروز زنده یاد پویا بختیاری در 19 شهریور و منوچهر بختیاری در زندان

پی نوشت 9 فروردین ماه 1399: آینده نگری: پیشنهاد: 19 شهریور، زادروز پویا بختیاری، روز سکولار دموکراسی در ایران

وحدت در کثرت

isdmovement-pouya-bakhtiari

 

مراسم چهلم زنده یاد پویا بختیاری، در چهلمین روز به خون کشیده شدن یک قهرمان حماسه آفرین انسانیت در خیزش98.

 

خانواده ی زنده یاد پویا بختیاری اعلام کرده اند که قرار است این مراسم در روز پنجشنبه 5 دیماه ساعت 2 بعد از ظهر در قطعه 26 ردیف 13 واقع در بهشت سکینه ی شهرستان کرج، برگزار شود.

 

پشت معترضان و خانواده هایشان را خالی نکنیم.

چرا حمایت از مراسم «چهلم زنده یاد پویا بختیاری» کار درستی است.

مطالب مرتبط: 1   2    3    4    5    6    7    8    9    10   11    12    14    15    16   17   18    19   20    21    22    23   24    25    26   27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40   41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56   57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70   71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    89   90    91    92    93    94    95   96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150   151    152    153     154

 

 

چچ

 

مراسم چهلم زنده یاد پویا بختیاری

 

 

پویا بختیاری قهرمان انسانیت

 

«پویا بختیاری: «من هم پسر کسی هستم و اومدم اینجا جونمو به خطر انداختم..»».

پ

زنده یاد پویا بختیاری در خیزش98: حماسه ی یک قهرمان انسانیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس این صفحه

http://www.ghandchi.com/pouya-bakhtiari.htm