Sam Ghandchiسام قندچي  خانم شهناز اکملی غصه نخورید نامتان کنار گالیله ها ثبت شد
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3028-shahnaz-akmali.htm

مطالب مرتبط: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

 

shahnaz-akmali  

 

خانم شهناز اکملی خسته نباشید. چند لحظه پیش توییت شما را دیدم.  سخنی که شما را مجبور کرده اند که بگویید هیچ خللی در عزم راسخ مردم به برپایی مراسم چهلم پویا بختیاری و همه ی جانباختگان قتل عام خیابانی آبان 98 در فردا پنجشنبه ساعت دو بعد از ظهر 5 دیماه وارد نمی کند؛ اما سیه رویی برای روحانیت شیعه ی حامی کوکلاکس کلان های اسلامی خواهد ماند، همانطور که با مجبور کردن گالیله به نفی گردش زمین به دور خورشید، نه زمین از حرکت به دور خورشید ایستاد و نه آنها که به آن آگاهی پیدا کرده بودند از نظر خود برگشتند، اما فقط روحانیون ارشد کلیسای کاتولیک خود را بی اعتبار کردند و 27 سال پیش، یعنی بعد از 350 سال، پاپ ژان پل دوم فهم خود و بالا رفتن فهم کلیسای کاتولیک را نشان داد، و از گالیله عذرخواهی کرد. زحماتی را که شما و دختر ارجمندتان خانم مریم کریم بیگی برای خانواده های قربانیان ظلم این رژیم سفاک کشیده اید، هیچکس فراموش نمیکند و خاطره ی پسر شما زنده یاد مصطفی کریم بیگی که در راه مبارزات جنبش سبز جان باخت، همیشه با ما است. در پایان خاطر نشان کنم که با ساکت کردن شهناز اکملی ها درد رژیم دوا نمی شود. امروز حتی محل شلیک گلوله به سر زنده یاد پویا بختیاری اعلام شده است. تازه آنالیز تصاویر ماهواره ها از قتل عام آبان ماه 98 شروع شده است، از جمله روز گذشته گزارش ویدیویی-تحلیلیِ دقیقی از تلویزیون فرانس24 در مورد رویدادهای آبان ماه 98 منتشر شده بود که بسیار مستند و با دقت جزئیات تصاویر ماهواره ای را از خیابانهای ایران مورد ارزیابی قرار داده بود. در این عصر اینترنت نمی شود حتی خیابانها را به زندان و شکنجه گاهِ پنهان تبدیل کرد، آنچه این رژیم با قطع اینترنت در آبان98 تلاش کرد که به انجام رساند!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

چهارم دی ماه 1398
December 25, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH