Sam Ghandchiسام قندچي  پنجم دیماه: متأسفانه نتوانستیم برای قطع اینترنت کمکی به معترضان در ایران باشیم
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3031-internet-disruption.htm

https://news.isdparty.com/?p=11111

پی نوشت دهم اسفندماه 1399: در چند روز گذشته اینترنت در بلوچستان قطع است، مثل روزهای آبان 98! آیا راه حلهای زیر را، مؤسسات بین المللی که چنین مسؤلتهایی برای کمک به مردم ایران دارند، بررسی کرده اند؟ اصلاً این راه حلها را فراموش کنید، آیا خود آنها راه حلی در این زمینه بعد از یکسال پیدا کرده اند؟ اینهم توییت آقای رضا پهلوی در این رابطه که امیدوارم بیشتر به آگاه شدن در مورد این مسأله کمک کند. س. ق.

پی نوشت 4 بهمن 1399: دوباره مثل روزهای آبان98، رژیم اسلامی با «اینترنت ملی» که باید نامش را گذاشت «اینتِرانتِ ضدِملی»، بازی های تازه راه انداخته، و در یکی دو هفته ی اخیر بطور مداوم قطع و وصل اینترنت توسط بسیاری از کاربران در ایران گزارش می شود. همانطور که در مقاله ی زیر که دو ماه بعد از خیزش 98 نوشته شده، امید است دوستان در خارج کشور بتوانند راهکارهایی برای کمک در این زمینه به کاربران اینترنت در ایران، ارائه کنند. س. ق.

مطالب مرتبط: 1    2    3    4    5    6    7    8   

 

internet-disruption  

 

آبان ماه 98 وقتی قطعی اینترنت تمام شد هنوز مدتی طول کشید تا از ابعاد قتل عام خیابانی آبان ماه 98، مطلع شویم. متأسفانه این بار با اینکه دو هفته ای بود که از تصمیم دولت ایران برای ایجاد اختلال و قطع اینترنت در این روز 5 دیماه مطلع بودیم اما خارج کشور نتوانست کمکی به فعالان داخل کشور در این رابطه ارائه کند و اکنون نیز ساعتهاست از اختلال اینترنت در ایران خبر داریم، اما کاری از دستمان بر نمی آید؛ مقابله با این اقدامات رژیم کوکلاکس کلانهای اسلامی، بودجه و برنامه می خواهد و کار دو دقیقه ای نیست. اکنون بعضی ها خبر داده اند که در ایران مخابرات اعلام کرده که با دستور رییس قوه قضاییه اینترنت قطع شده است. مثل این است که رییس قوه قضاییه اعلام کند از امروز نفس کشیدن ممنوع است و فکر کند حق گرفتن چنین تصمیمی را برای مردم یک کشور دارد. به هر حال حدود 20 سال است که رژیم اسلامی حاکم بر ایران اینترنت را فیلتر می کند و آن اقدام را حق خود می پندارد و در نتیجه قطع اینترنت را نیز این رژیم، حق خود می داند، و البته اینهم دلیل دیگری که مردم ایران می خواهند ادامه ی چنین رژیمی را که برای خود همه گونه حقی قائل است اما برای مردم کمترین حقی قائل نیست، متوقف کنند؛ تغییر رژیم!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

پنجم دی ماه 1398
December 26, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH