sam-ghandchi زادروز زنده یاد پویا بختیاری در 19 شهریور و منوچهر بختیاری در زندان

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4116-manouchehr-bakhtiari.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6

 

pouya-bakhtiari-manouchehr-bakhtiari

 

در فروردین ماه 1399 یادداشتی از این نگارنده منتشر شد تحت عنوان «آینده نگری: پیشنهاد: 19 شهریور، زادروز پویا بختیاری، روز سکولار دموکراسی در ایران»! امروز که نزدیک به دو سال از کشته شدن زنده یاد پویا بختیاری می گذرد، اکنون پدر این جانباخته ی خیزش 98، یعنی آقای منوچهر بختیاری را، با حکم تازه به دلیل دادخواهی به زندان انداخته اند! طی دو سال گذشته، رژیم کوکلاکس کلانهای اسلامی، به جای دلجویی از خانواده پویا، همچنین مادر او خانم ناهید شیرپیشه و بسیاری دیگر از اعضای خانواده ی پویا و دیگران را، که دادخواهی کرده اند، مورد آزار قرار داده است. امیدوارم آنچه دو سال پیش برای روز «19 شهریور» پیشنهاد شد، بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

بیست و ششم تیر ماه 1400
July 17, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles