Sam Ghandchiسام قندچي پنجم دی: اپوزیسیون و مراسم چهلم پویا بختیاری و یادبود همه ی جانباختگان آبان98
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3001-panjome-dey-mah.htm

مطالب مرتبط: 1    2    3    4    5    6

   

panjome-dey-mah3.png

 

هفته آینده در روز 5 دیماه 1398 مراسم چهلم زنده یاد پویا بختیاری اما برای همه ی جانباختگان خیزش آبان ماه 1398 برگزار می شود! مراسم پنجم دی را مادر و پدر زنده یاد پویا بختیاری یعنی خانم ناهید شیرپیشه و آقای منوچهر بختیاری اعلام کرده اند، و تاکنون بسیاری از رهبران اپوزیسیون، حمایت خود را از این روز اعلام کرده اند. امیدوارم که حمایتها از مراسم پنجم دیماه ادامه پیدا کند. لازم به یادآوری است که دو روز بعد از پنجم دیماه، هفتم دیماه نیز دومین سالروز خیزش96 است که در سال گذشته برخی از نیروهای سیاسی و رسانه ها برگزار کردند. از خیزش 96 تا خیزش 98 دو سال گذشت!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و ششم آذر ماه 1398
December 17, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH