Sam Ghandchiسام قندچي توافقات خارجی رژیم در دو سالگی خیزش هفتم دی ماه 96 نظیر روزهای پایان جنبش سبز
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3000-khizesh96-dosaal.htm

مطالب مرتبط: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16

 

khizesh96-dosaal

 

ده روز دیگر دومین سالگرد خیزش هفتم دی ماه 96 است که در سال 1396 حمایت وسیع بین المللی کسب کرد؛ اما، یک ماه پیش، در آبان98 شاهد خیزش مردمی بزرگی در ایران بودیم که به قتل عام شرکت کنندگان توسط رژیم منتهی شد، و به رغم تظاهراتهای وسیع ایرانیان در خارج کشور، حمایت جامعه ی بین المللی خیلی کم بود و ما را به یاد آخرین روزهای جنبش سبز می انداخت، یعنی دوسال بعد از خرداد 1388، وقتی که دیگر جنبش سبز حمایت بین المللی خود را از دست داده بود. به یاد دارم وقتی در سیلیکانولی در کالیفرنیا کار می کردم، اگر کسی یک شرکت «استارت آپ» راه می انداخت، می گفتند دوسال وقت داری به نتیجه برسی و اگر موفق نشوی، دیگر کسب حمایت مالی از سرمایه گذاران خیلی دشوار می شود. در 2 سال گذشته درباره ی «دوسال وقت» چندین بار بحث کردیم، البته جنبش مردمی ایران که نه در دوران جنبش سبز و نه در دوران خیزش96، حمایت مالی از هیچ منبع بین المللی نداشت، اما حمایت معنوی نیز بعد از دو سال چنین روند نزولی را طی می کند، با این وجود، این حمایت بین المللی نیست که جنبشها را می آفریند و موفق می کند و برعکس است یعنی اگر موفقیت کسب کنند، حمایتهای بین المللی را نیز به همراه خواهند داشت. خیزش آبان ماه 98 بسیار چشمگیر بود و امروز ما سوگوار قهرمانان آن جنبش نظیر پویا بختیاری هستیم که مراسم چهلم او و یادبود همه ی حانباختگان خیزش98 در 5 دی ماه یعنی یک هفته ی دیگر برگزار می شود و چه بسا این جنبش بتواند به نتایج بزرگی برسد صرفنظر از اینکه جامعه ی بین المللی تا چه اندازه از این مرحله از انقلاب قرن بیست و یکمی ایران، حمایت کند. چند ساعت پیش نظر خود را درباره ی نتیجه ی معکوس استراتژی آیت الله خامنه ای در برخورد به خیزش98 نوشتم. امروز صرفنظر از برنامه های رژیم اسلامی و حمایت یا عدم حمایت جامعه ی بیت المللی از جنبش مردم ایران در حال حاضر، باید دید که خود خیزش98 چگونه تکامل خواهد یافت جدا از آنکه مثلاً مقاله ای در نیوزویک چه می گوید و مطمئناً تشکیلات و سازماندهی جنبش، حرف آخر را خواهد زد، و ماجراجویی های مسلحانه پاسخ درد ما نیست، و برای موفقیت، ضروری است که رهبران جنبش بر مطالعه ی موضوعات عمیق نظری برای رشد کادرهای ورزیده ای که بتوانند در آینده، رهبری جنبش مردم را برای رسیدن به جمهوری سکولار دموکرات و آینده نگر به عهده بگیرند، تأکید کنند، چرا که اگر واقعاً با دیدگاههای 40 سال پیش ممکن بود نیروهای ترقی خواه در ایران پیروز شوند، همان سال 1357، قدرت به دست کوکلاکس کلان های اسلامی نیافتاده بود!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و پنجم آذر ماه 1398
December 16, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH