Sam Ghandchiسام قندچي نقدی بر طرح «هسته های مسلح آخوندکشی» دکتر حسن ماسالی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2983-hassan-massali.htm

مطالب مرتبط: *  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24

 

hassan-massali

 

روز گذشته دکتر حسن ماسالی برای مقابله با رژیم اسلامی حاکم بر ایران، در مصاحبه ای تلویزیونی طرحی را با عنوان «هسته های مسلح آخوندکشی»، پیشنهاد می کردند. شخصاً همیشه با مشی چریکی مخالف بوده و هستم، چه در دوران شاه و چه در دوران رژیم اسلامی و همواره طرفدار «سیاسیکاری» بوده ام، البته طرح آقای ماسالی ممکن است لزوماً مشی چریکی تلقی نشود و اقدامی نظیر جنگ پارتیزانی در اسپانیا تصور شود. و درست است که اگر جنبش مردم ایران به مبارزه ی مسلحانه ی مردمی با رژیم بکشد، دیگر بحث مشی چریکی نیست، و موضوع متفاوت خواهد بود، همانطور که در یکی دو ماه آخر رژیم شاه در زمان انقلاب 57، جنبش مردم مسلح شد، و یا هنگام حمله ی سپاه پاسداران به کردستان در اوائل انقلاب، مردم آن منطقه به حق برای دفاع از خود، مسلح شدند و گروههایی نظیر کومله که ابداً چه در پیش از انقلاب و چه بعد از انقلاب، گروه های چریکی نبودند، در جنبش دفاعی مردم کردستان، در سازماندهی مسلحانه ی مردمی شرکت کردند، وقتی مردم بی دفاع اهل تسنن در کردستان، اعتراضاتشان به تبعیض مذهبی توسط رژیم اسلامی شیعه، با سرکوب مسلحانه ی سپاه پاسداران پاسخ داده شده بود. همچنین در دوران فاشیسم در سالهای جنگ جهانی دوم، همه درباره مبارزات پارتیزانی مسلحانه از جمله در اسپانیا مطلع هستیم، یا مبارزات مسلحانه در چین در جنگ ضد ژاپنی، و بارزترین انقلاب مسلحانه دموکراتیک و سکولار در تاریخ مدرن، خودِ انقلاب استقلال آمریکا در سال 1775 است که رهبران آن، کسانی نظیر جفرسون و واشنگتن بودند که بنیان فکری دموکراسی و سکولاریسم را در این کشور پایه ریزی کردند چه پیش از انقلاب و چه بعد از آن، و در واقع جفرسون تازه بعد از انقلاب، حزب دموکرات آمریکا را پایه ریزی کرد، و حتی در متمم دوم قانون اساسی آمریکا که همان زمان بنیانگذاری ایالات متحده نوشته شده، شهروندان حق داشتن اسلحه را دارند تا اگر روزی گرفتار رژیمی استبدادی شدند، بتوانند از خود دفاع کنند. در نتیجه شخصاً دلیل مخالفتم با طرح دکتر ماسالی، به خاطر مطرح کردن انقلاب مسلحانه نیست، چون به این اعتقاد ندارم که هر انقلاب مسلحانه یا مبارزه مسلحانه ی مردمی که ضد استبداد و فاشیسم بلند شده باشد، خود به استبداد منتهی می شود که بحث غلطی است و انقلاب آمریکا و دموکراسی 244 ساله در این کشور، به روشنی چنان ادعاهای ضدهرگونه انقلاب مسلحانه را، ابطال کرده است. پس چرا با طرح دکتر حسن ماسالی مخالف هستم؟ اولاً که در طرح ایشان مرزِ بین مشیِ چریکیِ جدا از مردم، در مقایسه با مردمی که برای مقاومت مسلحانه سازماندهی شده باشند، روشن نیست، دو دیگر آنکه اصل مخالفتم با طرح دکتر ماسالی بخاطر پیشنهاد ایشان برای ایجادِ «هسته های مسلح  آخوندکشی» است. گرچه رژیم کوکلاکس کلانهای اسلامی در ایران موقعیت ویژه ای در حکومت به آخوندها داده است، اما به صِرف آنکه کسی آخوند است، حق نداریم خواستار کشتن او باشیم. اتفاقاً فاشیسم هیتلری برخوردش به کشیشهای مسیحی همین بود که فاشیستها می گفتند کشیشها «منسوخ» هستند و باید نابود شوند و بسیاری از کشیشها را با همین ادعا مثلاً بعد از "محاکمه" و اثبات منسوخ بودن، اعدام کردند. بله، فاشیسمِ سکولار دست کمی از فاشیسمِ مذهبی نداشت و در واقع خودِ آن رفتارِ فاشیستها با کشیشها نوعی نفی سکولاریسم بود. شخصاً از همان پایان دوران دبستان فردی غیرمذهبی بوده ام و اخلاق و درستکاری برایم مبتنی بر مذهب نبود، و می دانم به قول برتراند راسل کسانیکه خوبی و بدی را بر اساس مذهب یاد میگیرند وقتی مذهبشان را از دست می دهند، اخلاق را هم از دست می دهند، اما به هرحال دنبالِ آخوند رفتن، یا نرفتن، مذهبی بودن، یا نبودن، انتخاب مردم است و می توان به مردم آگاهی داد، اما به زور نباید مردم را غیرمذهبی کرد، و تازه لزوماً هرکسی به دلیل آخوند بودن، جنایتکار نیست حتی در رژیم اسلامی و حق نداریم آخوندکشی در ایران راه اندازیم. مبارزه با رژیم کوکلاکس کلانهای اسلامی، نه به معنی اصلاح طلبی ارتجاعی است، و نه به معنی آخوندکشی، و راهِ کار در درجه نخست سازماندهی سیاسی مردم است، اعتصابات کارگران، دانشجویان، کارمندان، اصناف مختلف و تظاهرات خیابانی، و اگر نظیر دورانی شد که مبارزه ی مسالمت آمیز مردم در آمریکای دوران کلونیال که می گفتند اگر مالیات می دهیم باید حق نمایندگی در مجلس بریتانیا داشته باشیم، و با حمله ی نظامی رژیم حاکم مواجه شدند، و آنگاه مردم نیز راه دفاع مسلحانه را برگزیدند، در آنصورت فعالین سیاسی نیز وظیفه خواهند داشت که در سازماندهی مسلحانه ی مقاومت در برابر رژیم شرکت کنند، و مطمئناً چنان مقاومتی به شکل «هسته های مسلح آخوندکشی» نخواهد بود، و مقاومت مسلحانه ی مردم در برابر نیروهای نظامیِ سرکوبگری خواهد بود که آنها را در تظاهراتها و اعتصابات مورد حمله قرار می دهند، و در درجه نخست چنان انتخابِ روشِ مبارزه، از سوی مردم خواهد بود، به همانگونه که انتخاب روش مبارزه ی مسالمت آمیز نظیر تظاهرات و اعتصابات، انتخاب مردم بوده و هست، گرچه می تواند تغییر کند که اکنون خصوصاً بستگی به رفتار رژیم خواهد داشت، بویژه بعد از «قتل عام خیابانی آبان98 توسط سپاه که هولوکاستی پنهان با قطع اینترنت» بود در تجربه ی خیزش98، وضعیتی که در ماه گذشته بوجود آمد؛ اما، امروز راهکارِ درست مقابله با رژیم اسلامی حاکم بر ایران، ماجراجوییهایی نظیر «هسته های مسلح آخوندکشی» یا آنارشیسم نیست و بهتر است که انقلابیون به احزابی نظیر حزب سکولار دموکرات ایرانیان بپیوندند که با کادرها و رهبران توانایی نظیر آقای منوچهر یزدیان، کار اصولی برای پایان دادن به رژیم اسلامی و شکل دادنِ جمهوری سکولار دموکرات و آینده نگر انجام دهند، که دستِکم، از زمان دولت سید محمد خاتمی و در مخالفت با اصلاح طلبی ارتجاعی او، این آلترناتیو جمهوری آینده نگر بحث شده است، اما هنوز شمارِ بسیار کمی از فعالان و مردم ایران درباره این آلترناتیو سکولار دموکرات آگاهی دارند، و در صورت نداشتن چنین آگاهی، چه بسا دوباره بعد از انقلابی دیگر، رژیمی بسازیم که نظیر تجربه ی انقلاب 57 نتوانیم به آن افتخار کنیم. در پایان اضافه کنم که لنین در یک قدمی انقلاب اکتبر حتی از حرف زدن از عمل مسلحانه پرهیز می کرد و می گفت تا لحظه ای که اطمینان صددرصد برای قیام داشته باشد هیچگاه حزب و فعالین را در چنان موقعیتی قرار نمی دهد و از گفتار دالتون یاد می کرد، و تازه آن حزبی بود با بیش از 20 سال سابقه ی فعالیت مستمر نظری و سیاسی موفق. به هر حال اصلاً این بحثها بسیار ناپخته و ماجراجویی است و کلاً مهمتر از همه اینکه «آخوندکشی» جنایت است. از یک اکستریم چپهای اصلاح طلب به افراط دیگرِ ماجراجوییِ چپ نیافتیم. البته بارها گفته ام که اینجانب خود را چپ تلقی نمی کنم و آینده نگر هستم و فقط یک روزنامه نگارم. با تبریک به همه ی خوانندگان گرامی در این روز سالگرد شانزدهم آذر که همیشه مرا به یاد مبارزات مارتین لوتر کینگ می اندازد و از هم اکنون صدایِ دانشجویانِ معترض نسبت به جنایات رژیم در خیزش98، امروز در دانشگاههای ایران در این روز شانزدهم آذر به گوش میرسد.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

شانزدهم آذر ماه 1398
December 7, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH