Sam Ghandchiسام قندچي ادعاهای غلط در مورد استبداد و دموکراسی
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1367-estebdaad-democracy.htm

 

american-revolution    
 

پس از 38 سال دست و پا زدن در منجلاب اسلامگرایی در ایران، عجیب نیست که برای جنبش سیاسی ایران نفی انقلاب 57 همچنان اصل بحث است (1). همچنین شکی نیست که انقلاب ایران از انقلابهایی که در سالهای 1350 در نقاط دیگر گیتی روی داد بسیار بغرنج تر و درس آموزتر بوده و امید است بحث "کن فیکون مارکسیستی سال 57 در ایران" به دقت مطالعه شود (2).

 

اما بسیاری از نتیجه گیریهای عامیانه و غلطی که در مورد انقلاب 57 در ایران رایج شده و یا درباره انقلابهای کمونیستی یک قرن گذشته بیان می شود، کاملاً غیر علمی و بی پایه است. مثلاً شماری از تحلیلگران ایرانی که در رسانه های فارسی زبان بین المللی حضوری مستمر دارند، می گویند که نتیجه انقلابی که قهرآمیز باشد، استبداد است و نه دموکراسی. غلط بودن چنین ادعایی با نگاهی ساده به انقلاب آمریکا که بیش از 240 سال پیش روی داد،  ثابت می شود، و معلوم نیست چرا این ادعا به راحتی در برنامه های تلویزیونی تحلیلگران ایرانی هرروز تکرار می شود و کسی هم این ادعاها را به چالش نمی کشد. شخصاً طرفدار مبارزه بدون خشونت هستم و براستی اکثریت اپوزیسیون ایران امروز از مبارزه قهرآمیز دوری می گزیند، اما این امر دلیلی نیست که حکم تاریخی غلطی را بپذیریم.

 

در ارتباط با احزاب نیز پس از تجربه های به قدرت رسیدن تشکیلاتهای اسلامی سنتی و غیرسنتی در ایران، و احزاب کمونیستی در روسیه، چین، ویتنام، کامبوج، کوبا، کشورهای اروپای شرقی پیشین و نمونه های مشابه، بسیاری به حکم غلط دیگری رسیده اند که گویا ساختارهای حزبی و مشخصاً ساختارهای عمودی در تشکیلات، عامل استبداد است و از طرح هایی نظیر نظریات آنتونیو گرامشی حمایت می کنند. نخست آنکه بطلان ادعای در مورد رابطه هیرارشی حزبی و استبداد چند روز پیش مفصل بحث شد (3). دو دیگر آنکه طرح های خودگردانی آنتونیو گرامشی در هیچ جایی نه ساختار عالیتری از تشکیلات ایجاد کرده و نه آنکه او ارائه کننده هیچ بینش نوینی شد و خود آنتونیو گرامشی تا پایان عمر از محدوده اندیشه و عمل احزاب طرفدار شوروی نتوانست فراتر رود.

 

دوباره تأکید کنم که هدف، نفی تلاش برای استفاده از اشکال مختلف تشکیلاتی افقی نیست، بلکه بحث این است که بسیاری از ادعاهای رایج که به آنارشیسم در میان جوانان ایران انجامیده، تحلیلهای غلط از موضوع قدرت سیاسی و مشخصاً انقلابات مورد اشاره است و دوباره نگاهی به تجربه آمریکا نشان می دهد که احزابی با هیرارشی تشکیلاتی، در واقع ستونهای دموکراسی در این کشور بوده و هستند و نه عامل استبداد. مـتأسفانه اگر تا مدتها جنبش سیاسی ایران در بند دیدگاه های غلط کمونیستی بود (4)، در سالهای اخیر در بند برخی نظرات و نقدهای عامیانه و غلط از آن تجربه شده، که عامل پراکندگی آنارشیستی در مبارزات سیاسی جوانان ایرانی در حال حاضر است (5).


 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com  
یازدهم فروردین ماه 1396
March 31, 2017

پانویس:
 

1. چرا نفی انقلاب 57 همچنان اصل بحث است
http://www.ghandchi.com/1360-chera-nafye57-hamchenaan-asle-bahs-ast.htm

 

2. کن فیکون مارکسیستی سال 57 در ایران
http://www.ghandchi.com/1303-kon-faya-kun.htm

 

3. توضیحی دربارهء تشکیلات عمودی و افقی
http://isdmovement.com/2017/0317/033117/033117-Sam-Ghandchi-Hierarchy-in-secaluar-parties.htm

 

4.   اندیشه مارکسیستی و مونیسم -یکتا گرائی
http://www.ghandchi.com/299-Marxism.htm
Marxist Thought & Monism
http://www.ghandchi.com/299-MarxismEng.htm

 

5. مبارزه با آنارشیسم؛ گام بعدی جنبش سکولار دموکراسی ایران
http://isdmovement.com/2017/0217/022017/022017.Sam-Ghandchi-Next-step-for-SDs.htm

آینده ایران را تصمیم جوانان در مورد آنارشیسم رقم می زند
http://www.ghandchi.com/1352-javaanaan-iran.htm
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH