Sam Ghandchiسام قندچي انقلاب 21 ایران، تغییر رژیم، و اینکه مارگزیده از ریسمان سفید و سیاه می ترسد
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2638-enghelabe21iran.htm

 

پی نوشت 19 بهمن 1401: یادداشت زیر در اردیبهشت 98 منتشر شد و پی نوشت آنهم در آذر 98، یعنی یکماه بعد از سرکوب خونین خیزش 98! این یادداشت نشان می دهد چگونه عده ای از طریق نایاک و همدستانشان، در همه ی این سالها تلاش کردند هر حرکتی را که در جهت «تغییر رژیم» باشد، با ترساندن اپوزیسیون از احتمال جنگ، متوقف کنند.

پی نوشت 27 آذرماه 1398: نوشته ی زیر در اردیبهشت ماه 1398 به رشته ی تحریر در آمد یعنی یکسال و نیم بعد از خیزش دی ماه 96 و شش ماه پیش از خیزش آبان ماه 1398 در این انقلاب قرن بیست و یکمی ایران. یک هفته ی دیگر مراسم چهلم زنده یاد پویا بختیاری در پنجم دی ماه و دومین سالگرد خیزش 96 در هفتم دی ماه 1398 است که در عین حال جامعه ی بین المللی از اپوزیسیون ایران ناامید شده و رژیم اسلامی نیز حداکثرِ تلاش خود را برای دادن امتیاز به قدرتهای جهانی به کار می برد تا به بقای خود ادامه دهد.  و این رژیم همزمان برای جوانانی نظیر زندانی سیاسی خانم ندا ناجی به دلیل فقط شرکت در روز کارگر بیش از 5 سال حبس حکم می دهد و برای زندانی سیاسی خانم صبا کرد افشاری به دلیل مخالفت با حجاب اجباری از طریق دادن گل به خانمها در مترو تهران حکم 9 سال حبس صادر می کند. احکامِ زندان و اعدام در ایرانِ رژیمِ اسلامیِ 40 سال گذشته تازگی ندارد؛ و مطمئناً صبا کرد افشاری ها رهبران آینده ی این کشورند ولی از خود بپرسیم این حبسهای سنگین 5 سال و 10 سال برای چنین اتهاماتی چرا صادر می شود، مگر ندا ناجی ها چه کار کرده اند، و مهمتر آنکه چرا بزک کاران فاشیسم اسلامی در خارج کشور از این واقعیات حرفی نمیزنند، و در ایران، این رژیم همین یک ماه پیش در آبان ماه 98 در خیابانهای سراسر کشور قتل عام کرد. عده ای در خارج کشور این حقایق را سالهاست که در محاقی از فریبکاری پوشانده اند و از یکسو به جایش تئوریهای توطئه رژیم را تبلیغ می کنند تا شک و تردید را نسبت به هر فعال سیاسی و مدنی و حقوق بشری در داخل کشور دامن بزنند و از سوی دیگر حمایت از رژیم کوکلاکس کلان های اسلامی را با کوبیدن بر طبل به اصطلاح ضدجنگ بویژه برای منحرف کردن افکار عمومی بین المللی از واقعیات درون ایران سالهاست که به اجرا گذاشته اند، و لزوماً همه ی این افراد مأمور رژیم اسلامی حاکم بر ایران نیستند اما نتیجه یکی است، داستانی که در 40 سال گذشته ادامه داشته و با سوء استفاده از بزرگانی در صحنه ی بین المللی نظیر زنده یاد نلسون ماندلا انجام شد وقتی آنها از واقعیات ایرانِ تحت حاکمیت رژیم اسلامی خبر ندارند و به تصور خود با حمایت از بقای رژیم اسلامی، دارند با "امپریالیسم" مبارزه می کنند و به خیال خود به مردم ایران یاری می رسانند همانطور که پیش از انقلاب مردم باور کردند که آیت الله خمینی مثلاً با "امپریالیسم" جنگیده و آب و برق را مجانی می کند، و روشنفکران هم این دروغها را به چالش نکشیدند، در حالیکه نتیجه اش بعد از انقلاب فقط این بود که آخوندها و همدستان مکلّای آنها همه کاره شدند و جیبهایشان پر شد و بقیه ی مردم 40 سال است که به خاک سیاه نشسته اند و حتی در عین حال زنان همان آزادی پوشش را که برای نیم قرن در اختیار داشتند، از دست دادند و به رویشان اسید پاشیدند و امروز زنان ایران بعد از 40 سال تلاش و خون دادن تازه برای ورود به استادیوم ورزشی نیاز به اجازه ی آخوندها پیدا کرده اند و به قول معروف تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!  در همه ی انقلابها، رژیمهای حاکم به هرگونه که توانسته اند توطئه ای کرده اند و کشف تازه ای نیست که مرتب مردم را این مدافعان وضع موجود در ایران با عناوین مختلف ضدجنگ و امثالهم میترسانند، و اگر قرار بود مردم نگران بازی های رژیمهای حاکم باشند و کاری نکنند که همان رژیمها برجا می ماندند. نمی گویم نباید هشیار بود اما اگر مواظب بودن به معنای تعطیل فعالیت جدی برای تغییر رژیم باشد آنگونه که بسیاری از رهبران اپوزیسیون چپ و ملی در 40 سال گذشته تجویز کرده اند، نتیجه فقط بقای رژیم اسلامی خواهد بود که 40 سال است شاهد آن هستیم.  در همین آمریکا مردم با انقلاب مسلحانه بر استعمار بریتانیا پیروز شدند و در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی، این دوستان چپ و جبهه ای حتی حرف زدن درباره ی «تغییر رژیم» از طریق مسالمت آمیز را سالهاست تعطیل کرده اند، چرا که از حاکمیت رژیمی نزدیک به روسیه و چین در ایران که به اصطلاح در «راه رشد غیرسرمایه داری» باشد، خرسند هستند گرچه خودشان همیشه غرب را برای زندگی انتخاب کرده اند. هدف مشخص یعنی مبارزه ی رسانه ای برای تغییر رژیم حداقلی است که در خارج برای انقلاب 21 ایران می شود انجام داد و اگر اینرا هم نمی خواهید انجام دهید، لطفاً اسم خودتان را رهبر چپ و ملیون نگذارید، شمایی که 40 سال است به این اپوزیسیون، گند زده اید. آنقدر هم نگران این نباشید که فلان کشور اروپایی به کسی برای فعالیت سیاسی و مدنی کمک کرده باشد و شما کار آنها را مهم ندانید و مرتب در پی قطع آن کمک باشید، خودتان هم بروید و کمک بگیرید و شما نیز برای تغییر این رژیم جنایتکار بعد از 40 سال کاری بکنید به هر شکلی که درست می دانید، به جای لطمه زدن به همان اندازه فعالیتهای حقوق بشری که عده ای با خون دل در این 40 سال کرده اند و شما بالای درخت بر سر آنها نشسته اید، اما به پایشان شلیک کرده اید، و همه ی اینکارها تحت عنوان به اصطلاح فعالیت ضدجنگ که کاری با فعالیتِ واقعیِ ضد جنگ در قرن بیست و یکم ندارید و فقط دکانی هستید برای حمایت از رژیم اسلامی تحت عنوان ضدجنگ!  شما دنبالچه های اصلاح طلبان در خارج، در پشت پرده سازندگان نایاک در آمریکا بودید و مرحوم دکتر مجید تهرانیان از رهبران کنفدراسیون سیس پیش از انقلاب بود که در همراهی با شما چپی های دنبالچه ی اصلاح طلبان کار می کرد، و در واقع بعد از انقلاب در خارج کشور، بنیانگذار نایاک بود. شما چپ دنبالچه ی اصلاح طلبان یا به اصطلاح «چپ سابق»، آبروی جمهوریخواهی را در میان ایرانیان برده اید.

مطالب مرتبط:  1     2   

 

enghelabe21-iran

 

نزدیک به دو سال است که انقلاب 21 ایران آغاز شده و خیزش دی ماه 96 بلندترین موج آن بود که چند موج کوتاه تر را که قوی ترین آنها در مرداد ماه 97 بود، به دنبال داشت. می دانیم تجربه ایرانیان از انقلاب 57 در 40 سال پیش و نتایج آن، بسیار تلخ تر از انقلاب کبیر فرانسه در 1789 بود چرا که علاوه بر کارنامه ی جنایات رژیمِ برآمده از انقلاب در هر دو مورد، انقلاب 57 ایران ارتجاعی نیز بود، و نه مترقی نظیر انقلاب 1789، موضوعی کلیدی که 15 سال پیش به تفصیل در کتاب «ایران آینده نگر» مورد بحث قرار گرفت، کتابی که متأسفانه کمتر خوانده شده است (1). به هر حال در پس انقلاب 57، ما شاهد وحشت از انقلاب در میان همه ی مردم و بویژه روشنفکران سیاسی شدیم که یادآور «ترانه دریانورد کهنسال» کولریج است که پیامد انقلاب کبیر فرانسه و عصر وحشت را توصیف کرده وقتی حتی روشنفکران انگلستانِ هم نسل او، از ریسمان سفید و سیاه انقلاب در هراس بودند، در حالیکه در واقعیت، 14 سال پیش از فرانسه، در آمریکا انقلاب شد و دولت برآمده از انقلاب، دموکراسی و آزادی به ارمغان آورد و نه آنکه نظیر فرانسه 1789 و ایران 1357، انقلاب فرزندان خود را ببلعد. در 40 سال گذشته رهبران تازه ای جنبش سیاسی ایران پیدا کرده که از پیش زمینه ی تشکیلاتهای سیاسیِ پیش از انقلاب نیستند و اساساً در گذشته یا در فعالیتهای مدنی و حقوق بشری بوده اند و یا اینکه در عرصه ی اجتماعی، در کار شعر و ادبیات و نویسندگی بوده اند نظیر چکسلواکی سابق که در دوران سقوط بلوک شرق، دیگر نه رهبران سیاسی پیشین نظیر الکساندر دوبچک، بلکه نویسنده ای نظیر واتسلاو هاول، رهبر انقلاب اواخر قرن بیستم در آن سرزمین شد. و اساساً اکثریت رهبران سیاسی بازمانده از دوران انقلاب 57 به ورطه ی اصلاح طلبی اسلامی سقوط کرده اند که اگر ارتجاعی تر از انقلاب طلبی اسلامی سال 57 نباشد، مطمئناً مترقی تر نیست (2). آنها از یکسو فعالان سیاسی را از تکرار دوران وحشت بعد از انقلاب 1357 می ترسانند و از سوی دیگر همان افکار ارتجاعی رهبران انقلاب 1357 را این بار بنام اصلاحات و اصلاح طلبی، ترویج می کنند. بزرگترین تشکیلاتی که اصلاح طلبی اسلامی درست کرده، در ایران نیست بلکه تشکیلاتی در آمریکا و نام آن هم نایاک است و دقیقاً هدفی را که دنبال می کنند، ادامه ی فریبکاری بزرگ حکومت اسلامی است که اپوزیسیون را از خواست تغییر رژیم دور کرد و برای این کار نه تنها در همه ی رسانه های بین المللی فارسی زبان نفوذ کردند و خود را بعنوان نمایندهء ایرانیان خارج کشور مطرح کردند، بلکه با جناح های حامی خود در دولتهای همه ی کشورهای جهان بویژه آمریکا، در خنثی کردن تلاشهای فعالان سیاسی ایرانی در آن کشورها، همکاری مؤثر داشتند و بودجه ی فراوان برای این کارها به دست آوردند (3). جالب است توجه کنیم که این جریان با موذی گری کسانی را نیز از بهاییان و سلطنت طلبان ایران، از همان اول کار به حضور در رهبری خود دعوت کردند و مناسباتی را حتی با شاهزاده رضا پهلوی برقرار کردند و حتی نایاک با این قلم نیز در همه ی این سالها بطور کژدار و مریز رفتار می کرد، با اینحال شخصاً اجازه ندادم که به رغم داشتن اختلاف با جریانات سیاسی دیگر، نایاک از اینجانب سوء استفاده کند و نمونه ی آنهم حمایت این قلم 11 سال پیش از آقای حسن داعی بود هنگامی که نایاک یک شکایت حقوقی در آمریکا علیه آقای حسن داعی راه انداخت و بالاخره نایاک شکست خورد و آقای داعی پیروز شد و آقای حسن داعی تا به امروز همچنان به افشاگری لابی ایست های رژیم اسلامی در آمریکا ادامه می دهد. مسأله ی نایاک شخصی نیست و هدفشان در راستای اهداف اصلاح طلبان ایران، برای دور کردن ایرانیان از خواست تغییر رژیم است که در همه ی این 40 سال دقیقاً خواست اصلی مردم ایران بوده و جریاناتی نظیر نایاک سعی کرده اند اینطور نشان دهند که گویی تغییر رژیم خواست کشورهای خارجی است، وقتی هیچ گروه سیاسی ایرانی در آمریکا به اندازه ی نایاک برای نزدیک کار کردن با دولت آمریکا تلاش نکرده و در دوران ریاست جمهوری پرزیدنت اوباما، نایاک حتی در کاخ سفید حضور رسمی و فعال داشت. بسیاری از اعضای نایاک ابداً افرادی خائن به مردم ایران نیستند، اما فقط فریب این تشکیلات را خورده اند که از یکسو آنها را از ریسمان سفید و سیاه دوران عصر وحشت انقلاب 57، می ترسانند و از سوی دیگر ایرانیان ناآگاه را به حمایت از بقای رژیم اسلامی حاکم بر ایران که مسؤل ادامه ی همه ی آن عصر ترور و وحشت است، تشویق می کنند. ما با رژیم کوکلاکس کلان های اسلامی در ایران روبرو هستیم که پیروزی برای پایان دادن به آن، یعنی تغییر رژیم، استراتژی تازه ای را از اپوزیسیون سیاسی و مدنی ایران طلب می کند، و حتی بسیاری از جریانات مدنی ایران این حقیقت را دریافته اند که استراتژی پیشین جنبش مدنی ایران نمی تواند به این هدف برسد، در حالیکه تشکیلات های اصلاح طلبان در داخل، و نایاک در خارج، دائماً تبلیغاتشان ضد تغییر رژیم است. در واقع دقیقاً تغییر رژیم، در 40 سال گذشته، خواست مردم ایران بوده، ونه خواست دولتهای خارجی (4)، و اصلاح طلبان و نایاک در پی بقا و ادامه ی قدرت کوکلاکس کلان های اسلامی هستند و نه پایان دادن به رژیم کوکلاکس کلان های اسلامی در ایران (5).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

نوزدهم اردیبهشت ماه 1398
May 9, 2019

 

پانویس:

 

1. ایران آینده نگر
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIran.htm
Futurist Iran
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIranEng.htm

 

2. اصلاح طلبی ارتجاعی
http://www.ghandchi.com/249-ReactionaryReformism.htm
http://isdmovement.com/2016/0516/050416/050416.Sam-Ghandchi-Reactionary-reformism.htm

 

3. فریبکاری بزرگ حکومت اسلامی که اپوزیسیون را از خواست تغییر رژیم دور کرد
http://www.ghandchi.com/2236-farib-e-bozorg.htm

 

4. درباره تغییر رژیم
https://goo.gl/8o9TNe 
About Regime Change
https://goo.gl/cy8RYu

 

5. بحثی استراتژیک در مورد حاکمیت کوکلاکس کلان اسلامی در ایران
http://www.ghandchi.com/2553-islamickkk.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH