Sam Ghandchiسام قندچي درباره ی اصطلاحِ سکولارِ «مارتِر» و مصادره ی آن توسط اسلامگرایان
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2996-martyr.htm

 

martyr

 

لغت «مارتِر» در زبان انگلیسی به معنی «سکولار» هایی بوده که در مبارزه با استبداد مذهبی در قرون وسطی جان خود را از دست می دادند. در سالهای اخیر اسلامگرایان این لغت را به «شهید» ترجمه کرده اند که اصطلاحی مذهبی است در حالیکه «مارتر» معنایش همان لغت «جانباخته» است که امروز در میان سکولارهای ایران متداول است. به هر حال اینجانب متخصص زبانشناسی نیستم و به این بحث ادامه نخواهم داد؛ اما، بسیاری از نویسندگان در جنبش سیاسی، فرهنگی و حقوق بشری ایران بسیار بیش از صاحب این قلم درباره ی ادبیات فارسی و انگلیسی مطلع هستند، و در دانش زبانشناسی در عرصه های یونانی، لاتین، انگلیسی، فارسی، و عربی تخصص دارند، و قادرند بهتر از این نگارنده به ادامه ی این بحث در صورت نیاز، یاری رسانند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و دوم آذر ماه 1398
December 13, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH