Sam Ghandchiسام قندچي عده ای از مصدقی ها و چپی ها، و نیاز به عذرخواهی از خانواده زنده یاد پویا بختیاری
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3107-pouya-bakhtiari.htm

مطالب مرتبط: 1   2   3   4   5    6    7    8    9    10    11

 

pouya-bakhtiari

 

طی چهل روز بعد از جانباختن زنده یاد پویا بختیاری، عده ای از مصدقی ها و چپی ها در اینترنت شایعاتی درست کردند که گویا پویا بختیاری زنده است، و همچنین به خانم ناهید شیر پیشه و آقای منوچهر بختیاری، مادر و پدر پویا بختیاری، تهمتهای مختلف زدند. نخستین بار در مورد زنده یاد پویا بختیاری در روز پنجم آذرماه 1398 در مقاله ای تحت عنوان «زنده یاد پویا بختیاری در خیزش98: حماسه ی یک قهرمان انسانیت»، بحث کردم که با بی اعتنایی دوستان چپ و جبهه ملی روبرو شد. حدود سه هفته بعد از آن، در روز 23 آذرماه 1398 در یادداشتی تحت عنوان «چرا حمایت از مراسم چهلم زنده یاد پویا بختیاری کار درستی است»، تلویحاً به مواضع چپ و جبهه ملی در این مورد پرداختم که مواضعشان اساساً به این دلیل بود که خبرهای مربوط به پویا بختیاری در ابتدا توسط سلطنت طلبان افراطی در اینترنت پخش شده بود؛ به هر حال همه ی این موضوعات 12 روز قبل از مراسم چهلم زنده یاد پویا بختیاری که برای پنجم دی ماه 1398 تدارک دیده شده بود، چند بار به تفصیل توضیح داده شد؛ اما تا آخرین روزهای قبل از پنجم دیماه 1398، اکثریت سایتهای مصدقی و چپی و صفحات آن جریانات در شبکه های اجتماعی نظیر فیسبوک و توییتر به استثنای معدودی سایتهای شریف در میان آنها نظیر سایت گزارشگران، جملگی در مورد زنده یاد پویا بختیاری سکوت کردند یا شایعه پراکنی راه انداختند، و بقیه ی ماجرا را همه می دانیم. این نمونه ی رهبری بد سیاسی نیروهایی است که تصمیمات خود را نه بر اساس واقعیات بلکه بر اساس ضدیت کور با جریانات سیاسی دیگر می گیرند. آیا اکنون وقت آن نرسیده که آن عده از مصدقی ها و چپی ها که آن شایعات بی شرمانه را آن روزها راه انداختند و در اکثر سایتهای مرتبط با آنها در آن روزها، هیچ ذکری از زنده یاد پویا بختیاری نمیشد، از خانواده پویا بختیاری و مردم ایران عذرخواهی کنند؟ اینهم پیام امروز آقای منوچهر بختیاری پدر پویا، در ارتباط با آقای همایون غنی زاده که جایزه ی هنری خود را سه روز پیش به زنده یاد پویا بختیاری تقدیم کرد؛ و روز گذشته خانم شکوه میرزادگی چه زیبا درباره اش نوشتند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

چهاردهم بهمن ماه 1398
February 3, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH