Sam Ghandchiسام قندچي پاسخ دوباره به سلطنت طلبی بنام شهرام همایون درباره مهندس طبرزدی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2521-shahram-homayoun.htm

مطالب مرتبط: http://bit.ly/2OZ2Zbj

 

shahram-homayoun-tabarzadi

 

هفته گذشته به آقای شهرام همایون، که به آقای حشمت طبرزدی تهمتهای ناروایی زدند، اعتراض کرده و پرسیدم چرا وقتی مهندس طبرزدی دربست از پادشاهی خواهان حمایت می کرد، این سخنان زشت را درباره آقای طبرزدی نمی گفتند، و دو روز پیش نیز جناب شهرام همایون به جای عذرخواهی از آقای طبرزدی یا پاسخگویی در مورد آن تهمتهای ناشایست، در همان برنامه، یک متلکی هم نثار این قلم کردند (1). و البته می دانیم که بسیاری از دست اندرکاران عالیرتبه تشکیلاتهای امنیتیِ رژیم اسلامی در ایران در حال حاضر، که در هردو رژیم با روحانیت دولتی در تماس نزدیک قرار داشته اند، از نیروهای دموکراسی خواهی که از دید آنها باعث سقوط رژیم شاه شدند، متنفرند و در آرزوی بازگشت سلطنت پهلوی هستند و برای این هدف بسیار هم فعالند (2). در 40 سال گذشته از پلمیک پرهیز کرده ام چرا که درسی که از سالهای 1320 تا 1332 گرفتم این بود که از آن بزرگترین دوران شبه دموکراسی در ایران هیچ آثار به یاد ماندنیِ نظری، به یادگار نمانده چرا که متفکران سیاسی ما وقت خود را با پلمیک گذراندند. اما در اینجا ناچارم کمی وقت با این پلمیکهای صد من یک غاز تلف کنم. برای اطلاع آقای شهرام همایون عرض کنم خیلی دیدگاه هایی که این روزها ایشان را به وجد می آورد، نتیجه دود چراغ خوردن و تحمل بسیاری سختی هایِ فعالیتِ 24 ساعته ی نیم قرنِ کسانی نظیر این قلم در جنبش دموکراسی خواهیِ ایران است و منتی نیز برکسی نیست اما واقعیت است که آنچه در مخیله ایشان نمی گنجد، با دو تا گفتگوی رادیویی و تلویزیونی به دست نمی آید، و به شاهزاده ی ایشان هم از آسمان این چیزها وحی نمیشود که خیلی دوست دارند امروز خود را "آینده نگر" بنامند، و نه «گذشته نگر» که واقعیت گمراهیِ پادشاهی خواهی است (3)، و این حرفها خارج از محدوده ی درک امثال آقای شهرام همایون است که دنبال سوء استفاده از نیروهای سیاسی اپوزیسیون دموکراسی خواه واقعی ایران، برای ایجاد سیاهی لشگری در خدمت شاهزاده رضا پهلوی هستند. و این آگاهی ها نیز فقط از تاریخ ایران کسب نشده و درسهایی از همین آمریکا را نیز شامل می شود البته نه آمریکایی که آقای شهرام همایون و اسپانسورهایشان می شناسند، بلکه محصول زحمات و ازخودگذشتگی های رهبرانی آینده نگر نظیر جفرسون و مدیسون است که این «جمهوری سکولار دموکرات و آینده نگرِ آمریکا» را که ایشان در آن زندگی می کنند، دوقرن و نیم پیش در تقابل با آنهایی که دنبال ژن "خوب" بودند، پایه ریزی کرده و به پیروزی رساندند (4). از خوانندگان عزیز نیز تقاضا دارم در پانویس 1، نوشته اینجانب را در اعتراض به آقای شهرام همایون بخوانند، و واکنش روز گذشته ی آقای شهرام همایون را نیز که لینک آن در همان پانویس درج شده، لطفاً بشنوند و خود قضاوت کنند. از سوی دیگر چند ساعت پیش سخنان تازه ی آقای طبرزدی را در راهنمایی جوانان برای چهارشنبه سوری امسال، و ماجرای رییس قوه قضاییه جدید و امثالهم گوش می کردم (5)، و پیش خود می گفتم مایه خوشحالی است که دوستانی نظیر آقای طبرزدی اینهمه طاقت دارند که در این وانفسای زندگی آنهم در ایران با این وضعیت گرانی و نقض دائم حقوق بشر، مثل اینجانب از این فشارهای زندگی که در اینجا تازه قابل مقایسه با وضع بسیار دشوار فعالان سیاسی در داخل کشور نیست، از پا نیافتاده اند (6)، وقتی شهرام همایون ها نفسشان از جای گرم بلند می شود و وقیحانه و غیرمسؤلانه اینگونه اتهامات زشت را به کسی وارد می کنند آنهم بعنوان مجریِ یک برنامه تلویزیونی مقابل دوربین تلویزیون که هزاران بیننده تماشا می کنند، و زحمت عذرخواهی یا پاسخگویی به خود نمی دهند. البته ما هم در آمریکا از یکسو باید با آنچه آقای طبرزدی، سایبری ها می نامند، یعنی با عوامل کوکلاکس کلان های اسلامی بجنگیم (7)، و از سوی دیگر هر روز باید در همین آمریکا از دست سایبری های شاهزاده رضا پهلوی به اف بی آی شکایت کنیم (8) و آقای رضا پهلوی هم هیچوقت پاسخگو نیست و مثل شهرام همایون ها، طلبکار هم می شود و این وضعیت ما در 40 سال گذشته زیر یوغ ادامه سلطنت پهلوی در آمریکا بوده است و اسم این کارهای بقایای ساواک را در آمریکا این سلطنت طلبان به خیال خودشان کار اپوزیسیونی و دموکراسی خواهی گذاشته اند که نان دانی امثال شهرام همایون ها است و شاهزاده رضا پهلوی هم 40 سال است که اینجا در آمریکا حکومت می کند، و نه سلطنت مثل پادشاه سوئد (9)، و گرچه شاهزاده رضا پهلوی پادشاه نیستند، اما در این 40 سال در آمریکا مثل اکثریت قریب به اتفاقِ پادشاهان ایران که هیچوقت تشریفاتی نبودند و در همه دسیسه ها علیه مخالفانشان دست داشتند، عمل کرده اند (10). نمی شود ما خود و خانواده مان اینهمه در این 40 سال در همین آمریکا از دست این سلطنت طلبان عذاب بکشیم و اجازه دهیم اینها ادعای دموکراسی خواهی و آزادی برای ایران کنند. هر دفعه که به دست علیل همسرم نگاه می کنم، به یاد حق کشی های پادشاهی خواهان و پهلویستها علیه خود می افتم که این شاهزاده ی پهلوی هیچگاه پاسخگو نبود و حاضر نشد جبران مافات کند (11). برخی دوستان فعال در جنبش دموکراسی خواهی ایران نیز که زندانی سیاسی سابق و آدمهای درستی هستند، به دلیل اختلافات زیاد شخصی با برخی دیگر از فعالان حقوق بشر در خارج، و به خاطر کمی هم لطف این سلطنت طلبان به آنها که دنبال پیدا کردن آدم در اپوزیسیون واقعی هستند، فریب خورده و چشمهای خود را بر واقعیتها بسته، و اعمال ضدحقوق بشری شاهزاده رضا پهلوی و عوامل پیشین ساواک را که در دم و دستگاه شاهزاده در آمریکا کار می کنند، توجیه کرده و نمی دانند که فردا نوبت خودشان خواهد شد. این سلطنت پهلوی، پیش از رژیم کوکلاکس کلان ها به ایرانیان ظلم کردند و حقوق بشر ایران و ایرانی را زیر پای خود لگدمال کردند و اگر ما از یهودیان آموخته بودیم و در مورد نقض حقوق بشر در عرصه عمومی در دوران پهلوی خواستار دادگاه های رسیدگی به جنایت علیه بشریت، برای عاملان شکنجه و جنایات ساواک در هر نقطه جهان شده بودیم، و تاریخ ثبت نقض حقوق بشر را در ایران، از زمان جمهوری اسلامی شروع نمی کردیم (12)، مأموران امنیتی رژیم اسلامی کنونی نیز که اسماعیل بخشی ها و سپیده قلیان ها را شکنجه کرده و ستار بهشتی ها را به قتل رساندند، حساب کار خود را می کردند که در آینده باید پاسخگو باشند، و این پادشاهی خواهان هم نمی توانستند همچنان 40 سال علیه مخالفان سلطنت، این بار در آمریکا، به حق کشی علیه جمهوریخواهانِ سکولار دموکرات و آینده نگرِ مخالف خود، ادامه دهند، و از طریق ایجاد شکاف بین جمهوریخواهان با راه انداختن تشکیلاتهای جمهوریخواهان قلابی، مرتب پهلویسم را بعنوان راهکار ایرانیان تبلیغ کنند. اینها با استفاده از عده ای از مقامات پیشین ساواک که تشکیلات شاهزاده رضا پهلوی را در آمریکا می گردانند، تا توانستند 40 سال دسترسی ما را از همه ی امکانات موجود در آمریکا، با کمک چند نفر از عوامل خود در دولت آمریکا که روزگاری از قِبَل سلطنت پهلوی ارتزاق می کردند، قطع کردند، و تازه طلبکار هم هستند (13). آن آمریکایی ها نیز کسانی هستند که برای پول هر کاری می کنند وحتی خود را در واشنگتن بعنوان لابی رسمی برای جریانات سیاسی که مشتری آنها هستند، ثبت می دهند تا کارهایشان قانونی باشد و برای هر جریان سیاسی ایرانی که پول بدهد انجام وظیفه می کنند و هرسه جریان سیاسی اصلی ایرانی در واشنگتن که پولهای هنگفت دارند از این افراد که اکثراً وکلای دادگستری آمریکایی معروفی هستند، استفاده می کنند وکلایی که هر روز خبرهای آنها را در شبکه های اصلی تلویزیونی نظیر سی اِن اِن و اِی بی سی می بینیم. ضمناً آقای شهرام همایون نگویند که ایشان را هم در صدای آمریکا بیش از چند روز تحمل نکردند، شاه هم ارتشبد مین باشیان را تحمل نکرد، و تعجبی هم ندارد چون رژیمهای دیکتاتوری با عوامل خودشان نیز وقتی دیگر به کارشان نیایند، از طریق حذف عمل می کنند و آنها را تلویزیون های فکسنی می نامند. اجازه دهید این یک خط را هم برای آقای شهرام همایون به زبان خودشان بنویسم که حمایتِ کسانی نظیر این قلم بود که بعد از آنکه در دوران تلویزیون اندیشه، شاهزاده رضا پهلوی ایشان را کنار گذاشت، دوباره بعداً حاضر شد آقای همایون را تحویل بگیرد و این روزها شاهزاده ی محبوبشان، با آقای شهرام همایون، بعد از ماجرای مهندس طبرزدی، قرار مصاحبه می گذارد. اگر یادشان نیست، حمایت این قلم را از خودشان در دوران حمله افق ایران در تلویزیون اندیشه دوباره دقیق بخوانند و به سخنان آقای مهدی آقازمانی در آنزمان نیز دقیق گوش کنند که از حمایت کامل شاهزاده در آن روزگار، برخوردار بود (14). نکته آخر اینکه در انتخابات دو سال پیش شاهزاده رضا پهلوی باعث شکست تحریم کنندگان شد و وضع امروز نیز یک هفته پیش توضیح داده شد: رضا پهلوی، شکست تحریم کنندگان در خرداد ماه 96، خیزش دی ماه 96، و امروز (15).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

هجدهم اسفند ماه 1397
March 9, 2019

 

پانویس:

 

1. آقای شهرام همایون حمله ناجوانمردانه ی شما را به مهندس طبرزدی، محکوم می کنم همانگونه که کمتر از دو سال پیش حمله تلویزیون افق را به شما، محکوم کردم
http://www.ghandchi.com/2505-shahram-homayoun.htm

آخرین لحظه با شهرام همایون 03.07.19
https://www.youtube.com/watch?v=eHq_ns-QC3A

 

2. وضعیت دستگاه امنيتی رسمی و روحانيت دولتی در حال حاضر، ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/2327-StateClergy.htm

 

3. اعلامیه درباره مهستان و در محکوم کردن احیاء سلطنت پهلوی بعنوان حرکتی ارتجاعی
http://www.ghandchi.com/2422-etelaieh-mahestan.htm

 

4. درسی از دموکراسی برای خیزش 96، از منشور حقوق ایالات متحده آمریکا
http://www.ghandchi.com/1898-amendments.htm

تفاوت اساسی جمهوری و سلطنت: مدیسون، مقاله های فدرالیست و ایران
http://www.ghandchi.com/1003-madison-federalist-papers-iran.htm
Main Difference of Monarchy and Republic: Madison, Federalist Papers and Iran
http://www.ghandchi.com/1003-madison-federalist-papers-iran-english.htm

سلطنت یعنی تبعیض بر مبنای اصل و نسب- ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/499-MonarchyDiscrimination.htm
Monarchy Means Discrimination Based on ancestry
http://www.ghandchi.com/499-MonarchyDiscriminationEng.htm  

 

5. مهندس حشمت طبرزدی: چهارشنبه سوری را در محله ها و میادین،با اتحاد ، به جشنی ملی با خواندن سرود ای ایران تبدیل کنیم
https://tabarzadi.com/2019/03/09/charshanbe

 

6. تکرار: بازهم تا فرصتی دیگر و برای رفع هرگونه سوء تفاهم
http://www.ghandchi.com/2520-tekraar.htm

 

7. درباره کوکلاکس کلان اسلامی

http://ghandchi.com/islamic-kkk.htm 

 

8. به اف بی آی: حمله سایبری بعد از درج مقاله ای انتقادی در مورد شاهزاده رضا پهلوی
http://www.ghandchi.com/2384-reza-pahlavi-fbi.htm
To FBI: A Cyber Attack after Posting an Article Critical of Prince Reza Pahlavi
http://www.ghandchi.com/2384-reza-pahlavi-fbi-english.htm

http://iranpoliticsclub.net/politics/40years-rp/index.htm

 

9. آیا پادشاهی نوع سوئد برای شاهزاده رضا پهلوی امکانپذیر است
http://www.ghandchi.com/1499-rp-swedish-monarchy.htm

 

10. درباره شاهزاده رضا پهلوی
http://goo.gl/wYvsJe

About Prince Reza Pahlavi
https://goo.gl/qeZctL

 

11. فرومایگانی در صدای آمریکا که باعث شدند همسرم یک دستش را از دست داد
http://www.ghandchi.com/1486-voa-ignoble.htm
The Ignoble at VOA Who Caused my Wife to Lose a Hand
http://www.ghandchi.com/1486-voa-ignoble-english.htm

هشت سال کار در صدای آمريکا+
http://www.ghandchi.com/734-voa.htm
http://goo.gl/DQJL2x
http://www.newsecularism.com/2012/12/17.Monday/121712.Sam-Ghandchi-EIGHT-YEARS-OF-WORKINGAT-%20VOA.htm 
Eight Years of Working at VOA+
http://www.ghandchi.com/734-voa-eng.htm 

 

12. از یهودیان بیاموزیم
http://www.ghandchi.com/372-genocides.htm
Let's Learn from the Jews
http://www.ghandchi.com/372-genocidesEng.htm

 

13. چگونه ساواکی های رضا پهلوی تلاش کردند این قلم را ساکت کنند
http://www.ghandchi.com/2306-rp-savaki.htm
How I was Pressured to be Silent by Reza Pahlavi's Savaki Agents
http://www.ghandchi.com/2306-rp-savaki-english.htm

 

14. درباره حمله افق ایران به شهرام همایون
http://www.ghandchi.com/1535-ofoghirantv.htm

 

15. رضا پهلوی، شکست تحریم کنندگان در خرداد ماه 96، خیزش دی ماه 96، و امروز
http://www.ghandchi.com/2506-reza-pahlavi.htm

چرا، و چگونه، تحریم انتخابات شکست خورد
http://www.ghandchi.com/1434-chera-na-chegooneh.htm

 

 

مطلب مرتبط

اطلاعیه درباره ی حملاتِ زیر خط قرمز به طبرزدی توسط بخشی از جبهه ملی
http://www.ghandchi.com/2522-khate-ghermez.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH