Sam Ghandchiسام قندچي اعلامیه درباره مهستان و در محکوم کردن احیاء سلطنت پهلوی بعنوان حرکتی ارتجاعی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2422-etelaieh-mahestan.htm

 

مهستان

 

دوستان عزیز،

 

اینجانب از نخستین حامیان مهستان سکولار دموکراسی ایران بودم وقتی که مهستان را حدود یکسال و سه ماه پیش دکتر اسماعیل نوری علا اعلام کردند (1). سه ماه بعد از آن یعنی حدود یکسال پیش به روشنی مخالفت خود را با مهستان مشترک جمهوریخواهان و پادشاهی خواهان اعلام کردم (2). اما بعداً قانع شدم که همه آنها که در مهستان هستند به جمهوریت اعتقاد دارند و به همین دلیل حمایت خود را از مهستان با ذکر مشخص جمهوریت ادامه دادم (3). با ایجاد جریان فرشگرد شاهزاده رضا پهلوی صریحاً موضع خود را برای بازگرداندن رژیم سلطنتی گذشته نشان دادند و همه مصاحبه هایشان را درباره جمهوریت، زیر پا گذاشتند (4). امروز به تفصیل در نوشتاری تحت عنوان «بدون رودربایستی درباره چشم انداز رهبری سیاسی انقلاب 21 ایران» نظر خود را در مورد رهبری انقلاب 21 ایران با شما در میان گذاشتم که خواهش می کنم اگر توانستید دقیق مطالعه کنید (5). شخصاً دیگر از مهستان سکولار دموکراسی ایران تا زمانی که در کنار حرف زدن از جمهوریخواهی، مروج بازگشت پادشاهی به ایران است، حمایت نمی کنم. همانطور که سالهاست در زیر مقالات اینجانب به وضوح درج شده است این قلم خواستار برقراری «جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران» هستم و بازگشت سلطنت پهلوی به ایران را حرکتی ارتجاعی برای جنبش آزادیخواهی ایران قلمداد می کنم همانگونه که برقراری حکومت اسلامی را در انقلاب 1357 ارتجاعی می دیدم و اصلاح طلبی را نیز از همان اول به عنوان برونرفت از رژیم کنونی، ارتجاعی اعلام و محکوم کردم (6).


به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و دوم دی ماه 1397
January 12, 2019

 

پانویس:

 

1. دعوت دکتر اسماعیل نوری علا برای پیوستن به مِهستان در تبعید
http://www.ghandchi.com/mehestan.htm

 

2. دلیل مخالفت با مهستان مشترک جمهوریخواهان و پادشاهی خواهان
http://www.ghandchi.com/1928-mehestan.htm

 

3. مهستان: اتحاد جمهوریت خواهانِ سکولار، دموکرات و آینده نگر

http://isdmovement.com/2018/0518/051818/051818-Sam-Ghandchi-Re-Mehestan.htm

 

4. از جامعه بی طبقه توحیدی دکتر بنی صدر تا فرشگرد شاهزاده رضا پهلوی
http://www.ghandchi.com/2353-pahlavi-saints.htm

 

5. بدون رودربایستی درباره چشم انداز رهبری سیاسی انقلاب 21 ایران
http://www.ghandchi.com/2421-rahbari-siyasi.htm

 

6. اصلاح طلبی ارتجاعی
http://www.ghandchi.com/249-ReactionaryReformism.htm
 


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH