Sam Ghandchiسام قندچي اعلامیه درباره مهستان و در محکوم کردن احیاء سلطنت پهلوی بعنوان حرکتی ارتجاعی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2422-etelaieh-mahestan.htm

 

مهستان

 

دوستان عزیز،

 

اینجانب از نخستین حامیان مهستان سکولار دموکراسی ایران بودم وقتی که مهستان را حدود یکسال و سه ماه پیش دکتر اسماعیل نوری علا اعلام کردند (1). دو ماه بعد از آن در هشتم دی ماه 96 با بيانيهء جنبش سکولار دموکراسی ايران در مورد خیزش هفتم دی ماه 96 مخالفت خود را ابراز کردم (2)، چرا که در آن بیانیه، مهستان مشترک جمهوریخواهان و پادشاهی خواهان مطرح شده بود، و یک ماه و نیم بعد، دوباره در 22 بهمن ماه 1396، یعنی حدود یکسال پیش به روشنی مخالفت خود را با مهستان مشترک جمهوریخواهان و پادشاهی خواهان اعلام کردم (3). با اینحال سه ماه بعد قانع شدم که همه آنها که در مهستان هستند به جمهوریت اعتقاد دارند و به همین دلیل حمایت خود را از مهستان با ذکر مشخص جمهوریت ادامه دادم (4). اما سه ماه بعد دوباره با ایجاد جریان فرشگرد شاهزاده رضا پهلوی صریحاً موضع خود را برای بازگرداندن رژیم سلطنتی گذشته نشان دادند و همه مصاحبه هایشان را درباره جمهوریت، زیر پا گذاشتند (5). امروز به تفصیل در نوشتاری تحت عنوان «بدون رودربایستی درباره چشم انداز رهبری سیاسی انقلاب 21 ایران» نظر خود را در مورد رهبری انقلاب 21 ایران با شما در میان گذاشتم که خواهش می کنم اگر توانستید دقیق مطالعه کنید (6). شخصاً دیگر از مهستان سکولار دموکراسی ایران تا زمانی که این تشکیلات در کنار حرف زدن از جمهوریخواهی، مروج بازگشت پادشاهی به ایران است، حمایت نمی کنم. همانطور که سالهاست در زیر مقالات اینجانب به وضوح درج شده است این قلم خواستار برقراری «جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران» هستم و بازگشت سلطنت پهلوی به ایران را حرکتی ارتجاعی برای جنبش آزادیخواهی ایران قلمداد می کنم همانگونه که برقراری حکومت اسلامی را در انقلاب 1357 ارتجاعی می دیدم و اصلاح طلبی را نیز از همان اول به عنوان برونرفت از رژیم کنونی، ارتجاعی اعلام و محکوم کردم (7). اکنون از روزی که نوشتار "اصلاح طلبی ارتجاعی" را به رشته تحریر در آوردم، شانزده سال می گذرد، و اپوزیسیون ایران امروز پس از 35 سال اذعان دارد که "اصلاح طلبی، گذشته نگری است نه آینده نگری" (8). امیدوارم تشخصص درست جریان پادشاهی خواهی بمثابه حرکتی گذشته نگر، و نه آینده نگر (9)، اینهمه سال طول نکشد، و برای فعالان اپوزیسیون ترقی خواه ایران تفاوت اساسی جمهوری و سلطنت زودتر درک شود (10)، و پس از 40 سال مبارزه با تبعیض در ایران، در عرصه های مختلف، ببینند که "سلطنت یعنی تبعیض بر مبنای اصل و نسب" (11)!


به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و دوم دی ماه 1397
January 12, 2019

 

پانویس:

 

1. دعوت دکتر اسماعیل نوری علا برای پیوستن به مِهستان در تبعید
http://www.ghandchi.com/mehestan.htm

 

2. چرا با بيانيهء جنبش سکولار دموکراسی ايران در مورد خیزش هفتم دی ماه که دو روز پیش در مشهد آغاز شد مخالفم
http://www.ghandchi.com/1830-jonbeshe-secular-democracy.htm

 

3. دلیل مخالفت با مهستان مشترک جمهوریخواهان و پادشاهی خواهان
http://www.ghandchi.com/1928-mehestan.htm

 

4. مهستان: اتحاد جمهوریت خواهانِ سکولار، دموکرات و آینده نگر

http://isdmovement.com/2018/0518/051818/051818-Sam-Ghandchi-Re-Mehestan.htm

 

5. از جامعه بی طبقه توحیدی دکتر بنی صدر تا فرشگرد شاهزاده رضا پهلوی
http://www.ghandchi.com/2353-pahlavi-saints.htm

 

6. بدون رودربایستی درباره چشم انداز رهبری سیاسی انقلاب 21 ایران
http://www.ghandchi.com/2421-rahbari-siyasi.htm

 

7. اصلاح طلبی ارتجاعی
http://www.ghandchi.com/249-ReactionaryReformism.htm

 

8. اصلاح طلبی، گذشته نگری است نه آینده نگری

http://www.ghandchi.com/1169-eslahtalabi-gozashtehnegari.htm

 

9. درسی از دموکراسی برای خیزش 96، از منشور حقوق ایالات متحده آمریکا
http://www.ghandchi.com/1898-amendments.htm
 

10. تفاوت اساسی جمهوری و سلطنت: مدیسون، مقاله های فدرالیست و ایران
http://www.ghandchi.com/1003-madison-federalist-papers-iran.htm
Main Difference of Monarchy and Republic: Madison, Federalist Papers and Iran
http://www.ghandchi.com/1003-madison-federalist-papers-iran-english.htm

 

11. سلطنت یعنی تبعیض بر مبنای اصل و نسب- ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/499-MonarchyDiscrimination.htm
Monarchy Means Discrimination Based on ancestry
http://www.ghandchi.com/499-MonarchyDiscriminationEng.htm  
 


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH