Sam Ghandchiسام قندچي درسی از دموکراسی برای خیزش 96، از منشور حقوق ایالات متحده آمریکا
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1898-amendments.htm

 

us-bill-of-rights

 

در پی انقلاب آمریکا، دو سال پس از تصویب قانون اساسی در سال 1789، سندی تحت عنوان منشور حقوق ایالات متحده آمریکا مورد تصویب قرار گرفت که شامل 10 متمم اولیه است. قانون اساسی آمریکا اساساً در مورد کارهایی است که دولت باید انجام دهد، اما منشور حقوق در مورد کارهایی است که دولت نباید انجام دهد و حتی عبارت "جدایی کلیسا و دولت در آمریکا" به نقل از نامه جفرسون که سه سال بعد از تصویب منشور نوشته، بیانی دیگر از اولین متمم قانون اساسی است. منظور اینکه مفاد منشور، حقوق اساسی در دموکراسی است که حتی با رأی عمومی نمی توان تغییر داد و از جمله بعدها در زمان لینکلن ممنوعیت برده داری بعنوان متمم دیگری به قانون اساسی اضافه شد. درس منشور این است که نباید حقوق اساسی دموکراتیک را حتی با رأی عمومی از بین برد و تبعیض را بنام رأی آزاد، برقرار کرد. در عصر مدرن، حکومت موروثی در بسیاری از کشورهای اروپایی تحت فشار رژیم های سلطنتی در قدرت و مصالحه همزمان آنها با جنبش های دموکراسی خواهی از جمله در بریتانیا ادامه یافت که البته بریتانیا اصلاً قانون اساسی ندارد. حکومت موروثی در واقع تبعیض بر مبنای اصل و نسب است (1) و اگر کشوری حتی با رأی گیری از طریق رفراندوم چنین تبعیض قانونی را بپذیرد در حقیقت در جهت نفی دموکراسی در این زمینه حرکت کرده یعنی تبعیض بر مبنای اصل و نسب را قانونی کرده است. یا قانون حجاب برای زنان که بعد از انقلاب 1357، آیت الله خمینی حتی قبل از تدوین قانون اساسی نوین به مردم ایران تحمیل کرد، نمونه دیگری از آن کارهایی است که با رأی همه مردم نیز نمی توان در دموکراسی واقعی انجام داد، چون قانونی کردن تبعیض است. این درسی است که ایرانیان می توانند از منشور حقوق ایالات متحده بگیرند که چه کارهایی حتی با رأی عمومی نیز دموکراسی نیست و اتفاقاً رأی عمومی در مورد آنها می تواند مشروعیت دادن به برقراری استبداد باشد بویژه وقتی برقراری نوعی تبعیض قانونی، هدف رأی گیری است. امروز بحثهای زیادی در مورد رفراندوم نوع نظام در ایران می شود (2). مثلاً شاهزاده رضا پهلوی می گوید اگر مردم در رفراندوم با رأی آزاد، سلطنت را انتخاب کنند، ایشان سلطنت موروثی پهلوی را ادامه خواهد داد. قانونی کردن دوباره تبعیض بر مبنای اصل و نسب نظیر هر تبعیض دیگری حتی از طریق رأی عمومی، دموکراسی نیست و ضد دموکراسی است. شایسته است مواظب باشیم نظیر دوران انقلاب 1357 کلاه دیگری بنام آزادی و رأی مردمی بر سر ایران و ایرانی گذاشته نشود که تجربه دیگری نظیر قضیه حجاب زنان بعد از انقلاب 1357 است که با اعلام رهبر انقلاب قانونی شد، کلاهی که بر سر ما گذاشتند و 39 سال است نه تنها هنوز نتوانسته ایم از سرمان برداریم، بلکه امروز خانم ویدا موحد مادر کودک 19 ماهه، یعنی دختر خیابان انقلاب را همین حالا بخاطر اعتراض به این تبعیض 39 ساله، به زندان انداخته اند بجای آنکه این تبعیض را که در زمان انقلاب 1357 با سوء استفاده از تب انقلاب در کشور بر ایرانیان تحمیل شد، از اساس برچینند (3).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com

پنجم بهمن ماه 1396
January 25, 2018

 

پانویس:

 

1. سلطنت یعنی تبعیض بر مبنای اصل و نسب- ویرایش دوم

http://www.newsecularism.com/2008/0208-A/020608-Sam-Ghandchi-saltanat.htm
http://www.ghandchi.com/499-MonarchyDiscrimination.htm
Monarchy Means Discrimination Based on ancestry
http://www.ghandchi.com/499-MonarchyDiscriminationEng.htm

 

2. چرا طرح های رفراندوم می توانند دیکتاتوری تازه ای به ارمغان آورند
http://www.ghandchi.com/1892-referendum.htm

 

3. دختر خيابان انقلاب، نماد عبور از دیکتاتوری
http://isdmovement.com/2018/0118/012418/012418-Sam-Ghandchi-The-Symbol-of-democracy.htm

ایران در 39 سالگی انقلاب 57 از دیکتاتوری عبور می کند
http://www.ghandchi.com/1890-az57oboormikonim.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH