Sam Ghandchiسام قندچي تفاوت اساسی جمهوری و سلطنت: مدیسون، مقاله های فدرالیست و ایران
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1003-madison-federalist-papers-iran.htm
Main Difference of Monarchy and Republic: Madison, Federalist Papers and Iran
http://www.ghandchi.com/1003-madison-federalist-papers-iran-english.htm

پی نوشت شانزدهم بهمن ماه 1397: لازم به یادآوری است جفرسون که راهنمای مدیسون بود، گرچه از تجربه پارلمان بریتانیا برای طراحی کنگره آمریکا بهره جست اما از تجربه گردن زدن پادشاه و بازگرداندن پادشاهی که فرمانبر پارلمان باشد، گذر کرد و از طرح پیشنهادی جان لاک استفاده کرد که کل رهبر نمادین و سیستم پادشاهی را کنار گذاشت. 

 

james-madison

بیش از 13 سال پیش بحثی داشتم درباره جیمز مدیسون و مقاله های فدرالیست در بولتن بورد جبهه ملی که فوروم بحث آزاد جبهه ملی ایران در واشنگتن بود (1). خوشبختانه ترجمه فارسی مقالات فدرالیست را روز گذشته بنیاد عبدالرحمان برومند، منتشر کرده است (2).

در محافل سیاسی ایران برداشت های نادرست زیادی در مورد فدرالیسم وجود دارد، هم در میان هواداران فدرالیسم و هم مخالفان آن. همه پاسداشتی که جیمز مدیسون در مقاله های فدرالیست خود مورد تأکید قرار داده اساساً در برابر سلطنت است. جیمز مدیسون این مقالات را به همراه الکساندر همیلتون منتشر می کند. همیلتون تا سالها مورد سوء ظن توماس جفرسون بود که مبادا در آمریکا سلطنت راه اندازد. جیمز مدیسون که با حمایت و راهنمایی جفرسون در صحنه سیاسی آمریکا درخشید با این رسالات به موضوع سلطنت و جمهوری پایان داد. به همین دلیل در مورد القاب اشرافیت خیلی مشخص صحبت می کند و جمهوری آمریکا را از جمهوری های اشرافی در اروپا جدا کرده است.

 

مدیسون می نویسد: ملاک عمدۀ دیگر برای تأیید و تضمین ماهیت جمهوری قانون اساسی فدرال، الغاء کامل القاب و امتیازات اشرافی در سراسر کشور است.

Madison writes: Could any further proof be required of the republican complexion of this system, the most decisive one might be found in its absolute prohibition of titles of nobility, both under the federal and the State governments; and in its express guaranty of the republican form to each of the latter

دیگر آنکه موضوعی که جیمز مدیسون با آن دست و پنجه نرم می کند ارگان های فدرال و ایالتی است و نشان می دهد که هردو لازم هستند و ادعاهایی را که وجود چنین ارگان هایی را دوباره کاری قلمداد می کنند، رد می کند و تلاش می کند نشان دهد که وجود آنها ضمانتی در برابر استبداد است. مقاله های فدرالیست موضوعش تنوع قومی و زبانی نیست. اصل بحث درباره کنترل و توازن است که دموکراسی پایه ای را از دولتهای محلی تا سطح ملی و بالعکس تضمین می کند. اینگونه کنترل و محاسبه نظیر کاری است که انقلاب مشروطه ایران با طرح انجمن های ایالتی و ولایتی، هدف قرار داده بود.

کار جیمز مدیسون کاری حقوقی است در مورد ساختار کنترل و محاسبه در دولت دموکراتیک. ما به حقوقدانان ایرانی نیاز داریم که بتوانند عدم تمرکز در ایران را پیاده کنند. از نظر حقوقی برای معضلاتی نظیر انتخاب استانداران توسط مردمی که در استان زندگی می کنند، راه نشان دهند. متأسفانه هیچ کار *حقوقی* در این زمینه در محافل سیاسی ایران ندیده ام، حتی توسط حقوقدانان هوادار فدرالیسم در ایران. ضروری است که مطالعات جدی قوانین اساسی و مدنی گذشته ایران و نحوه پیاده کردن قوانینی نظیر انجمن های ایالتی و ولایتی مورد بحث قرار گیرند و مکانیسم های ارتباط با سه قوه دولت، در سطوح محلی شهر، استان و ملی بررسی شود. این کاری است که جیمز مدیسون کرده اما ضروری است چنین کاری را کسانیکه درباره قوانین ایران مطلع هستند در ارتباط با ایران انجام دهند.

باید اشاره کنم که ایالات متحده آمریکا بیش از نیم قرن پس از دوران جیمز مدیسون درگیر جنگ داخلی شد. در دوران جنگ داخلی، دموکراتهای جنوب، کنفدراسیونی تشکیل دادند که بر مبنای حقوق ایالات ساخته شده بود و خود را از دولت فدرال بر سر الغای برده داری، جدا کردند و حتی شخصی بنام "جفرسون دیویس" را بعنوان رئیس جمهور خود انتخاب کردند که مقر حکومتش در شهر ریچموند در ایالت ویرجینیا بود. آنها شکست خوردند و پس از آن ایالات جنوب از حق داشتن نماینده در کنگره آمریکا محروم شدند و مجبور شدند سالها بسیار سخت کار کنند تا دوباره به عضویت ایالات متحده در آیند (3). و بالاخره آنکه تا زمانیکه فدرالیسم راهی برای تجزیه ایران تلقی شود، اکثریت فعالان سیاسی دموکراسی خواه ایران از چنین طرحی برای ایران حمایت نخواهند کرد (4).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com
بیست و چهارم شهریور ماه 1394
September 15, 2015

پانویس:

1. About Madison’s Federalist Papers; Federalism In Iran
http://www.ghandchi.com/117-Madison.htm

2. مقاله های فدرالیست، پنج مقاله: ۹،۱۰، ۳۹، ۵۱، ۶۹
http://www.iranrights.org/fa/library/document/2838

*سپتامبر 2016: به تازگی ترجمه جدیدی از کل 85 مقاله فدرالیست به همراه قانون اساسی آمريکا، بيانيه استقلال، «اصول کنفدراسيون» و چند پيوست مرتبط ديگر ترجمه شده که از لینک زیر در سایت آمازون قابل دسترسی است: http://www.amazon.com/dp/1530821207  

3. آيا فدراليسم اجازه سلب حقوق انساني را به ايالات ميدهد؟
http://www.ghandchi.com/362-FederalismRights.htm  
Does Federalism Allow States to Deny Human Rights
http://www.ghandchi.com/362-FederalismRightsEng.htm  


4. فدرالیسم در برنامه پیشنهادی حزب آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/754-federalism-va-iran.htm

Federalism in the Platform of Iran's Futurist Party
http://www.ghandchi.com/754-federalism-va-iran-eng.htm  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH