Sam Ghandchiسام قندچي از یهودیان بیاموزیم

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/372-genocides.htm

Let's Learn from the Jews

http://www.ghandchi.com/372-genocidesEng.htm

پی نوشت سیزدهم آذر ماه 1400: تهدیدهای امنیتی گردانندگان بلاگ «سرباز کوچک» به صاحب این قلم در 20 سال گذشته

پی نوشت 20 فوریه 2019: کلیپ ویدیویی از 20 فوریه 1939: 20 هزار آمریکایی خیزش فاشیسم را در مدیسون گاردن نیویورک جشن گرفتند

 

fascism

 

بیش از 60 سال است که از جنایات هیتلر علیه بشریت میگذرد و هنوز هر روز از گوشه و کنار جهان خبر میرسد که عاملی از دستگاه جهنمی فاشیسم را که در کوره های آدم سوزی سالهای 1940 دست داشته، دستگیر و تسلیم دادگاه های جنایات علیه بشریت کرده اند.  یهودیان از تمام امکانات قضائی در کشورهای دموکراتیک استفاده کرده و به این جنایات رسیدگی کرده اند.  ابدأ هدفشان انتقام یا ترور نبوده، ولی با این کار خواسته اند جلوی  قتل عام های مشابه در آینده را بگیرند،  و به همه کس نشان دهند که یهودیان،  جنایات علیه مردم خود را جدی میگیرند. این ها مسائل شخصی نیست. این قتل عام ها، برعلیه یک گروه بخاطر قومیت، مذهب، یا دیدگاه سیاسی آنها به وقوع پیوست، نظیر قتل عام مخالفین سیاسی توسط جمهوری اسلامی در 1367 که بفرمان خمینی انجام شد.

 

در واقع جنایات مشابه درباره یهودیان پیش از آلمان هیتلری،  در کشورهای دیگر هم انجام شده بود، مثلأ پوگروم هائی که در روسیه تزاری بر علیه  یهودیان انجام شده بود،  و موضوع نمایشنامه ویلونزن روی بام است.  اما جنایات فاشیسم هیتلری،  موضوع حقوق بشر را به پیش روی کل تمدن پیشرفته قرار داد،  و از یک موضوع مربوط به یهودیان خارج کرد، و بدرستی در این فضای جدید بعد از جنگ جهانی دوم، یهودیان به بهترین وجه جنایاتی که بر علیه آنها شده بود را به آگاهی جهانیان رساندند. امروزه در بیشتر مدارس آمریکا، کتاب خاطرات آن فرانک (1) در لیست کتب اصلی تدریس است.

 

در این مقاله موضوع بحثم مسائل یهودیان و حقوق بشر در سرزمین هائی که آن ها در گذشته و حال حضور داشته اند نیست.  موضوع بحث ایران است و نوعی که ما ایرانیان با مسأله حقوق بشر مواجه شده ایم.

 

بارز ترین شکل پایمال شدن حقوق بشر در تاریخ ایران،  قبل از به روی کار آمدن جمهوری اسلامی، رژیم محمد رضا شاه بوده است.  در رژیم محمد رضا شاه، پس از کودتای 28 مرداد است که شکنجه و کشتار مخالفین *سیستماتیک* میشود و تشکیلات ساواک (2)  که تشکیلات امنیتی رژیم بود ایجاد میشود، و رژیم، زندان اوین را برای مخالفین سیاسی میسازد و در آنجا انواع وسائل مدرن شکنجه و اعدام را فراهم میکند.  در واقع رژیم جمهوری اسلامی، فقط با تغییر نام به ساواما،  از آن تشکیلات برای سرکوب مخالفین استفاده کرده است.  آمار و لیست جنایات زمان شاه در همه جا مدون است و نیازی به تکرار در این مقاله نیست،  و همه مخالفین سیاسی که در دوران شاه نابود شدند،  همه طیف های سیاسی فعال آندوره،  از حسین فاطمی تا خسرو گلسرخی را در بر میگرفت.

 

آنچه مایه شگفتی است اینکه بسیاری از مأمورین ساواک شاه، که دستشان به خون مخالفین سیاسی در دوران شاه آغشته بوده، 25 سال است که در کشورهای غربی آزادانه زندگی کرده اند، و ایرانیان و بویژه فعالین سیاسی ایرانی در پی دستگیری و تحویل آنها به دادگاه های رسیدگی به جنایات علیه بشریت نبوده اند.  حتی افراد معروفی نظیر شعبان جعفری (معروف به شعبان بی مخ) که کارشان حمله و ضرب و شتم مخالفین در رژیم شاه بود، نه تنها تسلیم دادگاه های رسیدگی به حقوق بشر نشده اند، بلکه وی دسته گل اهدائی شاهزاده رضا پهلوی و شهبانو فرح پهلوی را در مراسم ختم خواننده ایرانی سوسن در لوس آنجلس در دست داشت.

 

همه اینها تحت عنوان اینکه  رژیم جمهوری اسلامی خود رژیمی جنایت کار است توجیه میشود، و اینکه گوئی این جنایت کاران متحدان ما بر علیه رژیم جمهوری اسلامی هستند. شکی نیست که رژیم جمهوری اسلامی رژیمی جنایتکار است که بایستی از بین برود. اما نه آنکه بعد دوباره امثال رژیم شاه به ایران بازگردانده شود، و اینبار دوباره قتل عام های مخالفین سیاسی 25 سال دیگر توسط رژیم تازه انجام شود.

 

اشکال بحث این است که برخی فعالین سیاسی ما نمیبینند که مهم نیست زندان اوین را امروز که میگرداند، و اگر ما از یهودیان یاد گرفته و جنایتکاران رژیم شاه را در این سالها در کشورهای دموکراتیک به دادگاه های جنایات علیه بشریت برده بودیم، جنایتکاران رژیم جمهوری اسلامی نیز عاقبت خود را میدیدند،  و همه آنهائی که جنایت علیه مخالفین سیاسی را جایز میشمارند نیز میدیدند که مردم ایران، نظیر یهودیان، در مورد حقوق بشر خود جدی هستند، و مهمتر آنکه، هر رژیمی که در آینده در ایران به سر کار آید، بدینگونه مأمورینش از قبل، حساب کار خود را میکننند.  همانگونه که یک سرباز دولت آلمان امروز آگاه است که نمیتواند فردا به دادگاه برود و بگوید که جنایت علیه بشریت کرده، و عذرش این باشد که از دستور پیروی میکرده است.

 

اما به عوض، بسیاری از فعالین سابق جنبش سیاسی ایران، که خود از قربانیان جنایات رژیم شاه در گذشته بوده اند، و بسیاری از این مأمورین ساواک را حتی در شکنجه گاه های رژیم شاه در اوین و دیگر زندانها دیده و میشناسند، امروز بخاطر اتحاد با سلطنت طلبان، در باره این جنایتکاران خاموش هستند،  و همه این سالها در پی دستگیر کردن آنها که در رژیم شاه مرتکب جنایت شده اند نبوده اند، و برای رسیدگی به جنایات ساواک در دادگاه های جنایات علیه بشریت، اقدامی نکرده اند، در صورتیکه در اروپا و آمریکا، امکان چنین کاری بوده است، همانگونه که یهودیان سالهاست از این امکانات استفاده کرده و به جنایات مأمورین نازی رسیدگی کرده اند.

 

تا زمانیکه فعالین سیاسی ما چنین نکنند، رژیم دیگری فردا در ایران به سر کار میاید،  و دوباره شکنجه و جنایت میکند،  و مأمورینش هراسی نخواهند داشت، چون فکر میکنند بعد از سقوط رژیمشان،  کسی به جنایات آنها علیه بشریت رسیدگی نخواهد کرد، و تصور میکنند که میتوانند متحد اپوزیسیون رژیم بعدی شوند، و این وضع دوباره ادامه خواهد یافت.  در "رهبران و جنایات مأمورین" (3)  ذکر شد که مأمورین این جنایتکاران، کسانی نظیر این قلم را مورد حمله شخصی قرار میدهند تا که نظری که خواهان رسیدگی به جنایات آنها در رژیم شاه است، میان فعالین حقوق بشر ایران تقویت نشود.

 

اینان با ایجاد وحشت و سانسور و تهدید مخالفین، خود را حالا طرفدار حقوق بشر نشان میدهند، در صورتیکه هدفشان بازگرداندن سلطنت به ایران با کمک آمریکا و نیز با استفاده از بخشی از جنبش سیاسی ایران است، وگرنه اگر درباره حقوق بشر جدی بودند، شعبان بی مخ را نماینده خود نمیکردند،  بلکه وی را به دادگاه رسیدگی جنایات علیه بشریت روانه میکردند، تا که امثال الله کرم های جمهوری اسلامی نیز امروز، حساب کار خود را بکنند.  با اینحال باید گفت که این ها مردم ایران را خیلی دستکم گرفته اند. در پایان لازم به یادآوری است آنهایی که می خواهند پس از برقراری دموکراسی در ایران از بازتولید دیکتاتوری (4) جلوگیری کنند، لازم است که از یهودیان یاد بگیرند که هنوز پس از بیش از 80 سال، درس های هولوکاست را همچنان مورد توجه قرار می دهند (5).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

دهم بهمن ماه 1383
January 29,
2005

 

پانویس:

 

1. خاطرات آن فرانک

http://www.annefrank.com

 

2. درباره ساواک

https://fas.org/irp/world/iran/mois-loc.pdf

 

3. رهبران پادشاهی خواهان و مجاهدین و جنایات مأمورین
http://www.ghandchi.com/333-Leaders.htm
Leaders and Agents' Atrocities
http://www.ghandchi.com/333-LeadersEng.htm

 

4. بعد از دموکراسی، چگونه از بازتولید استبداد در ایران جلوگیری کنیم
http://www.ghandchi.com/2191-regeneration-of-a-tyranny.htm
After Democracy, How to Prevent Regeneration of a Tyranny in Iran
http://www.ghandchi.com/2191-regeneration-of-a-tyranny-english.htm

 

5. Video Clip: Feb 20,1939: 20,000 Americans rallied to celebrate the rise of Nazism in New York's Madison Square Garden
https://www.facebook.com/eyaghoubian/videos/10156864712999336

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH