Sam Ghandchiسام قندچي  رهبران پادشاهی خواهان و مجاهدین و جنایات مأمورین

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/333-Leaders.htm

Leaders and Agents' Atrocities

http://www.ghandchi.com/333-LeadersEng.htm

بعدالتحریر بیست و یکم جولای 2017: نوشته زیر 13 سال پیش درباره مأموران سلطنت طلبان و سازمان مجاهدین خلق نوشته شده، که در اینترنت با ایجاد رعب و وحشت و زدن برچسب هایی نظیر عامل جمهوری اسلامی به مخالفان، می خواهند از نقد شاهزاده رضا پهلوی و سازمان مجاهدین خلق در اینترنت، ممانعت به عمل آورند.

 

deception-island

 

این موضوع تازه ای نیست که مأموران امنیتی رژیمی،  نظیر ساواک رژیم شاه یا وواک جمهوری اسلامی، در سیاهچالها، مخالفین را شکنجه و اعدام کنند، و رهبران کشور در مصاحبه های مطبوعاتی خود، با لبخند از بی اطلاعی خود از چنین وقایعی سخن گویند. همچنین این هم موضوع تازه ای نیست که دولت هائی نظیر دولت بوش،  از دموکراسی و آزادی سخن گویند اما جنایات ارتش در عراق را، با تأیید ضمنی مقامات بالا، انجام دهند، نظیر دوران جنگ ویتنام. جنایت هولناک اسلامگرایان در گردن زدن نیک برگ آمریکائی،  و مصاحبه های مطبوعاتی آیت الله ها، رهبران مذهبی حامی اسلامگرایان، و دولت های طرفدار اسلامگرایان،  از جمله جمهوری اسلامی ایران، بدون احساس مسولیت آنان در باره چنین جنایاتی نیز، چیز تازه ای نیست،  و چه قبل و چه بعد از 11 سپتامبر شاهد آن بوده ایم، و همه فتوای قتل سلمان رشدی توسط آیت الله خمینی را به یاد داریم.  و همه اینگونه جنایایت را پیش از اسلامگرائی، فاشیسم و یا کمونیسم، چه قبل وچه بعد از تسویه های زمان استالین، به دنیا عرضه کرده اند. رهبران اپوزیسیون خارج از قدرت نیز، نظیر سلطنت طلبان ایران و رهبران مجاهدین خلق،  مأمورین خود را به محافل گوناگون میفرستند،  و هر حمله *شخصی* به رهبران و نیروهای سیاسی مخالف خود را،  از طریق آن مأمورین انجام میدهند؛ وقتی خود نظیر گذشته، در مصاحبه های مطبوعاتی با خبرنگاران لبخند میزنند، و از چنین رفتاری در رابطه با نیروهای دموکراسی طلب، اظهار بی اطلاعی میکنند، البته تفاوت سلطنت رسمی و غیر رسمی ایران هم چیز تازه ای نیست.

 

آنچه تازه است این است که در زمانی که اینترنت امکان آنرا بوجود آورده است،  که رهبران جریانات سیاسی در مقابل مردم مستقیمأ جوابگو باشند. بارها در گذشته به رضا پهلوی و دیگر رهبران سلطنت طلب، و نیز به رجوی ها و رهبران دیگر مجاهدین، خاطر نشان شد که از امکان نام مستعار در شبکه اینترنت، برای گسیل مأموران خود،  و حمله به نیروهای دموکراسی خواه ایران، استفاده نکنند، و به عوض نظیر نیروهای دموکراسی خواه، از امکانات اینترنت برای جوابگوئی مستقیم به مردم استفاده کنند. ولی در عمل باز در حرف، رضا پهلوی و مجاهدین از اعمال مأمورین خود اظهار بی اطلاعی میکنند، در صورتیکه جریانات وابسته به آنها که کارشان حمله به شخصیتهای جنبش دموکراسی خواهی ایران است، به روش های دوران شاه و ساواک ادامه میدهند.

 

مأمورین رضا پهلوی و مجاهدین به تالارهای بحث مستقل میایند،  و با نام مستعار به رهبران نیروهای دموکراسی خواه فحش های رکیک میدهند، تا آنها را وادار به سکوت کنند یا واکنش متقابل کنند و از اعتبار آنان بکاهند، زمانیکه رضا پهلوی و مریم رجوی خیلی مودب و زیبا، در مصاحبه های از پیش تعیین شده، مشغول روابط عمومی هستند. در واقع این مأمورین از مودب بودن و آزاد بودن تالارهای مستقل سو استفاده کرده،  و با استفاده از امکان نام های مستعار در اینترنت،  رهبران جنبش را که با نام واقعی در آن مکانها،  نظرات سیاسی خود را طرح میکنند،  هدف قرار داده و بحث های سیاسی را منحرف میکنند، و نطیر شعبان بی مخ کسانی را که از قبل هدف قرار داده اند، تحت ظاهر دعوای *شخصی* مورد حمله فرار میدهند. رهبران این جریانات شرکت نمیکنند، که پاسخگو باشند،  و در عوض خیلی تمیز و زیبا،  در مصاحبه با فاکس نیوز حرف میزنند، و مأمورانشان نظیر ساواک زمان شاه، برایشان دیگران را مورد ضرب و شتم قرار میدهند. ترجیح میدهم که خود رضا پهلوی و مریم رجوی بیایند، و همان فحش های مأمورینشان را بدهند.  ظاهر مودب رهبران سیاسی چه سودی دارد،  وقتی مأمورینشان در خفا،  مخالفین را مورد حمله *شخصی*  قرار میدهند  اینگونه حملات در خفا، به شکنجه و قتل های زمان شاه و جمهوری اسلامی انجامید، و چه بسیار که نابود شدند.

 

شخصاً چندین بار مشخص کرده ام  که این افراد مأمورین جمهوری اسلامی نیستند که خود را طرفدار سلطنت یا مجاهدین نشان داده،  و به این اعمال دست میزنند،  و مستقیمأ از جریانات سلطنت طلب و مجاهدین هستند.

 

در همه این جمع ها،  بایستی حملات مأمورین رضا پهلوی و مریم رجوی را،  با پاسخ مشابه به رضا پهلوی و مریم رجوی انجام داد،  و نه پاسخ به نام های مستعار بی معنی. در نتیجه پاسخ مشابه در* دفاع از خود*،  حق شرکت کنندگان است، تا به روزی نرسیم که دوباره اینها با گلوله بما حمله کنند، و مجبور شویم دفاع از خود را، در مقابل گلوله آنها، انجام دهیم. از دفاع از خود در تالارهای بحث کسی نمرده است. چرا رضا پهلوی و مریم رجوی از شرکت در این جمع ها میترسند؟ اگر از فحش میترسند که مأمورین آنها صد برابرش را با سو استفاده از آزادی در این جمع ها به دیگران داده اند.  اینترنت امکان شفافیت را برای همه نیروهای سیاسی فراهم کرده است. نامطبوع ترین رهبرانی که حاضر باشند در تالارهای بحث آزاد شرکت کنند را،  به متخصصین روابط عمومی،  نظیر رضا پهلوی که  زیبا در تلویزیون هستند، ترجیح میدهم. تالارهای بحث خود سلطنت طلبان و مجاهدین خالی است. مردم به محافل آزاد مستقیم در اینترنت میروند،  و هجوم مأموران سلطنت طلب و مجاهدین به این تالارها، برای حمله شخصی به شخصیت های جنبش دموکراسی خواهی است،  حمله به آنهائی که مستقیمأ به مردم پاسخ میگویند، و این هم نشانه دیگری است که خود سلطنت طلبان و مجاهدین هم فهمیده اند که مردم ایران با سلطنت و مجاهدین مخالفند.

 

اگر آمریکا بخواهد نظیر 28 مرداد این نیروها را در ایران به قدرت برساند، فقط بایستی که سلطنت طلبان و مجاهدین بزرگترین بدهی آمریکا هستند. افسانه سلطنت دموکراتیک برای ایران فقط یک رویا نیست، بلکه یک کابوس وحشتناک است. جنبش دموکراسی خواهی ایران دیگر نظیر سالهای 1329 تا 1332 و 1357 تا 1360 نبایستی اجازه دهد که شعبان بی مخ ها و الله کرم ها از انسانیت و مودب بودن ما استفاده کنند،  و، با سو استفاده از آزادی، آزادی را نابود کنند. برای نیروهای دموکرات،  در صبحگاه بعد از سقوط رژیم جمهوری اسلامی، مهمترین کار برقراری دموکراسی *نیست*، بلکه نظیر دوران مصدق و سال اول پس از انقلاب 1357، * حفاظت* از دموکراسی در برابر شعبان بی مخ ها و الله کرم هاست، که ضامن بقای دموکراسی خواهد بود.

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com

سی و یکم اردیبهشت 1383

May 19, 2004

 

مطالب مرتبط

 شاهزاده رضا پهلوی، شما باید رسماً برای خدعه امروز از مردم ایران عذرخواهی کنید
http://www.ghandchi.com/1378-reza-pahlavi.htm

Prince Reza Pahlavi, you Must Officially Apologize to Iranian People for Today's Deception
http://www.ghandchi.com/1378-reza-pahlavi-english.htm

 

شاهزاده رضا پهلوی
http://goo.gl/PRXcPL

Prince Reza Pahlavi
http://goo.gl/msxb5B 

سازمان مجاهدین خلق
http://goo.gl/5j6W2R
Mojahedin Khalgh Organization, MKO, MEK, PMOI
http://goo.gl/rjxH1i 
 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH