Sam Ghandchiسام قندچي فرومایگانی در صدای آمریکا که باعث شدند همسرم یک دستش را از دست داد

 سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1486-voa-ignoble.htm

The Ignoble at VOA Who Caused my Wife to Lose a Hand

http://www.ghandchi.com/1486-voa-ignoble-english.htm

مطالب مرتبط: http://goo.gl/efYWYg    https://goo.gl/YYQdpz

 

voa

 

این روزها مدیران بخش فارسی صدای آمریکا دوباره یادشان آمده که در ایران نقض حقوق بشر وجود دارد اما فراموش کرده اند که وقتی دستور سکوت درباره ایران داشتند چگونه با زندگی این قلم بازی کردند و به رغم آنکه ژورنالیستی توانا بودم، هشت بار تقاضایم را برای استخدام رسمی، طی هشت سال کار قراردادیِ شش روز در هفته در صدای آمریکا، رد کردند، تا از حمایت قانون استخدامی برای حقوق بازنشستگی و بیکاری برخوردار نشوم، و وقتی کشتیبان را سیاستی دگر آمد، به راحتی قرارداد کارم تمدید نشد، و گناهم پای بندی به منشور صدای آمریکا بود. و به دلیل نداشتن بیمه درمانی، همسرم که آرتروزیت روماتویید دارد، بالاخره دست راست خود را از دست داد.  فقط جمهوری اسلامی نیست که جنایت می کند، در همین دموکراسی آمریکا، نگارنده این سطور، در این سالها، قربانی رفتار فرومایگانی در مدیریت صدای آمریکا شدم که حتی سعی نکردند جبران مافات کنند. برای مطالعه بحثهای اینجانب درباره تجربه صدای آمریکا، می توانید به لینکهای پانویس مراجعه کنید (1).

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com

چهاردهم تیر ماه 1396
July 5, 2017

پانویس
:

 

1. صدای آمریکا

http://goo.gl/efYWYg

VOA

https://goo.gl/YYQdpz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH