Sam Ghandchiسام قندچي تکرار: بازهم تا فرصتی دیگر و برای رفع هرگونه سوء تفاهم
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2520-tekraar.htm

 

taa-forsati-digar

 

دوستان عزیز،

 

آنچه در این رابطه لازم به گفتن بوده را بارها نوشته ام (1). نگارش این یادداشت فقط به این دلیل است که اگر مطلبی منتشر نکنم باعث سوء تفاهم نشود که به خبرهای بسیار مهم حاضر در فضای ایران، و یا به آنچه شما دوستان در این وضعیت انجام می دهید، بی اعتنا هستم. با آرزوی بهترینها.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

شانزدهم اسفند ماه 1397
March 7, 2019

 

پانویس:

 

1. تا فرصتی دیگر: پیه زیادی رو به پاشنه می مالند اما به قول آن آقا، برای پروژه ای مثل ایرانسکوپ کسی از این پولها نمیده
http://www.ghandchi.com/2494-taa-baad.htm
 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

 

SEARCH