Sam Ghandchiسام قندچي وضعیت سهیل عربی بهترین اثبات اینکه کوکلاکس کلان اسلامی 40 سال است بر ایران حکومت می کند

سام قندچی 

http://www.ghandchi.com/2068-soheil-arabi.htm

بعدالتحریر 29 ماه مه 2018: فایل صوتی #سهیل_عربی زندانی مبارز #آنارشیست از زندان تهران بزرگ 8 خرداد 97 که 1 ماه است که همچنان در #اعتصاب#غذا است

https://asranarshism.com/1397/03/09/anarchist-98

مطلب مرتبط

گریه خانم فرنگیس مظلومی برای پسر قهرمانش سهیل عربی
http://www.ghandchi.com/2072-soheil-arabi.htm

 

soheil-arabi
 

روز گذشته خانم فرنگیس مظلومی مادر آقای سهیل عربی پیام صوتی زیر را پس از بازگشت از زندان فشافویه منتشر کرده که شدیداً نگران کننده است (1). درباره رفتار رژیم ضدجمهوریت اسلامی با آقای سهیل عربی بسیار بحث شده است (2). آنچه می توان به وضوح اضافه کرد اینکه پرونده سهیل عربی بهترین اثبات این حقیقت است که ایران 40 سال است تحت حاکمیت کوکلاکس کلان اسلامی قرار دارد (3). اگر بخواهیم عبارات مارتین لوترکینگ را به کار ببریم باید بگوییم رؤیای ما برای ایران این است که انسانها بر مبنای رنگ اندیشه و مذهبشان مورد قضاوت قرار نگیرند و با عناوینی نظیر سب النبی یعنی توهین به پیامبر، حکم اعدام و زندان نگیرند و شکنجه نشوند. حدود دوسال پیش بیانیه ای که خواستار پایان دادن به حاکمیت کوکلاکس کلان اسلامی در ایران بود منتشر شد اما متأسفانه دیدن شمار اندک تعداد امضاهای زیر آن بیانیه (4)، نشان می دهد که چقدر پس از 40 سال حاکمیت کوکلاکس کلان اسلامی بر ایران، هنوز آگاهی به نیاز برای برخاستن فکری در برابر آن، نازل است و همچنان جو فکری را در اپوزیسیون ایران جریانات واپسگرا کنترل می کنند. سهیل عربی ها جان خود را در راه مقابله با کوکلاکس کلان اسلامی گذاشته اند. خانمهایی که در برابر کوکلاکس کلان اسلامی برای آزادی پوشش ایستاده اند نیز به همین شکل این حاکمیت را به چالش می کشند (5). یا وکیلی نظیر دکتر هدایت الله متین دفتری که 40 سال است از حقوق بهاییان ایران دفاع می کند همین معضل ایران ما را نشان می دهد (6). شب گذشته به همت خانم هنگامه شهیدی توفان توییتری تحت عنوان #گزارش_مدیریت۹ساله آیت الله صادق لاریجانی بعنوان رییس قوه قضاییه رژیم اسلامی، برگزار شد که دیدنی است (7). همانطور که سه هفته پیش در بحثی با خانم هنگامه شهیدی مطرح شد (8)، مشکل این است که اصلاح طلبان ایران هنوز طرفدار حکومت مذهبی هستند و شخصیتهای کوکلاکس کلان اسلامی نظیر حجت الاسلام صادق خلخالی و حجت الاسلام هادی غفاری که اصلاح طلب بودند، نه تنها اندیشه و رفتار خود را تغییر ندادند، بلکه حجت الاسلام هادی غفاریِ اصلاح طلب رسماً در دوران حکومت اصلاح طلب سید محمد خاتمی برای قتل سلمان رشدی پول جمع آوری می کرد. مگر از این آشکارتر هم می شود که کوکلاکس کلانِ اسلامی یعنی شخصیتهایی با اینگونه دیدگاه های تغییر نیافته، در قدرت باشند و انتظار اصلاحات در جامعه داشت. واقعیت اینکه در ایران، کوکلاکس کلان اسلامی 40 سال است که در قدرت است و رفرم هم نشده است (9) و برنامه آنها به روشنی عقب بردن فرهنگ جامعه ایران به پیش از مشروطه بوده و هست و این حقیقت را بویژه حجاب اجباری زنان به وضوح نشان می دهد و کافی است خانمی حجابش را در خیابان بردارد تا برایش ثابت شود که کوکلاکس کلان اسلامی در ایران در قدرت است آنهم در ایرانی که پیش از انقلاب اسلامی برای بیش از نیم قرن در کشور اکثریت زنان بی حجاب بوده اند (10). راه حل همان کاری است که در خیزش دی ماه 96 مردم در خیابانها فریاد میزدند یعنی پایان دادن به حاکمیت کوکلاکس کلان اسلامی و برقراری حکومت سکولار و دموکراتیک در ایران (11). کالبدشکافی قدرت نظیر کالبدشکافی بدن انسان، دیگر امروز متدی علمی است که می توان برای تحلیل از اصلاح طلبان در رژیم کوکلاکس کلان اسلامی نیز به کار برد و بهتر است خودمان را گول نزنیم (12). اصلاح طلبی بیراهه ای است که 40 سال است تجربه کرده ایم و به جایی نمیرسد. دو دوره دولت رفسنجانی، دو دوره دولت خاتمی، و اکنون هم 5 سال دولت روحانی ثابت می کند که بیشترِ وقت، جمهوری اسلامی در دست اصلاح طلبان بوده و حاکمیت کوکلاکس کلان اسلامی ادامه داشته و دارد (13). چپ ایران در این کن فیکونِ مارکسیستیِ انقلابِ 57 (14) نه تنها مسؤلیت دارد بلکه همچنان نیز رهبران فکری چپ ایران، هم در داخل کشور و هم در خارج کشور در تداوم این فاجعه بازگشت به فرهنگ جامعه پیش مدرن در ایران، مسؤل هستند (15)؛ جریاناتی که در این 40 سال در قالب اندیشه های فرامدرنیسم یا پسامدرنیسم ادامه حیات دادند (16). اندیشه مارکسیستی در این مورد مقصر است (17) و باید به اعتیاد روشنفکران ایران به کمونیسم پایان داد (18). متأسفم که بگویم قهرمانانی نظیر سهیل عربی و دیگر دوستان به رغم همه فداکاری هایشان تا زمانی که در آنارشیسم و مارکسیسم دنبال راه حل این فاجعه می گردند به نتیجه نخواهند رسید و در همان محدوده فکری انقلاب 57 درجا خواهند زد (19). برخی دوستان چپ سابق هم که به این نظرات رسیده اند دو هزار خط می نویسند و روراست نمی گویند که این جریانات مارکسیستی ما را به این روز انداخته است و مانند اسلامگرایانی هستند که به پوچی اسلامگرایی پی برده اما خاموشند و به حرف زدن نظیر اصلاح طلبان ادامه می دهند، این دوستان گویی بمثابه اصلاح طلبان چپ حرف می زنند هنگامیکه می دانیم کل برنامه چپ و کمونیستی، ما را به این روز انداخته وقتی اساساً رهبری 90 درصد اپوزیسیون دموکراتیک دست چپ بوده و هست (20). همین حالا هم امثال آقای مسعود بهنودها را در شبکه بین المللی بی بی سی می بینیم که همه این سالها از امکانات رسانه ای که در دست داشته اند برای اشاعه افکار عقب مانده حزب توده استفاده کرده اند و ملت ایران را صد سال پس از انقلاب مشروطه و مدرنیسم، با نظرات غلط نسبیت فرهنگی و راه رشد غیرسرمایه داری به این روز انداخته اند که اسیر رژیم کوکلاکس کلان اسلامی شویم (21)، و پس از 40 سال خراب کردن ایران، هنوز دست بر نمی دارند و بجای عذرخواهی از ملت، بعنوان نمایندگان تفکر مترقی در میان ایرانیان حرف میزنند؛ چه بگوییم که به قول ناصر خسرو "از ماست که بر ماست" (22). تکرار راه های اشتباه دو قرن گذشته ی کشورهای دیگر که به دیکتاتوری ختم شدند درد ما را دوا نمی کند (23) همانطور که تکرار اشتباهات خودمان در ایران به نتیجه بهتری نخواهد رسید (24). رهبران انقلاب آمریکا در سال 1775 قول های بزرگی به مردم ندادند اما آنچه قول دادند را به آن رسیدند و پس از 240 سال همچنان حفظ کرده اند، در حالیکه رهبران مارکسیست یا اسلامی، قولهای بزرگ عدالت دادند ولی به عکس آن رسیدند (25). رهبری کردن مسؤلیت بزرگی است و کافی نیست که بطور احساسی چیزی را نپسندیم یا تصورش خوشآیند جلوه کند و فکر کنیم راهی که به مردم نشان می دهیم به نتیجه ای که اعلام می کنیم، خواهد رسید (26). یادمان نرود که بارها در تاریخ، آنارشیستها توسط جریانات استبدادی تشویق شدند تا به قدرت موجود ضربه زنند تا امثال هیتلر از فرصت استفاده کنند و به قدرت برسند (27). همچنین توجه کنیم که جنبش بازگشت به مارکس هرچند در واکنش به معضلات مهمی بویژه در عرصه عدالت اجتماعی در قرن بیست و یکم مطرح می شود اما راهکار را در برنامه های شکست خورده گذشته می بیند که استبداد را برای بشریت، به ارمغان آورد (28) و این جریان می تواند حرکت خطرناکی را برای انقلاب 21 ایران (29)، رقم بزند همانطور که جنبش اسلامی در انقلاب 57 به ایران و ایرانی لطمه بزرگی وارد آورد که 40 سال است داریم چوبش را می خوریم (30).  و وقت آن است با آنها که در قرن بیست و یکم به آینده نظر دارند همراه شویم (31).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

هشتم خرداد ماه 1397
May 29
, 2018

 

پانویس:

 

1. ابراز نگرانی خانم فرنگیس مظلوم مادر زندانى سیاسى سهیل عربى از وضعیت فرزندش در زندان تهران بزرگ( پیام صوتى)
http://www.radiofarhang.nu/archive/16698.htm

فرنگیس مظلوم مادر #سهیل_عربی از آخرین خبر نگران کننده در باره فرزندش می گوید
https://asranarshism.com/1397/03/08/anarchist-97

 

2. درباره سهیل عربی

https://goo.gl/xZnsvw

 

3. #کوکلاکس_کلان_اسلامی
http://ghandchi.com/islamic-kkk.htm

 

4. بیانیهء جدایی کامل حکومت و مذهب در ایران
http://isdmovement.com/Ghandchi-Bayanieh.htm

 

5. درک عمق فاجعه تحمیل حجاب توسط کوکلاکس کلان اسلامی و ماجرای زهرا خانم چراغی
http://www.ghandchi.com/2051-hejaabe-ejbaari.htm

شعر آخوندی بر صفحه گرامافون در واکنش به برداشتن حجاب قمر ملوک وزیری: روی بپوش ای قمرِ
http://www.ghandchi.com/2040-qamar-ol-moluk-vaziri.htm 

 

6. ننگ بر رژیم بهایی کٌش که حقوقدانی همچون دکتر هدایت الله متین دفتری جزء تبعیدیانش است
http://www.ghandchi.com/2058-hedayat-matin-daftari.htm

 

7. #گزارش_مدیریت۹ساله

 

8. خانم دکتر شهیدی مشکل اصلاح طلبان این است که هنوز طرفدار حکومت مذهبی هستند
http://www.ghandchi.com/2037-hengameh-shahidi.htm

 

9. اصل تفاوت رژیم اسلامی 57 و دولت مغولها در ایران
http://www.ghandchi.com/2039-iri-kukluxklan.htm

 

10. حجاب، حزب الله، کوکلاکس کلان و سياست جداسازی
http://www.ghandchi.com/1941-zanan-kkk.htm

 

11. آیا جنبشی که در دی ماه 96 شروع شد می تواند رژیم را در ایران تغییر دهد
http://www.ghandchi.com/2059-jonbeshe96-taghiire-regime.htm

 

12. گالبریت، آناتومی قدرت، و دموکراسی در ایران - ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/2062-Galbraith.htm
Galbraith, Anatomy of Power, and Democracy in Iran- Second Edition
http://www.ghandchi.com/2062-GalbraithEng.htm

 

13. حاشیه ای بر شکاف اپوزیسیون بین اصلاح طلبی و سکولار دموکراسی پس از خیزش 96
http://www.ghandchi.com/2066-shekaaf-dar-opposition.htm

 

14. کن فیکون مارکسیستیِ ایران
https://drive.google.com/file/d/0BzL280jIylYBODc4N1lnRzNDcU0/view  
http://isdmovement.com/2017/0417/040717/040717.Sam-Ghandchi-Marxists-Armageddon.htm  
http://www.ghandchi.com/1303-kon-faya-kun.htm

 

15. چند کلمه بی رودبایستی با کینگمیکرهای اپوزیسیون و داستان راه رشد غیرسرمایه داری
http://www.ghandchi.com/2057-chand-kalameh-bi-roodarbayesti.htm

 

16. پسامدرنیسم یا پست مدرنیسم شکل دهنده اسلامگرائی
http://www.ghandchi.com/304-Postmodernism.htm
Postmodernism Shaping Islamism
http://www.ghandchi.com/304-PostmodernismEng.htm

 

17.  اندیشه مارکسیستی و مونیسم -یکتاگرائی - ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/2055-Marxism.htm
Marxist Thought & Monism - Second Edition
http://www.ghandchi.com/2055-MarxismEng.htm

 

18. کمونیسم افیون روشنفکران ایران-ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/616-CommunismOpiate.htm

 

19. تشکیلات، آنارشیسم، و ایجاد دولت آلترناتیو
http://www.ghandchi.com/2047-tashkilaat-anarchism.htm

 

20. چند کلمه ای با برخی دوستان ملقب به *چپی سابق* پیش از آنکه اجل فرصت از ما برباید
http://www.ghandchi.com/2041-chapie-saabegh.htm

 

21. چند کلمه بی رودبایستی با کینگمیکرهای اپوزیسیون و داستان راه رشد غیرسرمایه داری
http://www.ghandchi.com/2057-chand-kalameh-bi-roodarbayesti.htm

 

22. ناصر خسرو: از ماست که بر ماست

http://iona.ghandchi.com/CryingEagle.jpg

 

23. بازهم درباره اشتباه بزرگ مارکس و آنارشیستها
http://www.ghandchi.com/2036-marx-anarchists-error.htm

 

24. ایران آینده نگر: آینده نگری در برابر تروریسم (کتاب الکترونیک، ویرایش سوم)
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIran.htm
Futurist Iran
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIranEng.htm  
   

25. مارکسيسم و آينده نگری
http://www.ghandchi.com/793-marxism-futurism.htm
Marxism and Futurism
http://www.ghandchi.com/793-marxism-futurism-eng.htm

 

26. آینده نگری، آنارشیسم و سکولار دموکراسی
http://www.ghandchi.com/1887-ayandehnegari-anarchism.htm

 

27. Edward Delman: Understanding Hitler’s Anti-Semitism
https://www.facebook.com/alisajjadidc/posts/10207566429900251?pnref=story  

 

28. چرایی بازگشت مارکس
http://www.ghandchi.com/2032-marx.htm
Why a Marx Comeback
http://www.ghandchi.com/2032-marx-english.htm

 

29. انقلاب 21 ایران

https://goo.gl/w5rMvF

 

30. آینده نگری و انقلاب 57
http://www.ghandchi.com/355-Iran1357.htm
Futurism and Iran's 1979 Revolution
http://www.ghandchi.com/355-Iran1357Eng.htm

 

 

31. سایت تدارک پلاتفرم حزبی آینده نگر

https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

 

 

SEARCH