Sam Ghandchiسام قندچي ننگ بر رژیم بهایی کٌش که حقوقدانی همچون دکتر هدایت الله متین دفتری جزء تبعیدیانش است
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2058-hedayat-matin-daftari.htm

 

hedayat-matin-daftari

 

ساعتی پیش به سخنان دکتر هدایت اله متین دفتری در مورد رفتار رژیم اسلامیِ ضدجمهوریت ایران با بهاییان گوش می کردم (1)، که دوست عزیز آقای مهدی خانباباتهرانی (2) در فیسبوک درج کرده بود. در مورد تبعیضات علیه بهاییان در ایران پیشتر بسیار نوشته و همواره نقض حقوق بشر بهاییان و دیانت بهایی را توسط رژیم اسلامیِ ضدجمهوریت ایران، محکوم کرده ام (3). اما وقتی به سخنان دکتر هدایت متین دفتری گوش می کردم با خود می گفتم چه حقوقدانان برجسته ای نظیر ایشان داشته و داریم که مردم ایران نتوانستند از دانش آنها بهره مند شوند و همه عمر خود را به دلیل این رژیم در تبعید گذرانده اند. دکتر هدایت الله متین دفتری نه تنها حقوقدانی برجسته هستند بلکه در سال 1360 که کشتار اپوزیسیون بعد از انقلاب شروع شد و به تبعید رفتند انسانیت خود را هم نشان دادند و هرچه از دستشان بر می آمد برای کمک به آنهایی که مجبور به جلای وطن شده بودند، انجام دادند. با سپاس از زحمات بیش از نیم قرن ایشان برای مردم ایران و اپوزیسیون و آرزوی سلامتی و بقای عمر برای دکتر هدایت متین دفتری و دوست عزیز آقای مهدی خانباباتهرانی.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

سی ام اردیبهشت ماه 1397
May 20, 2018

 

پانویس:

 

1. یوتیوب: در حديث ديگران (۲) - متين دفتری

https://www.youtube.com/watch?v=Uc4uQRtREVU

 

2. آشنایی ام با مهدی خانبابا تهرانی - ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/1146-mehdi-khanbaba-tehrani.htm
 

3. سپاس از دوستان بهایی
http://www.ghandchi.com/1660-doostaane-bahai.htm
 


 


 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH