Sam Ghandchiسام قندچي شعر آخوندی بر صفحه گرامافون در واکنش به برداشتن حجاب قمر ملوک وزیری: روی بپوش ای قمرِ
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2040-qamar-ol-moluk-vaziri.htm

 

qamar-ol-moluk-vaziri

 

چند ساعت پیش در مقاله ای تحت عنوان "اصل تفاوت رژیم اسلامی 57 و دولت مغولها در ایران" (1) توضیح داده شد که چگونه کوکلاکس کلان اسلامی در 40 سال گذشته تلاش کرده که ایران را به عقب برگرداند و در واقع فتوای حجاب اجباری آیت الله خمینی در اسفندماه 1357، این حرکت کوکلاکس کلان اسلامی را در ایرانِ تحت حاکمیت رژیم اسلامی، رقم زد (2)، و این حرکت واپسگرا همه این سالها توسط حزب اللهی ها با اسید پاشی و تیغ کشیدن بر لبان زنانی که آرایش می کردند از یکسو، و تقلیل حملات وقتی جامعه تسلیم آنها می شد از سوی دیگر، ادامه یافت و همچنان امروز قوانین *جیم کرو* رژیم اسلامی علیه بی حجابی توسط گشت ارشاد و جریانات امربه معروف و نهی از منکر و امثالهم، بر زنان ایران تحمیل می شود (3). اما همانطور که پیشتر ذکر شد این جریان کوکلاکس کلان اسلامی از اول بخشی از این جنبش اسلامی به رهبری آیت الله خمینی بود، جنبشی که نقطه عطف آن 15 خرداد 1342 بود و در انقلاب 57 به پیروزی رسید (4). ولی لازم به تذکر است که جریان کوکلاکس کلان اسلامی حتی پیش از آن تاریخ، از همان نخستین روزهایی که پس از انقلاب مشروطیت، زنان حجاب کنار میزدند، آغاز شد و البته می دانیم که قبل از مشروطیت وقتی زنانی نظیر طاهره قرةالعین به رغم اجتهاد در اسلام، حجاب کنار زدند با چه واکنشی از سوی جامعه روحانیت ایران روبرو شدند و در این راه جان باختند. اما حتی وقتی جامعه مدرن در دوران رضا شاه پا می گیرد و زنان حجاب به کنار می زنند و دولت رضا شاه نیز کشف حجاب اعلام می کند، روحانیت این بار از وسائلی که خود جامعه مدرن ساخته بود علیه بدحجابی استفاده می کند که این هم باز یادآور کوکلاکس کلان است که از وسائل جامعه مدرن برای عقب راندن جامعه به تبعیضهای جامعه کهن، بهره می برد. از پدر مرحوم خود به یاد دارم که می گفت همان زمانی که قمرملوک وزیری حجاب را در برنامه هنری خود کنار می زند و بقیه داستان حملات آخوندها به خانم قمرملوک وزیری را می دانیم، آخوندی میرود و عباراتی را با تغییر در شعر معروف سعدی که تحت عنوان "روی بپوش ای قمر خانگی، تا نکشد عقل به دیوانگی" است، بر روی صفحه گرامافون می خواند و در تهران آنروز این صفحه گرامافون را دارو دسته های عامل جامعه روحانیت، در کوچه و بازار پخش می کنند. شاید این یکی از اولین اقدامات کوکلاکس کلان اسلامی در استفاده از تکنولوژی های جامعه مدرن برای سرکوب فرهنگ مدرن در ایران بوده است. البته مطمئن نیستم و به یادم نیست اما گویا یکی از تغییراتی را که در شعر سعدی می دهد تغییر لغت "خانگی" به "سالکی" برای توهین به خانم قمر ملوک وزیری خواننده شجاع و بزرگ تاریخ ایران بوده است (5).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و سوم اردیبهشت ماه 1397
May 13, 2018

 

پانویس:

 

1. اصل تفاوت رژیم اسلامی 57 و دولت مغولها در ایران
http://www.ghandchi.com/2039-iri-kukluxklan.htm

 

2. حجاب، حزب الله، کوکلاکس کلان و سياست جداسازی
http://www.ghandchi.com/1941-zanan-kkk.htm 
http://isdmovement.com/2018/0418/042718/042718-Sam-Ghandchi-Hezb0llah-and-KKK.htm

 

3. شاپرک شجری زاده قربانی تازه قوانین *جیم کرو* که زنان ایران را هدف گرفته است
http://www.ghandchi.com/2038-zanaan-jim-crow.htm

 

4. درباره روز پانزده خرداد 1342
http://www.ghandchi.com/1855-noghte-atf.htm

 

5. سعدی: "روی بپوش ای قمر خانگی، تا نکشد عقل به دیوانگی/بلعجبی‌های خیالت ببست، چشم خردمندی و فرزانگی/با تو بباشم به کدام آبروی، یا بگریزم به چه مردانگی/با تو برآمیختنم آرزوست، وز همه کس وحشت و بیگانگی/پرده برانداز شبی شمع وار، تا همه سوزیم به پروانگی/یا ببرد خانه سعدی خیال، یا ببرد دوست به همخانگی"
"سعدی"
https://ganjoor.net/saadi/divan/ghazals/sh592

 

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH