Sam Ghandchiسام قندچي چند کلمه بی رودبایستی با کینگمیکرهای اپوزیسیون و داستان راه رشد غیرسرمایه داری
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2057-chand-kalameh-bi-roodarbayesti.htm

مطلب مرتبط: http://bit.ly/2ZZylTv

 

cafe-naderi

 

دوستانی که خودتان می دانید در این یادداشت کوتاه مخاطب هستید، دیگر 40 سال شد بس کنید. یکی از معدود کسانی هستم که می توانم این حرفها را بزنم و کسی نه می تواند به من انگ عامل امپریالیسم و غیره بزند، نه انگ هواداری از اقتدارگرایان رژیم. موضعم در مورد حمله خارجی و سلطنت و مجاهدین و همه این حرفها، روشن است. خودتان هم خوب می دانید که نه آقای رضا پهلوی اصلاً مطرح است و نه مجاهدین و نه حمله نظامی. نه بحث برجام است که یک عده دارند پتیشن جمع می کنند که اروپا از آن خارج شود و یک عده دیگر هم دارند از آن حمایت می کنند و آمریکا را برای خروج از برجام محکوم می کنند و صبح تا شب برای غزه پیام می دهند و منتظر پایان دولت ترامپ هستند که برجام برگردد. اینها همه بازی است و بنده و شما هم خوب می دانیم. حتی تحریم ها که کشور را فقیرتر خواهد کرد درست است اما دو سالی طول دارد و مسأله فوری نیست (1)، و تازه تحریمها را مرتب گردن عربستان سعودی و ترامپ نیاندازید و 40 سال جنگ جمهوری اسلامی را با مردم ایران توجیه نکنید؛ مردم را فریب ندهید وقتی تازگی هم قصه تازه ای به ایرانیان مقیم خارج می گویید که "آه از یکسو با این کارها عربستان دارد نان ما ایرانی ها را در ایران آجر می کند و از سوی دیگر با گران شدن قیمت بنزین در آمریکا بازهم ایرانیان وقتی در آمریکا هم زندگی می کنند دارند ضرر این طرح های امپریالیستی را می خورند؛" سود بردن عربستان و امارات از وضعیت اسفناک 40 سال گذشته ی ایران دلیل بر آن نیست که گویی جمهوری اسلامی دولتی مردمی بوده است. تا کی می خواهید ایرانیان را با این تحلیلهای کشکی، گمراه کنید. اصل قضیه این است که شما هنوز دنبال راه رشد غیرسرمایه داری هستید و فکر می کنید ایران در 40 سال گذشته در آن راه بوده و حتی فکر می کنید پوتین هم در آن راه است، نه اینکه طرفدار پوتین باشید یا طرفدار رهبران جمهوری اسلامی، اما طرفدار راه رشد غیرسرمایه داری هستید و گرچه روسیه و چین را بعنوان جای مطبوعی برای زندگی خود و خانواده تان نمی پسندید، اما فکر می کنید بنفع جهان است که آنها و نیز ایران ِجمهوری اسلامی، راه رشد غیرسرمایه داریِ مورد علاقه شما را ادامه دهند حتی وقتی همه این سالها از زندگی در ایران محروم شده اید. این آخرِ کار برای شماست. شوروی سقوط کرد، اروپای شرقی سقوط کرد، چین، مائوئیسم را کنار گذاشت اما دلتان خوش است که آنها راهشان به اصطلاح راه رشد غیرسرمایه داری است و تا موقعی که حزب کمونیست روسیه به آرزوی خود برسد و اتحاد شوروی را احیا کند، اقلا ادامه راه رشد غیرسرمایه داری به گونه پوتین برایتان غنیمت است. بحث هم تئوریک نیست، آنقدر که بحث تئوریک لازم بود همان 36 سال پیش مطرح شد (2) و شما خوب وقت داشتید درباره اش فکر کنید و کردید یعنی راه رشد غیرسرمایه داری را انتخاب کردید. چرا این یادداشت را می نویسم. می خواهم دیگر اصل بحث رو باشد. شما چه اسمتان اتحاد جمهوریخواهان باشد، چه چریکهای اکثریت، چه پشت "ایران امروز" قایم شوید و چه پشت "اخبار روز" (3)، چه هجا چه همتایانتان داخل کشور، شما دنبال ایجاد جامعه باز در ایران نیستید و همه حرفهایتان درباره خطر رضا پهلوی و مجاهدین و غیره بهانه است. این آقای تریتا پارسی را هم شما دارید عوض می کنید (4) چون دیگر انقدر بعنوان مبلّغ رژیم این نایاک حرف زد که آبرویی برایش نمانده وگرنه نایاک چه کاره بود، شماها همه این بساط حمایت از رفسنجانی و خاتمی و غیره را راه انداختید وگرنه این نایاک را محمد جواد ظریف درست نکرد که برخی ادعا می کنند. نایاک از اتحاد 5 تا گروه لابی ایست تشکیل شد و لابی گری آنها برای خواستهای ایرانی های مهاجر مقیم آمریکا بود و می خواستند در آمریکا به اینها اجحاف نشود که حق جوانان ایرانی تبار بود که از جمله بتوانند راحت در آمریکا کارِ دولتی بگیرند نه آنکه هر وقت برای کار دولتی تقاضای استخدام کنند به آنها بعنوان مشکوک نگاه شود چون ایرانی تبارند حتی وقتی در آمریکا متولد شده اند و شهروند آمریکایی هستند، و به همین علت هم آنها متحد شدند و نایاک را راه انداختند؛ اما خط سیاسی دنباله رویِ نایاک از رفسنجانی تا خاتمی و روحانی کارِ شما بود که خوب می دانید کی هستید. شما این جریان توجیه جمهوری اسلامی را همه این سالها در آمریکا راه انداختید، اول دنبال رفسنجانی و حزب کارگزاران و بعد هم دنبال اصلاح طلبها و خاتمی و همه این کارها ادامه تئوری راه رشد غیرسرمایه داری شما است که بعد از شکست کمونیسم، این آخرین تیر امیدتان بوده و هست. اما دیگر بس است. امروز یا خواستار تغییر رژیم (5) هستید و بهترین برنامه جمهوریتخواهی در مهستان سکولار دموکراسی روشن وجود دارد (6) و بهانه رضا پهلوی و بازگشت سلطنت کشک است چون خودتان با آقای رضا پهلوی هر روز جلسه دارید و او هم بیچاره فکر می کند دارد همه اپوزیسیون را متحد می کند و نمی داند که 40 سال است این کارچاق کن های چپی اپوزیسیون او را سر کار گذاشته اند (7). بهانه مجاهدین هم کشک است اصلاً مجاهدین در مهستان نیست. اصل ترس شما هم این است که رژیم تغییر کند، یعنی راه رشد غیرسرمایه داری متوقف شود و ایران کره جنوبی تازه ای شود. این اصل مسأله شماست. تا چه مدت می توانید بهانه های الکی مثل رضا پهلوی، مجاهدین، جنگ و غیره را علم کنید، معلوم نیست. اما آنها که عقلی دارند و دور و بر شما ها هستند، دیگر دارند می بینند که حزب سکولار دموکرات ایرانیان (8) و مهستان جنبش سکولار دموکراسی (9)، آلترناتیو جمهوری سکولار دموکراتیک آینده نگر (10) برای ایران است و اگر الگوی کره جنوبی را به الگوی راه رشد غیرسرمایه داری ویتنام ترجیح می دهند، شما را رها کرده و به مهستان خواهند پیوست. رهبر هم دارد که آدمهای صادق و درستی هستند، دکتر اسماعیل نوری علا (11)، آقای حسن اعتمادی (12)، آقای منوچهر یزدیان (13) و بسیاری کادرها و رهبرانی که شیله پیله ندارند و دنبال تغییر رژیم هستند و دیگر نمی توانید مردم را گول بزنید و بگویید تغییر رژیم برنامه امپریالیستها است (14). بس کنید، دولتهای خارجی برای همه نوع سناریویی برای منافع خود برنامه دارند، همانطور که در زمان شاه که اپوزیسیون برنامه اش تغییر رژیم بود، دولتهای خارجی در زمانهای مختلف برنامه شان منطبق بود یا نبود، اما اصل تغییر رژیم بر اساس اراده رهبران اپوزیسیون بود که انجام شد، و شما 40 سال است از اراده برای تغییر رژیم جلوگیری کرده اید و هر روز یک بهانه برای اپوزیسیون علم کرده اید، یک روز خطر بازگشت سلطنت، یک روز خطر به قدرت رسیدن مجاهدین، یک روز خطر جنگ، یک روز خطر فلسطینی و لبنانی و سوریه ای شدن، اما یک کلمه نمی گویید که اصل موضوع این است که ایرانی که 40 سال است از نظر شما راه رشد غیرسرمایه داری رفته برایتان در این عصری که شوروی هم سقوط کرده، دستاورد است و تا می توانید می خواهید ایران به همین راه رشد غیرسرمایه داری به زعم شما ادامه دهد و هراسناکید که مبادا کره جنوبی تازه ای شود.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

سی ام اردیبهشت ماه 1397
May 20, 2018

 

پانویس:

 

1. ایران دو سال وقت دارد
http://isdmovement.com/2018/0518/051118/051118-Sam-Ghandchi-IRI-has-just-two-years.htm
http://www.ghandchi.com/2034-iran-do-saal-vaght-daarad.htm

 

2. اندیشه مارکسیستی و مونیسم -یکتاگرائی - ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/2055-Marxism.htm
Marxist Thought & Monism - Second Edition
http://www.ghandchi.com/2055-MarxismEng.htm

 

3. اطلاعیه درباره نشریه اخبار روز و آقای فؤاد تابان
http://www.ghandchi.com/1113-akhbare-rooz.htm

 

4. خبرنامه گویا: صدای آمریکا: تریتا پارسی از سازمان نایاک کناره گیری کرد
http://news.gooya.com/2018/05/post-14894.php

 

5. تغییر رژیم
https://goo.gl/8o9TNe
Regime Change
https://goo.gl/GYT66c

 

6. مهستان: اتحاد جمهوریتخواهانِ سکولار، دموکرات و آینده نگر است
http://isdmovement.com/2018/0518/051818/051818-Sam-Ghandchi-Re-Mehestan.htm
http://www.ghandchi.com/2048-mehestan-e-jomhouritkhahan.htm

 

7. درباره کار چاق کن های چپی

https://goo.gl/rrbWUJ

 

8. لینک به حزب سکولار دموکرات ایرانیان
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

9. مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران

http://isdmovement.com/Mehestan.htm

 

10. ایران-جمهوری آینده نگر-ویرایش سوم
http://www.ghandchi.com/411-FuturistRepublic.htm 
Iran-Futurist Republic-Third Edition
http://www.ghandchi.com/411-FuturistRepublicEng.htm


11. دکتر اسماعیل نوری علا

https://goo.gl/z8Et3N

 

12. حسن اعتمادی

https://goo.gl/f5Rz65

 

13. منوچهر یزدیان

https://goo.gl/tT82Ad

 

14. واقعیت پشت پرده قصه بد و بدتر برخی دوستان سکولار در انتخابات
http://www.ghandchi.com/1418-gheseh-bad-o-badtar.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH