Sam Ghandchiسام قندچي جبهه ملیِ ارتجاعی
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/2114-jebhe-melli-e-ertejaei.htm

 

jebhe-melli-e-ertejaei

 

بخش اصلی جبهه ملی که در این نوشتار جبهه ملی ِ ارتجاعی خوانده شده، در سال 1357 به شاپور بختیار پشت کرد* و در انقلاب ارتجاعی 1357 (1) از اسلامگرایان به رهبری آیت الله خمینی حمایت به عمل آورد. بعد از انقلاب، برخی شخصیتهای مترقی در درون جبهه ملی در برابر لایحه قصاص در قانون اساسی رژیم اسلامی ایستادگی کردند و آیت الله خمینی، کل جبهه ملی و حتی دکتر مصدق را در تاریخ ایران، مورد حمله قرار داده و مرتد خواند. با اینحال جریان جبهه ملیِ ارتجاعی، نظیر رهبری ارتجاعی حزب توده و جریان اصلاح طلبی ارتجاعی (2)، همچنان از حرکت واپسگرا و ارتجاعی اسلامگرایی خمینی و کوکلاکس کلان اسلامی (3) حمایت کردند، گرچه برخی از رهبران حزب توده نظیر زنده یاد جوانشیر که در زندان مقاومت کرد، اعدام شدند (4)، همانطور که سالها پیش از آن، بسیاری از طراحان راه رشد غیر سرمایه داری (5) در رژیم نظامیان اتیوپی، توسط همان ژنرالهای مجری راه رشد غیرسرمایه داری، به قتل رسیدند. اصلاح طلبان ارتجاعی در ایران در قتل های دهه 60 در رکاب رژیم اسلامی بودند (6) و همکاران چپی آنها نیز همین کار را کردند (7)، و امروز امثال عطا مهاجرانی ها همدست رژیم اسلامی در توطئه قتل محمد ثلاث بودند (8) و جنایات این جریانات ارتجاعی در 40 سال گذشته مثنوی هفتاد من کاغذ است (9). در همه این سالها جبهه ملی همچنان از خط مشی موازنه منفی دوران مصدق که بر دیدگاه جنبش غیرمتعهدها از جهانِ اواسط قرن بیستم که در آن دو ابر قدرت آمریکا و شوروی حاکم بودند، پیروی کرده است که منطبق با خط مشی خمینی و اسلامگرایان بوده و هست، اما با سقوط شوروی در 30 سال گذشته این سیاست در دنیایی که از نظر سیاسی-نظامی، ونه اقتصادی، تک قطبی است (10)، باعث نابودی ایران و ایرانی شده؛ و جبهه ملی اساساً بمثابه جریانی ارتجاعی عمل کرده و وقت آن است که اعضا مترقی از این تشکیلات خارج شوند. در جهان کنونی، غرب و مشخصاً آمریکا، متحد ایرانیان در مبارزه با رژیم ارتجاعی ضدجمهوریت اسلامی هستند، و متحد آمریکا بودن، خلاف تصویری که جبهه ملیِ ارتجاعی و متحدان چپی و اسلامگرایشان سالهاست به فعالان سیاسی و مدنی تلقین کرده اند، به این معنی نیست که باید عروسک و پاپِت آمریکا بود بلکه می توان استقلال را برای نیروهای مترقی ایران، مانند کره جنوبی فهمید (11)، در صورتیکه آنهایی که در جنبش سیاسی ایران صبح تا شب کارشان حمله به غرب و آمریکا است هیچ کمکی به مردم ایران نبوده و نیستند و حتی موضوعات دیپلماسی را مخدوش جلوه می دهند (12)، تا ایرانیان را گمراه کنند و در واقع جبهه ملیِ ارتجاعی همدست جمهوری اسلامی است، و مشخصاً سیاست موازنه منفی جبهه ملی در امروز، دقیقاً منطبق با سیاست خارجی جمهوری اسلامی است که جز نکبت و بدبختی برای مردم ایران حاصل دیگری نداشته است (13). دعواهای درونی با برخی شخصیتهای منفرد در جبهه ملی، شخصی نیست و ناشی از دو دیدگاه ارتجاعی و مترقی (14) از ایران و جهان است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و هشتم خرداد ماه 1397
June 18, 2018

*لازم به یادآوری است که این مقاله درباره رهبران و شخصیتهای معین جبهه ملی در گذشته و حال نیست. در مورد زنده یاد دکتر کریم سنجابی در گذشته نظر این قلم در نوشتار زیر منتشر شده است:

یادداشتی کوتاه درباره دکتر کریم سنجابی و لیبرالهای ایران-ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/467-KarimSanjabi.htm
A Short Note about Dr. Sanjabi & Iranian Liberals
http://www.ghandchi.com/467-KarimSanjabiEng.htm

 

پانویس:

 

1. ایران آینده نگر: آینده نگری در برابر تروریسم (کتاب الکترونیک، ویرایش سوم)
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIran.htm
Futurist Iran
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIranEng.htm

 

2. اصلاح طلبی ارتجاعی
http://www.ghandchi.com/249-ReactionaryReformism.htm
http://isdmovement.com/2016/0516/050416/050416.Sam-Ghandchi-Reactionary-reformism.htm

 

3. #کوکلاکس_کلان_اسلامی
http://ghandchi.com/islamic-kkk.htm

 

4. آنچه از تراژدی جوانشیر و حزب توده می توان آموخت
http://www.ghandchi.com/940-javanshir.htm
 

5. چند کلمه بی رودبایستی با کینگمیکرهای اپوزیسیون و داستان راه رشد غیرسرمایه داری
http://www.ghandchi.com/2057-chand-kalameh-bi-roodarbayesti.htm

 

6. چند کلمه درباره براندازان و اصلاح طلبان
http://www.ghandchi.com/929-barandaazaan.htm

 

7. حقایق پنهان دهه شصت
http://www.ghandchi.com/1222-haghaaye-penhaane-daheye-shast.htm

http://goo.gl/8SwURK

 

8. کارنامه اصلاح طلبان و همدستی آقای عطا مهاجرانی با ناجا در جنایت علیه محمد ثلاث و زنان درویش
http://www.ghandchi.com/2111-eslahtalaban-moroor.htm

 

9. مقالاتی درباره اصلاح طلبی
http://www.ghandchi.com/eslahtalabi.htm   

 

10. داستان لغو برجام در دو کلمه
http://www.ghandchi.com/2109-barjam.htm

 

11. بحثی درباره استقلال در عصر حاضر
http://www.ghandchi.com/1961-esteghlaal.htm

 

12. آقای علی جوانمردی و بحثی درباره مناسبات دیپلماتیک
http://www.ghandchi.com/2113-ali-javanmardi.htm

 

13. واقعیت پشت پرده قصه بد و بدتر برخی دوستان سکولار در انتخابات
http://www.ghandchi.com/1418-gheseh-bad-o-badtar.htm 

 

14. ترقی خواهی در عصر کنونی- متن کامل - ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/352-taraghikhahi.htm

 

 

مطلب مرتبط
"دروغ میگن آمریکا است دشمن ما همینجا است"
https://youtu.be/ygljnoRR8jU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH