Sam Ghandchiسام قندچي آنچه از تراژدی جوانشیر و حزب توده می توان آموخت
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/940-javanshir.htm

پی نوشت مهرماه 1396: خانم آذر جوانشیر (معتقدی) در 15 مهرماه 1396 (7 اکتبر 2017) در 82 سالگی در آلمان درگذشت.

مطالب مرتبط: http://bit.ly/2XonYaG

 

hezbe-tudeh
 

آذر جوانشیر (معتقدی) همسر فرج الله میزانی از رهبران حزب توده بوده است. فرج الله میزانی که با نام مستعار "ف .م . جوانشیر" فعالیت می کرد در شهریور ماه 1367 پس از 5 سال مقاومت در زندان جمهوری اسلامی، اعدام شد (1). خانم آذر جوانشیر (معتقدی) 10 سال پیش در سال 1384 در گفتگویی با حمید احمدی در شهر برلین اظهاراتی را مبنی بر همکاری محمد مهدی پرتوی مسئول تشکیلات مخفی نظامی حزب توده ایران با جمهوری اسلامی، بیان کرد. ویدیو مصاحبه در سایت تاریخ شفاهی حمید احمدی در برلین، در همان زمان منتشر شده است (2).

 

سه روز پیش یعنی 10 سال پس از مصاحبه خانم آذر جوانشیر (معتقدی)، محمد مهدی پرتوی در گفت و گویی با خبرگزاری فارس در ایران به اتهامات پاسخ داده که در دو لینک زیر قابل دسترس است (3).

 

بسیاری از آنچه در این مصاحبه ها آمده بیان تراژدی کل ایدئولوژی مارکسیستی است که فقط ویژه حزب توده نیست (4). با اینحال اندیشه های مارکس از نظر تاریخی همه جا یکسان عمل نکرده و دستاوردهای خود را نیز داشته است (5). قابل ذکر است که امروز در چین جو امنیتی بیش از روسیه است (6).

 

اما آنچه از این مصاحبه ها می توان آموخت واقعیات دردناک وابستگی نیرویی سیاسی به کشورهای خارجی است. اگر در گذشته برخی از آزادیخواهان ایران به عوامل شوروی تبدیل شدند، امروز نیز وابستگی به کشورهای دیگر برای برخی از آزادیخواهان نسل جوان ایران، موجه جلوه می کند (7). البته در اینجا مسأله دومی هم هست: احزاب وابسته به شوروی در کشورهای اروپایی و آمریکا نیز وجود داشتند، اما چنین ماجراهای دهشتناکی را درباره آنها نمی شنویم و دلیل این اختلاف، وجود دموکراسی در غرب است. یعنی جدا از همه واقعیت های تأسف باری که محصول وابستگی بوده است باید استبداد را در رژیم جمهوری اسلامی و پیش از آن، محکوم کرد که اینچنین سرنوشتهایی را برای انسانها، جدا از همه کاستی های طرز تفکرشان، رقم زده است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبير ایرانسکوپ

http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com 
بیست و هفتم خرداد ماه 1394
June 17, 2015

 

پانویس:

 

1. بیوگرافی فرج میزانی (ف. م. جوانشیر) در سایت حزب توده

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2012/02novembre/2/javanshir.html

 

2. خاطرات خانم آذر جوانشیر (معتقدی) در گفتگو با حمید احمدی در سال 1384 در شهر برلین

http://www.iranianoralhistory.de/allg/70yearsTudehPartyofIran-4.html

https://www.youtube.com/watch?v=4qyhrMsEi10

 

3. مصاحبه محمد مهدی پرتوی

http://goo.gl/9pEfAm

 

قسمت اول مصاحبه محمد مهدی پرتوی

ناگفته‌های رئیس تشکیلات مخفی حزب توده در ایران در گفتگو با فارس/۱:

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940313000427

 

قسمت دوم مصاحبه محمد مهدی پرتوی

ناگفته‌های رئیس تشکیلات مخفی حزب توده در ایران در گفتگو با فارس/2:

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940312000355

 

4. انديشه مارکسيستي و مونيسم -يکتا گرائي
http://www.ghandchi.com/299-Marxism.htm

 

5. مارکسيسم و آينده نگری
http://www.ghandchi.com/793-marxism-futurism.htm

 

6. مقایسه ای بین چین و روسیه
http://www.ghandchi.com/920-china-vs-russia.htm

 
7. شفافیت: خبر ایران و گروه های لابی در واشنگتن
http://www.ghandchi.com/863-iran-news-lobby-groups.htm

 

 

مطالب مرتبط
https://goo.gl/ajThce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH