Sam Ghandchiسام قندچي حقایق پنهان دهه شصت
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1222-haghaaye-penhaane-daheye-shast.htm

پی نوشت شانزدهم آذر ماه 1399: برخی از رهبران پیشین و کنونی چریکهای اکثریت که 4 سال پیش در این نوشتار در مورد شرکت آنها در این جنایت به همراه سپاه پاسداران اشاره شده، سالهاست در رهبری ائتلافهای مختلف به نمایندگی از تشکیلات «فداییان اکثریت» شرکت می کنند، و نه از مواضع سیاسی امروز خود در مقایسه با مواضع پیشین چریکها حرفی می زنند، و نه در مورد این جنایتِ چهار دهه ی پیش! یعنی آنزمان برای رژیم اسلامی و سپاه پاسداران خوش رقصی کردند و امروز برای نیروهایی دیگر؛ چند سایت مختلف درست کرده اند و در هرکدام از آنها مواضع متضاد به نرخ روز برای یک بخش اپوزیسیون می گیرند، و در آن ائتلافها نیز مواضع متضادی برای گول زدن شرکت کنندگان در هر ائتلافی هر روز اعلام می کنند، که یادآور خدعه های خمینی پیش از انقلاب است؛ و آنچه مثل همیشه برایشان بیگانه، داشتن صداقت! درست که در یک جبهه عمومی یک نیروی سیاسی مواضع حداکثری نمی گیرد، اما دروغ گفتن و اتخاذ مواضع متضاد، ناشی از نداشتن اصول و فقدان صداقت با مردم است. واقعاً کی این دوستان قرار است وقتی در نقش رهبری اجرایی یک تشکیلات سیاسی هستند و یا بعنوان نماینده ی یک تشکیلات سیاسی در ائتلافی شرکت دارند، در مورد مواضع سیاسی که اتخاذ می کنند، مسؤلیت پذیر شوند! س.ق.

مطالب مرتبط: http://bit.ly/2LPEtud

 

amol

 

دوستانی نظیر زندانی پیشین بهروز سورن در مورد جنایات دهه 60 بسیار نوشته اند و از جمله جزئیاتی را به تفصیل در کتاب سیمای شکنجه درباره وحید سریع القلم و دیگران که تواب شده و پیش از اعدام با زندانبانان و عوامل اطلاعاتی همکاری داشته اند، مطرح کرده اند (1). اما بسیاری از حقایق پنهان در مورد آن سالها به رغم آنکه موضوعات شخصی نبوده و مسائل سیاسی است همچنان با سکوت روبرو شده هرچند برخی از کسانیکه در مورد آن وقایع اطلاع دارند در قید حیات هستند و می توانند اطلاع رسانی کنند. تا آنجا که به موضوعات تئوریک مربوط می شود، خود در سال 1359 هنگامیکه مارکسیسم را در داخل ایران رد کردم با تهدید مرگ از سوی برخی گروه های چپ افراطی روبرو شدم و در این مورد پیشتر گفته ام (2).

 

گرچه شخصاً پیش از سال 1360 به خارج بازگشته بودم و توجهم به موضوعات نظری بوده که می توانم بحث کنم اما حقایق پنهان در عرصه عملی بی شمارند. شماری از فعالان پیشین چریکهای فدایی خلق (اکثریت) گفته اند که برخی رهبرانشان رهنمود همکاری با سپاه را به بهانه دفاع در برابر حمله عراق حتی پیش از سال 1360 به آنها داده بودند. اما قضیه بیشتر از آن است. مثلاً گروه سربداران اتحادیه کمونیستها که در آمل در سال 1360 با رژیم می جنگیده، عملیاتشان از سوی عده ای از رهبران چریکهای اکثریت بعنوان اقدام دولت چین تلقی شده و از آنجا که رهبری چریکهای اکثریت در آن برهه تاریخی با حزب توده و شوروی متحد شده بود، عملیات سربداران را اقدام چین تلقی کرده و همراه سپاه پاسداران برای نابودی سربداران وارد عملیات نظامی شده و در کشتار سربداران شرکت داشته است. واقعیت این است که گروه سربداران گرچه مائوئیست بود اما هیچگاه با چین در ارتباط نبود در حالیکه چریکهای اکثریت از طریق حزب توده با شوروی در ارتباط تنگاتنگ قرار داشت. متأسفانه این حقایق تاریخی در مورد فرقه های کمونیستی در دوران انقلاب 57 همچنان در هاله ای از ابهام مانده و کسانیکه مطلعند اطلاع رسانی نکرده اند. اگر جنایات فرقه های کمونیستی در ارتباط با فرقه های مذهبی نظیر قتل مجید شریف واقفی سالهاست که علنی شده، متأسفانه جنایات فرقه های کمونیستی در ارتباط با فرقه های دیگر کمونیستی همچنان پنهان مانده است.

 

تا آنجا که به موضوعات نظری مربوط می شود، در مورد تراژدی جنبش کمونیستی بسیار بحث کرده ام (3) اما واقعیات سیاسی بالا موضوعات عملی تشکیلاتی هستند و ابداً بحث شخصی نیستند و کسانیکه در گذشته در بطن رهبری تشکیلاتهای سیاسی چپ ایران بوده اند لازم است این جنایات را افشا کنند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران


سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ

IRANSCOPE

http://www.ghandchi.com
شانزدهم مهر ماه 1395
October 7, 2016

 

پانویس:

 

1. بهروز سورن: کتاب سیمای شکنجه

https://goo.gl/Mry1uN
https://goo.gl/w6BXKu
http://goo.gl/NuPbsf

 

2. اطلاعیه درباره نشریه اخبار روز-ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/1113-akhbare-rooz.htm

 

3. آنچه از تراژدی جوانشیر و حزب توده می توان آموخت
http://www.ghandchi.com/940-javanshir.htm

اندیشه مارکسیستی و مونیسم -یکتا گرائی
http://www.ghandchi.com/299-Marxism.htm 
Marxist Thought & Monism
http://www.ghandchi.com/299-MarxismEng.htm 
آیا سوسیالیسم عادلانه تر است؟
http://www.ghandchi.com/303-Socialism.htm 
Is Socialism More Just
http://www.ghandchi.com/303-SocialismEng.htm 

مطلب مرتبط
آیا چریکهای اکثریت در سال 60 اصلاح طلب بودند
http://www.ghandchi.com/1290-cherikhaaye-aksariat.htm
 

اختلاف احمد پورمندی و طرفداران تغییر رژیم بر سر چیست
http://www.ghandchi.com/1326-ahmad-pourmandi.htm

 

سیامک زعیم و اینکه چرا سربداران آمل با اقدام مسلحانه دست به خودکشی زدند
http://www.ghandchi.com/2387-sarbedaran.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH