Sam Ghandchiسام قندچي حملات اپوزیسیون جیره خور سلطنت طلبان به محسن مخملباف
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1963-opposition-jirehkhor.htm

رضا پهلوی و محسن مخملباف

 

جمله آقای محسن مخملباف را که در آن عبارت "چریک" را در مصاحبه با بی بی سی به کار برده بود، همان روز "اظهاراتی تروریستی" خواندم (1)، چون در همه تاریخ زندگی سیاسی ام با کار چریکی مخالف بوده و آنرا تروریسم می شناسم (2). همچنین متذکر شدم که چند سال پیش در دوران جنبش سبز که همین آقای محسن مخملباف به مدیر شریفی در صدای آمریکا اتهام زنی کرده و او را "نفوذی و عامل جمهوری اسلامی ايران" خوانده و خواستار اخراج آن مدیر از صدای آمریکا شده بود، این قلم همان زمان در اعتراض به سخنان آقای مخملباف، نوشته ای منتشر کردم (3)، در حالیکه سلطنت طلبان ایران آنروز کاملاً ساکت بودند و متحد آقای مخملباف و بعد هم در مضحکه ای بنام کابینه سردار مدحی با هم بودند (4). حالا سخنان تازه آقای مخملباف در مورد شاهزاده رضا پهلوی را پیراهن عثمان کرده و بخاطر مخالفت ایشان با پادشاهی، او را مورد حمله قرار می دهند (5). اولاً به رغم آنکه کاربرد اصطلاح "چریک" را در سخنان ایشان خود نیز "اظهارات تروریستی" خواندم، اما هدف عبارت ایشان در آن مصاحبه بی بی سی بر همه کس آشکار بود که منظورشان این بود که در صورت بازگشت سلطنت، دوباره ایران می شود همان آش و همان کاسه. ثانیا پس از مخالفت با پادشاهی خواهی، عده ای سلطنت طلب ایشان را تهدید به مرگ کرده اند. تهدید فردی حقیقی به مرگ حرف تلقی نمی شود و خود آن *تهدیدِ مرگ*، عملی تروریستی است، اما هیچیک از این منتقدان آقای مخملباف، این تروریسم آشکار تهدیدکنندگان را محکوم نکرده اند. آقای مخملباف اعلام کرده که منبع این تهدیدات به ایران ردیابی شده است. با اطمینان می توانم بگویم که آنها هکر هستند و با تقلب نوعی نشان می دهند که از ایران دارند حمله می کنند و منبع از آنجا نیست و اگر یک مؤسسه بی طرف برود ردیابی کند این موضوع مشخص خواهد شد و به آقای مخملباف پیشنهاد می کنم با مؤسسه ای مستقل برای ردیابی تماس بگیرد همانگونه که وقتی آقای سلمان رشدی تهدید به مرگ شد به پلیس قناعت نکرده و کارآگاه خصوصی گرفت. بارها خود این قلم از سوی سلطنت طلبان تهدید به مرگ شده ام از همین خاک آمریکا و شاهزاده رضا پهلوی و دیگر پادشاهی خواهان بجای محکوم کردن این اعمال برخی هوادارانشان، طلبکار هم شدند. همین تازگی یک خبرنگار ایرانی بنام خانم فرشته قاضی تجربه مشابهی داشت و در اینترنت اعلام کرده بود و شخصاً ایشان را نمی شناسم اما در مقاله ای به ایشان توصیه کردم به اف بی آی اطلاع دهد (6). همین توصیه را به آقای مخملباف می کنم اگر که در آمریکا زندگی می کنند، اگر هم در اروپا زندگی می کنند حتماً به پلیس محل زندگی خود اطلاع دهند. تهدید مرگ عملی تروریستی است و باید به پلیس اطلاع داد. اما کسانیکه جیره خوار سلطنت طلبان ایران هستند و مدعی جمهوریخواهی بوده اند هر کدام به نحوی امروز برای ما به شکلی پادشاهی پهلوی را تجویز می کنند که حقشان است و مانعی ندارد اما چرا روشن از تغییر مواضع خود نمی گویند، تا آنجا که حتی یکی از کسانیکه سالهاست ادعای هواداری از مصدق و جمهوری و مخالفت با سیستم سلطنت می کند، روز گذشته در برنامه تلویزیونی خود می گوید که پادشاهکی هم اگر خواستند مسأله ای نیست و به انتخاب مردم خواهد بود یعنی رفراندوم سلطنت و جمهوری. اینها بحث موضوعات خصوصی نیست و شما دارید با سرنوشت ملتی بازی می کنید و اگر توان کار درست در این عرصه عمومی ندارید لطفاً آن کاری را که قادرید درست انجام دهید، دنبال کنید. البته مسأله ای نیست اگر امروز ایشان این موضعشان شده است و حتی اگر بخواهند از پادشاهی آقای رضا پهلوی حمایت کنند اما لطفاً نیایند صغرا کبری بچینند که بله هر چه مردم انتخاب کنند و طوری نشان دهند که گویی رفراندوم گذاشتن بین احیا سلطنت پهلوی و جمهوری، دموکراسی است، که نیست (7). پس لابد در فرانسه هم اگر یک نواده خاندان بوربون فردا گفت که رفراندوم بگذارید و مردم انتخاب کنند که جمهوری یا احیا سلطنت بوربون، آن کار را شما دموکراسی می نامید. حتی احیا سلطنتی که یک بار در فرانسه داشتیم اورلئان بود و نه بوربون. به هر حال روشن بگویید که خرج برنامه شما را سلطنت طلبان می دهند و مجبورید در این مورد سکوت کنید بجای آنکه با حرفهای الکی مردم را گمراه کنید و درباره 39 سال گذشته جمهوری اسلامی نوعی حرف بزنید که گویی مخالفت با جمهوری اسلامی همانقدر مخالفت با جمهوری بوده که مخالفت با پادشاهی پهلوی مخالفت با سلطنت بوده است. این حرف دروغ است. در همه 39 سال گذشته اساس مخالفت با جمهوری اسلامی مخالفت با جمهوری نبوده به غیر از کسانی نظیر آیت الله مصباح یزدی که با همین اندازه جمهوری در حکومت اسلامی مخالف بودند. اتفاقاً همیشه خواست مردم اجرای مقررات مربوط به جمهوری بوده است و نه مخالفت با آن. البته از این حقیقت اصلاح طلبان خواسته اند برای توجیه موضع ارتجاعی خودشان که حمایت از رژیم ارتجاعی مذهبی در ایران است سود ببرند، اما به هرحال مخالفت مردم با همان اندازه جمهوریت موجود در این نظام نبوده که برعکس حمایت از آن بوده است. لطفاً برای راضی کردن پادشاهی خواهان مغلطه نکنید (8). اما اصل بحث این مقاله، شخصاً هیچگونه آشنایی با آقای محسن مخملباف نداشته و ندارم و سوادم هم در مورد فیلم و فیلمسازی صفر است اما در پایان همانطور که یک هفته پیش در مورد آخرین نامه سرگشاده آقای محسن مخملباف نوشتم، اساساً آنچه ایشان در مورد احیا سلطنت پهلوی و سیاستهای شاهزاده رضا پهلوی نوشته اند کاملاً درست است و به رغم آنکه فیلمساز هستند، بحث را از صدتا شخصیتهای سیاسی ما بهتر فهمیده اند (9). و به همه آنهایی که در مورد بحثهای اخیر می نویسند توصیه می کنم پیش از هرچیز تهدید مرگ را که اقدامی کاملاً تروریستی است محکوم کنند تا برای همیشه کسانیکه بجای بحث سیاسی از اینگونه اقدامات استفاده می کنند، بفهمند که در اپوزیسیون ایران جایی برای تهدید و ارعاب نیست. به اندازه کافی مایه خجالت هست که 39 سال بعد از سقوط رژیم پهلوی نه تنها عوامل ساواک شاه بخاطر جنایاتی که در آن رژیم مرتکب شده اند مورد محاکمه قرار نگرفته اند بلکه در آمریکا راست راست راه میروند و طلبکار هم هستند و 39 سال بعد از همه آن جنایات در رژیم شاه، در آمریکا، در پشت تهدیدهای تروریستی به اپوزیسیون دموکرات قرار دارند. ای کاش در این 39 سال ما در خارج از کشور در فعالیتهای حقوق بشری خود از یهودیان آموخته بودیم (10) بجای آنکه حتی در آمریکای دموکراتیک 39 سال بعد از سقوط رژیم محمد رضا شاه هنوز مجبور باشیم بازماندگان ساواک شاه را تحمل کنیم که در اینترنت هم وقتی در آمریکا زندگی می کنیم یعنی در کشوری که حتی از رییس جمهورش به راحتی می شود انتقاد کرد (11)، ما ایرانیان توسط بازماندگان ساواک سانسور می شویم و عواملشان حتی ما را تهدید به مرگ می کنند و خود و خانواده مان در اینجا هم از دست مافیای سلطنت طلب احساس امنیت نمی کنیم و تازه آنها طلبکار هم هستند (12). باور نمی کنید، هر چند روز یکبار اینها حتی مقالات این قلم را در جستجوگر گوگل بلوک می کنند. چطوری؟ چون پول دارند و شکایات قلابی میفرستند یا که از نفوذشان در برخی دستگاه های دولتی در آمریکا سوء استفاده می کنند، به همین راحتی (13). اینجا آمریکای با 240 سال تاریخ دموکراسی است، حالا فعالانی مثل آقایان حشمت طبرزدی و محمد نوریزاد در داخل کشور که نسبت به آنچه ما از شاهزاده رضا پهلوی و هوادارانشان در این 39 سال در خارج دیده ایم بی اعتنا هستند، بهتر است قدری فکر کنند که اگر این سلطنت طلبان دوباره در ایران به قدرت رسند چه به روز دموکراسی خواهان ایران خواهند آورد (14).

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com

چهاردهم اسفند ماه 1396
March 5, 2018

 

پانویس:

 

1. درباره داستان فراخوان، محسن مخملباف و شاهزاده رضا پهلوی
http://www.ghandchi.com/1943-makhmalbaf.htm

 

2. تکلیف جنبش سیاسی ایران با تروریسم
http://www.ghandchi.com/470-Terrorism.htm

 

3. آقای مخملباف چرا به علی سجادی اتهام دروغ می زنيد
http://www.ghandchi.com/656-Makhmalbaf.htm

 

4. الماس فریب تازه ای در جریان است
http://www.ghandchi.com/1437-almase-faribe-dovvom.htm

 

5. بحثهای در مورد آقای محسن مخملباف

https://goo.gl/S1p5xG

 

6. خانم فرشته قاضی در مورد تهدید های سلطنت طلبان حتماً به اف بی آی اطلاع دهید
http://www.ghandchi.com/1886-fereshteh-ghazi.htm

 

7. درسی از دموکراسی برای خیزش 96، از منشور حقوق ایالات متحده آمریکا
http://www.ghandchi.com/1898-amendments.htm

 

8. لحظات حساس تاریخ، رهبران سیاسی، و انقلاب 21 ایران
http://www.ghandchi.com/1954-lahezaate-hassase-taarikh.htm

 

9. بحث مخملباف و اینکه اصلاً پادشاهی پارلمانی در ایران کار نمی کند وگرنه رضا شاه کودتا نمی کرد
http://www.ghandchi.com/1957-paadshaahie-parlemaani.htm

 

10. از یهودیان بیاموزیم
http://www.ghandchi.com/372-genocides.htm
Let's Learn from the Jews
http://www.ghandchi.com/372-genocidesEng.htm

 

11. در سال اول ترامپ، دموکراسی آمریکا استقامت خود را دوباره ثابت کرد
http://www.ghandchi.com/1801-us-democracy.htm  
In Trump's First Year, US Democracy Proved again to be Resilient
http://www.ghandchi.com/1801-us-democracy-english.htm

 

12. ساواک هنوز در آمریکا زنده است
http://www.ghandchi.com/976-savak-alive.htm

 

13. شاهزاده رضا پهلوی متأسفم بگویم که شما همان راه محمد رضا شاه را ادامه می دهید
http://www.ghandchi.com/1964-reza-pahlavi.htm

 

14. آقایان طبرزدی و نوریزاد، مشروطه خواهی پهلوی پرستان مثل دموکراسی اسلامی خمینی پرستان است
http://www.ghandchi.com/1950-tabarzadi-nurizad.htm

    

 

 

 

مطالب مرتبط

درباره شاهزاده رضا پهلوی

https://goo.gl/VVDyvz

About Prince Reza Pahlavi

 https://goo.gl/cZc35C

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH