Mr. Makhmalbaf Why are you Making False Accusations about Ali Sajjadi

http://www.ghandchi.com/656-Makhmalbaf.htmSam Ghandchiسام قندچی

 

 

آقای مخملباف چرا به علی سجادی اتهام دروغ می زنيد 

سام قندچی
 

در 30 سال گذشته از دعواهای شخصی در اپوزيسيون ايران پرهيز کرده ام و هرگاه با نظر کسی هم مخالفتی داشتم اختلاف خود را با آن نظر بيان داشتم و  تلاش کردم از ذکر نام افراد اجتناب کنم و از بحث های شخصی دوری جسته و موضوع سياسی را بحث کنم و نه افراد را.  با اينحال در مورد زير با آنکه کماکان بحثم در مورد عرصه سياسی است و نه عرصه خصوصی، اما متأسفانه بدون ذکر نام افراد نميتوانم اين بحث را انجام دهم.

 

محسن مخملباف در مصاحبه ای با تلويزيون کانال يک لوس آنجلس در اشاره به سيد علی سجادی، سردبير ارشد صدای آمريکا، او را "نقوذی و عامل جمهوری اسلامی ايران" خوانده است (1).

 

اختلاف شخصی با ديگران داشتن يک حرف است و تهمت اينچنينی به ديگران زدن حرفی ديگر. آقای مخملباف شما به چه حقی در مورد چيزی که نميدانيد نظر می دهيد. اين ضد صداقت است که اولين اصل جنبش سبز ايران است که شما دوست داريد خود را از مدافعان آن معرفی کنيد. اگر مدرکی داريد ارائه دهيد وگرنه رسماً از اين تهمت ناروا از آقای سجادی پوزش بخواهيد.

 

دوستان نزديک خود من بوده اند که با آقای سجادی اختلافات شخصی و سياسی داشته اند و ميدانم کشمکش های بسياری با يکديگر داشته اند اما کسی حق ندارد خود قاضی و دادستان شود و برای فردی حکم اعلام کند. اختلافات نظری و شخصی هميشه در همه نهادهای خبری و حقوق بشر و سياسی وجود داشته و خواهد داشت.  اما اولاً وقتی ادعايی نظير عامل جمهوری اسلامی بودن را به کسی وارد می کنيد يا ثابت کنيد و يا اعتبار خودتان زير سؤال ميرود.

 

ثانياً در رابطه با کار صدای آمريکا، تحت سردبيری علی سجادی، مقالات و اخبار اين رسانه از همه زمانهای ديگر کيفيت بهتری پيدا کرده است. صدای آمريکا موظف است خبر را دقيق، عادلانه، با بيطرفی و با هدف ارتقاء ارزش های دموکراتيک ارائه دهد. مطمئناً سياست های دولت آمريکا نيز در اينکه اين مؤسسه چگونه عمل کند تأثير دارد، اما آن موضوع ربطی به سردبير ندارد.

 

آنچه به سردبير ربط پيدا می کند کيفيت خبر و مقالات و برنامه های تلويزيونی است که آقای سجادی بسيار بهتر از آنچه همه پيشينيان ايشان انجام داده اند کار کرده است و سزاوار نيست يک عده بخاطر اختلافات شخصی کار او را نابود کنند يا شخصاً به وی تهمت ناجوانمردانه بزنند.

 

با اين سنت ناميمون تهمت زنی به کسانيکه در ميان ايرانيان کارهای دقيق و مستند ميکنند، مقابله کنيم و اجازه ندهيم بخاطر اختلافات شخصی يا نظری، انسانهای شريفی که با کار درست و دور از هياهو، بطور شبانه روزی به مردم ما با ارائه کارهای مطبوعاتی با کيفيت کمک می کنند، لجن مال شوند.

 

اگر آقای مخملباف فکر می کنند صاحب نظر سياسی هستند و ميتوانند نظر دهند که راه ايران اکنون انقلاب است و توصيه های معين برای سازماندهی انقلاب مورد نظرشان دارند، بهتر است در سايتی نظير ايران گلوبال مقاله بنويسند يا در پالتاک آن شرکت کنند و نظر دهند که جای اين نوع کارهاست. اين گوی و اين ميدان. مطمئن هستم که آقای کيانوش توکلی از ايشان استقبال خواهند کرد (2).

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر

ایرانسکوپ

http://www.iranscope.com

هشتم اسفندماه 1389

February 27, 2011

 

پانويس:

 

1. برای ديدن مصاحبه محسن مخملباف اينجا را کليک کنيد

2. http://www.iranglobal.info

 

مقاله مرتبط:

صدای آمريکا: شايعات و واقعيات

http://www.ghandchi.com/749-voa-rumors-realities.htm