Sam Ghandchiسام قندچي شاهزاده رضا پهلوی متأسفم بگویم که شما همان راه محمد رضا شاه را ادامه می دهید
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1964-reza-pahlavi.htm

 

شاهزاده رضا پهلوی با درود،

 

سالها است به اندازه کافی به شما درباره اعمال عوامل امنیتی تان نوشته ام و اگر می خواستید بخوانید یا توجه و اقدامی کنید، تا کنون فرصت داشته اید (1). اساساً روش شما نظیر رضا شاه و محمد رضا شاه است که از سیستم امنیتی و فشار، یا تطمیع با امکانات مالی، در برابر مخالفان خود استفاده می کنید، و البته همزمان نیز از پیشرفت و ترقی و سکولاریسم در جامعه ایران حمایت می کنید، که دومی شایسته تقدیر است اما اولی فقط افراد سست عنصر را در میان شخصیتهای مخالف، متحد شما می کند. متأسفانه به رغم ارزشمندی مورد دوم، مورد اول باعث شکست رضا شاه و محمد رضا شاه شد، و برای شما نیز نتیجه مشابهی خواهد داشت. در مقاله ای که چند دقیقه پیش در ارتباط با ماجرای آقای محسن مخملباف نوشتم، آخرین جمله ام این بود: "باور نمی کنید، هر چند روز یکبار اینها حتی مقالات این قلم را در جستجوگر گوگل بلوک می کنند. چطوری؟ چون پول دارند و شکایات قلابی میفرستند یا که از نفوذشان در برخی دستگاه های دولتی در آمریکا سوء استفاده می کنند، به همین راحتی. حالا اینجا آمریکای با 240 سال تاریخ دموکراسی است، تصور کنید اگر اینها دوباره در ایران به قدرت رسند چه دوباره به روز دموکراسی خواهان ایران خواهند آورد" (2). مـتأسفم بگویم که شما در ظاهر دموکراسی خواه و مدافع حقوق بشر هستید اما راه پدر و پدر بزرگ خود را در 39 سال گذشته در آمریکا ادامه داده اید. حقیقت در مورد آنچه شما و هوادارانتان در آمریکا در این 39 سال کرده اید پشت پرده نخواهد ماند همانگونه که 57 سال جنایات رژیم پهلوی در داخل ایران با همه مخفیکاری های دستگاه های اطلاعاتی پشت پرده نماند، و البته به رغم همه انکارهای پدر و پدر بزرگ شما. با اینحال آنچه در زمینه حمایت از پیشرفت، ترقی و سکولاریسم خاندانتان و خود شما انجام دادید، برای ایران و ایرانی با ارزش است و باقی می ماند و ما ایرانیان همواره سپاسگزار آن خدمات شما خواهیم بود.

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com

چهاردهم اسفند ماه 1396
March 5, 2018

 

پانویس:

 

1. درباره شاهزاده رضا پهلوی

https://goo.gl/VVDyvz

About Prince Reza Pahlavi

 https://goo.gl/cZc35C

 

2. حملات اپوزیسیون جیره خور سلطنت طلبان به محسن مخملباف
http://www.ghandchi.com/1963-opposition-jirehkhor.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH