Sam Ghandchiسام قندچي لحظات حساس تاریخ، رهبران سیاسی، و انقلاب 21 ایران
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1954-lahezaate-hassase-taarikh.htm

شهریور 20

 

لحظاتی در تاریخ پیش می آید که زندگی یک ملت را زیر و زبر می کند و دقیقاً در چنین لحظاتی است که تصمیمات رهبران سیاسی مهم است، که دنبال وقایع نروند و حاضر باشند به قیمت از دست دادن محبوبیت در برابر امواج توفان مردمی بایستند. در سال 1357 موجی برای برپایی حکومت مذهبی در ایران به راه افتاد و دقیقاً رهبری درست در آن زمان این بود که در برابر آن حرکت ایستادگی می شد نه آنکه از رهبر آن موج که آیت الله خمینی بود حمایت می کردیم. اگر شادروان دکتر محمد مصدق در سوم شهریور ماه 1320 به درستی درباره نظامیان می گفت که ملت یک عمر به ارتش مواجب می دهد تا در چنان روزها در مقابل تجاوز بایستند (1)، در مورد رهبران سیاسی نیز باید همین را گفت که یک عمر کار فکری و تئوریک و جلب اعتماد مردم برای این است تا در چنین روزها چراغ راه مردم باشند و آنها را از اشتباهشان آگاه کنند و نه آنکه برای کسب محبوبیت همراه موج شوند. در سال 1357 اکثریت رهبران سیاسی ایران در برابر موج ارتجاعی برپایی حکومت مذهبی نه تنها نایستادند، بلکه با آیت الله خمینی همراه شدند و آن موج را تقویت کردند، یعنی ترقی خواهی را به بوته فراموشی سپردند (2)، و به اینگونه در رقم خوردن 39 سال نکبت برای ملت ایران، سهیم شدند. این قلم در آن زمان پیش از انقلاب 1357، به رغم حمایت از انقلابی برای برپایی رژیمی دموکراتیک و سکولار در ایران، با آیت الله خمینی و حکومت مذهبی مخالفت کردم و دارودسته خمینی مرا مورد حمله قرار داده و دماغم را شکستند ولی در آن زمان صدایم آنقدر در آن غوغای 1357 ناچیز بود که کسی نشنید. امروز هم در 1396 آنقدر صدایم شنونده ای ندارد اما بازهم می گویم که متوجه نیستیم که این بار جریان ارتجاعی احیا سلطنت پهلوی در پی سوء استفاده از موج مخالفت مردم با رژیم جمهوری اسلامی است تا به قدرت بازگردد. نوستالژی دوران پهلوی در ایران بخاطر جامعه بسته 39 ساله ای که رژیم اسلامی در ایران شکل داده، بهترین کمک را به سلطنت طلبان کرده است همانگونه که در دوران انقلاب 1357 جامعه بسته 25 ساله ی بعد از کودتای 28 مرداد، بیشترین کمک را به پیروزی آیت الله خمینی کرد.

 

در چنین زمانی وظیفه رهبران سیاسی بحثهای کلی تئوریک کلاسهای علوم سیاسی و اجتماعی در مورد رهبر نمادین و رهبر اجرایی در کشورهای مختلف طی تاریخ نیست بلکه روشن به مردم گفتن در مورد خطری است که انقلاب قرن بیست و یکمی ایران (3) را تهدید می کند، یعنی توضیح سوء استفاده شاهزاده رضا پهلوی و سلطنت طلبان ایران از این حرکت مردمی و نه بحثهای کلی درباره پادشاهی پارلمانی در تاریخ جهان و رهبری نمادین و اجرایی و امثالم (4). بسیاری از کسانیکه در 1357 اشتباه کردند و با آیت الله خمینی همراه شدند، دوباره دارند همان اشتباه را امروز می کنند و به رغم همه آگاهی هایی که در تحلیل انقلاب 1357 که آلترناتیوی ارتجاعی را برای انقلاب مردم به پیروزی رساند وجود دارد و با وجود آنکه کتابهایی در این زمینه در این سالها نوشته و بحث شده (5)، بازهم آنهایی که داعیه رهبری مردم را دارند همان اشتباه را مرتکب می شوند چرا که موج امروز مردمی را می پسندند و نه درایت سیاسی واقعی برای جمهوری آینده نگر که نمی توان از امثال اکبر گنجی و شاهزاده رضا پهلوی انتظار داشت (6). عده ای خود را در برنامه های رسانه ای نظیر تلویزیون اندیشه محصور کرده اند و از این مهمترین خطری که خیزش 96 و انقلاب 21 ایران را تهدید می کند حرفی نمیزنند، وقتی آن تلویزیون از سوی فرد ثروتمندی که خود به روشنی اعلام کرده سلطنت طلب و حامی به قدرت رساندن شاهزاده رضا پهلوی است تأمین می شود و آن عده با خودسانسوری در مورد مهمترین خطری که انقلاب 21 ایران را تهدید می کند، سکوت می کنند و حتی با اظهارات بدون درایت خود به گمراه شدن مردم یاری میرسانند (7). عده ای دیگر در ایران و خارج بیانیه رفراندوم 15 نفره صادر می کنند و در مورد خطر بازگشت سلطنت پهلوی به ایران که این خیزش تازه را تهدید جدی می کند، نه تنها حرفی نمیزنند بلکه حتی تلویحاً از آن حمایت می کنند و سخنان تروریستی یکنفر از امضا کنندگان آن بیانیه را بهانه کرده و بحث خطر واقعی بازگشت به نهاد ارتجاعی و استبدادی سلطنت پهلوی را مورد تخطئه قرار می دهند (8)، به جای آنکه خواستار مرگ نهاد ارتجاعی سلطنت چه ولایی و چه پهلوی شوند، منظور مرگ هیچ انسانی چه دوست و چه دشمن نیست که هیچوقت خواهان آن نبوده و نیستیم، بلکه منظور مرگ نهاد ارتجاعی سلطنت در ایران است (9).

 

و بالاخره نیز جریان مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران (10) که با هدف ایجاد آلترناتیو مترقی جمهوری دموکراتیک و سکولار بوجود آمد، امروز کارش راه اندازی اهداف عوامل احیاء نهاد ارتجاعی سلطنت پهلوی شده به عوض آنکه صف خود را از این آلترناتیو ارتجاعی جدا کند (11). و بجای آنکه به مردم در مورد این خطر جدی با صراحت آگاهی دهد، در عمل دارد برنامه ای را که سالهاست از سوی جریانات مختلف کارچاق کن های سلطنت (12) نظیر "اتحاد برای دموکراسی در ایران" (13) طراحی شده، دنبال می کند. رهبران سیاسی ایرانیان در چنین لحظات حساس تاریخ ایران است که نشان می دهند از درایت واقعی برای رهبری مردم در جنبش دموکراسی خواهی ایرانیان برخوردار هستند و یا نه (14). دوباره منتظر نشویم که با ندانمکاریهای مشابه 1357 شکست بخوریم و بعد که "در و دیوار به هم ریخته شان بر سرمان شکست،" افسوس بخوریم که چرا اشتباهاتی به این آشکاری را ندیدیم (15). به قول آمریکایی ها نوشته بر روی دیوار است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com

ششم اسفند ماه 1396
February 25, 2018

 

پانویس:

 

1. در شهريور 20 استقلال با آزادی معاوضه شد
http://www.ghandchi.com/676-shahrivare20.htm

 

2. ترقی خواهی در عصر کنونی- متن کامل - ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/352-taraghikhahi.htm

 

3. "انقلاب 21 ایران"

https://goo.gl/w5rMvF

 

4. مشروح تصويری و صوتی مذاکرات مجمع عمومی مهستان 6 اسفند 1396
https://www.youtube.com/watch?v=4reojTQpC5s

 

5. ایران آینده نگر: آینده نگری در برابر تروریسم
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIran.htm
FUTURIST IRAN: Futurism vs Terrorism
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIranEng.htm

 

6. درباره جمهوری آینده نگر

https://goo.gl/Fkzxmn

 

7. اطلاعیه در مورد تلویزیون اندیشه
http://www.ghandchi.com/1901-darbaareh-television-andishe.htm

 

8. آقایان طبرزدی و نوریزاد، مشروطه خواهی پهلوی پرستان مثل دموکراسی اسلامی خمینی پرستان است
http://www.ghandchi.com/1950-tabarzadi-nurizad.htm

 

9. مرگ بر سلطنت چه ولایی چه پهلوی
http://www.ghandchi.com/1867-marg-bar-saltanat.htm

 

10. مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران

https://goo.gl/AX7VKj

 

11. آیا پادشاهی نوع سوئد برای شاهزاده رضا پهلوی امکانپذیر است
http://www.ghandchi.com/1499-rp-swedish-monarchy.htm

 

12. درباره کار چاق کن ها

https://goo.gl/n9Spcq

 

 

13. آینده نگری تکرار راه های شکست خورده جریان *اتحاد برای دموکراسی* نیست
http://www.ghandchi.com/1917-etehade-baraye-democracy.htm

 

 

14. آینده نگری در 22 بهمن ایران و 25 سپتامبر کردستان عراق
http://www.ghandchi.com/1632-ayandehnegari-kurdistan.htm

 

15. نیما یوشیج- می تراود مهتاب - با صدای شاملو
https://www.youtube.com/watch?v=vXv_flpL2DM
ه. ا. سایه هوشنگ ابتهاج تا راز نگاه - نشود فاش کسی آنچه میان من و توست
با صدای شکیلا
https://www.youtube.com/watch?v=-BT7FvGLCtI
 

 

 

مطلب مرتبط

درباره طرح رهبر نمادین، رهبر اجرایی و استبداد زدایی دکتر اسماعیل نوری علا برای جنبش سکولار دموکراسی ایران
http://www.ghandchi.com/1955-raiise-namaadin.htm

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH