Sam Ghandchiسام قندچي  آینده نگری در 22 بهمن ایران و 25 سپتامبر کردستان عراق
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1632-ayandehnegari-kurdistan.htm

بعدالتحریر اول ماه اکتبر 2017: اعلام تغییر موضع به مخالفت با هرگونه فدرالیسم برای ایران
http://www.ghandchi.com/1641-etelaieh-federalism.htm

 

tajzieh

 

یک هفته ای از 22 بهمن 1357 می گذشت. در خیابانی در تهران تصادفاً دوستی را دیدم که سالها بود ندیده بودم. پرسید حالا چه فکر می کنی؟ گفتم متأسفانه پس از اینهمه سال تلاش اپوزیسیون، امروز این حکومت مذهبی بر سر کار آمده و از فردا مبارزه اصلی با آیت الله خمینی خواهد بود. هیچگاه فکر نمی کردم این تلاش سکولار دموکراتها برای پایان دادن به حکومت مذهبی، 38 سال دیگر هنوز تمام نشده باشد، اما با نهایت تأسف چنین است. در آن روزها آنچه در ایران می دیدیم فقط جشن و پایکوبی بود و برنامه هایی تحت عنوان بهار آزادی از رادیو و تلویزیون ایران پخش می شد.

 

امروز 25 سپتامبر 2017 است و همه پرسی استقلال کردستان عراق برگزار شده است. نه تنها در اقلیم کردستان عراق همه در حال جشن و پایکوبی هستند بلکه در ایران نیز در کردستان و برخی نقاط دیگر، بسیاری از این تغییر عمده در منطقه خاورمیانه شادمان هستند، و در حال رقص و پایکوبی. اما از دیدگاه این قلم، حکومت قومی همان اندازه وحشتناک است که حکومت مذهبی، و سالها است در این مورد قلم زده ام و متأسفم در این لحظه شادی بسیاری از دوستان، نظیر 22 بهمن 1357، شاد نیستم.

 

آینده نگری این قلم نوشته ای است که روز گذشته منتشر شد که در آن از به قدرت رسیدن حکومتی قومی در کردستان عراق، نه تنها دلیلی برای رقص و پایکوبی نمی بینم بلکه برای مردم منطقه و از جمله ایران بسیار نگرانم (1). همانگونه که ایجاد حکومتهای اسلامی، راه آینده برای ایران و بقیه خاورمیانه نبوده و نیست، تجزیه طلبی اقوام گوناگون و ایجاد حکومتهای قومی، راه آینده ایران و خاورمیانه نیست و فقط بر تنفر قومی می افزاید. باید سکولاریسم و دموکراسی را در ایران و بقیه این کشورها به دست همه اقوام ساکن این مناطق ساخت و تجزیه طلبی را باید محکوم کرد (2).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
IRANSCOPE

http://www.ghandchi.com
سوم مهر ماه 1396
September 25, 2017


پانویس:

1. هشداری به سکولار دموکراتهای ایران در ارتباط با حکومت اقلیم کردستان عراق
http://www.ghandchi.com/1631-hoshar-kurdistan.htm

 

2. تجزیه طلبی
http://goo.gl/fGp2ro

Separatism
http://goo.gl/b7dGaX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH